HS-codes - 84: Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

8401
Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding
8401.10.00.00
Kernreactoren
8401.20.00.00
Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan
8401.30.00.00
Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
8401.40.00.00
Delen van kernreactoren
8402
Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water
-
Stoomketels
8402.11.00.00
Waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur
8402.12.00.00
Waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur
8402.19.00.00
Andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen
8402.20.00.00
Ketels voor oververhit water
8402.90.00
Delen
8402.90.00.10
Heat exchangers
8402.90.00.90
Andere
8403
Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402
8403.10.00.00
Ketels
8403.90.00.00
Delen
8404
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines
8404.10.00
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403
8404.10.00.10
Economizers
8404.10.00.50
Andere
8404.20.00.00
Condensors voor stoommachines
8404.90.00.00
Delen
8405
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.10.00.00
Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
8405.90.00.00
Delen
8406
Stoomturbines en andere dampturbines
8406.10
Turbines voor de voortstuwing van schepen
8406.10.10.00
Steam turbines
8406.10.90.00
Andere
8406.11
Andere turbines
8406.81
Met een vermogen van meer dan 40 mw
8406.81.10
Steam turbines
8406.81.10.20
Stationary steam turbines, condensing type
8406.81.10.70
Andere
8406.81.90.00
Andere
8406.82
Met een vermogen van niet meer dan 40 mw
8406.82.10
Steam turbines
-
Stationary steam turbines, condensing type:
8406.82.10.10
Not exceeding 7,460 kW
8406.82.10.20
Exceeding 7,460 kW
-
Andere
8406.82.10.50
Not exceeding 7,460 kW
8406.82.10.70
Exceeding 7,460 kW
8406.82.90.00
Andere
8406.90
Delen
-
Of steam turbines:
8406.90.20.00
Rotors, finished for final assembly
8406.90.30.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues, and risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.40.00
Blades, rotating or stationary
8406.90.45
Andere
8406.90.45.40
Rotors or spindles and rotor or spindle assemblies
8406.90.45.80
Andere
-
Andere
8406.90.50.00
Rotors, finished for final assembly
8406.90.60.00
Rotors, not further advanced than cleaned or machined for removal of fins, gates, sprues, and risers, or to permit location in finishing machinery
8406.90.70.00
Blades, rotating or stationary
8406.90.75.00
Andere
8407
Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen
8407.10.00
Luchtvaartuigmotoren
-
For use in civil aircraft:
-
New:
8407.10.00.20
Less than 373 kW
8407.10.00.40
373 kW or over
8407.10.00.60
Used or rebuilt
8407.10.00.90
Andere
-
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8407.21.00
Buitenboordmotoren
8407.21.00.40
Less than 22.38 kW
8407.21.00.80
Andere
8407.29.00
Andere
8407.29.00.10
Inboard engines with outboard drive
8407.29.00.11
Inboard engines with inboard drive:
8407.29.00.20
Less than 746 W
8407.29.00.30
746 W or greater, but not exceeding 18.65 kW
8407.29.00.40
Exceeding 18.65 kW
-
Motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8407.31.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³
8407.31.00.40
Less than 746 W
8407.31.00.80
Andere
8407.32
Met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
8407.32.10.00
To be installed in tractors suitable for agricultural use
8407.32.20
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704
8407.32.20.40
Used or rebuilt
8407.32.20.80
Andere
8407.32.90
Andere
8407.32.90.40
Not exceeding 18.65 kW
8407.32.90.80
Exceeding 18.65 kW
8407.33
Met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm3
8407.33.10
To be installed in tractors suitable for agricultural use
8407.33.10.30
Not exceeding 37.3 kW
8407.33.10.31
Exceeding 37.3 kW:
8407.33.10.60
Air-cooled
8407.33.10.90
Andere
8407.33.11
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704:
8407.33.30
To be installed in vehicles specially designed for traveling on snow, golf carts, non-amphibious all-terrain vehicles and burden carriers
8407.33.30.40
Used or rebuilt
8407.33.30.80
Andere
8407.33.60
Andere
8407.33.60.40
Used or rebuilt
8407.33.60.80
Andere
8407.33.90
Andere
8407.33.90.40
Not exceeding 18.65 kW
8407.33.90.80
Exceeding 18.65 kW
8407.34
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm3
-
Of a cylinder capacity not exceeding 2,000 cc:
8407.34.05
To be installed in tractors suitable for agricultural use
8407.34.05.30
Not exceeding 37.3 kW
8407.34.05.31
Exceeding 37.3 kW:
8407.34.05.60
Air-cooled
8407.34.05.90
Andere
-
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704:
8407.34.14.00
Used or rebuilt
8407.34.18.00
Andere
8407.34.25.00
Andere
-
Of a cylinder capacity exceeding 2,000 cc:
8407.34.35
To be installed in tractors suitable for agricultural use
8407.34.35.30
Not exceeding 37.3 kW
8407.34.35.31
Exceeding 37.3 kW:
8407.34.35.60
Air-cooled
8407.34.35.90
Andere
-
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704:
8407.34.44.00
Used or rebuilt
8407.34.48.00
Andere
8407.34.55.00
Andere
8407.90
Andere motoren
8407.90.10
To be installed in agricultural or horticultural machinery or equipment
-
Not exceeding 37.3 kW:
8407.90.10.10
Less than 4,476 W
8407.90.10.20
Andere
-
Andere
8407.90.10.60
Air-cooled
8407.90.10.80
Andere
8407.90.90
Andere
8407.90.90.10
Gas (natural or liquid propane (LP)) engines
8407.90.90.11
Andere
8407.90.90.20
Less than 746 W
8407.90.90.40
746 W or greater but less than 4,476 W
8407.90.90.60
4,476 W or greater but not exceeding 18.65 kW
8407.90.90.80
Exceeding 18.65 kW
8408
Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)
8408.10.00
Motoren voor de voortstuwing van schepen
8408.10.00.05
Not exceeding 111.9 kW
8408.10.00.15
Exceeding 111.9 kW but not exceeding 149.2 kW
8408.10.00.20
Exceeding 149.2 kW but not exceeding 223.8 kW
8408.10.00.30
Exceeding 223.8 kW but not exceeding 373 kW
8408.10.00.40
Exceeding 373 kW but not exceeding 746 kW
8408.10.00.50
Exceeding 746 kW
8408.20
Motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8408.20.10
To be installed in tractors suitable for agricultural use
8408.20.10.40
Not exceeding 37.3 kW
8408.20.10.80
Exceeding 37.3 kW
8408.20.20.00
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704
8408.20.90.00
Andere
8408.90
Andere motoren
8408.90.10
To be installed in agricultural or horticultural machinery or equipment
8408.90.10.40
Not exceeding 37.3 kW
8408.90.10.80
Exceeding 37.3 kW
8408.90.90
Andere
8408.90.90.10
Not exceeding 149.2 kW
8408.90.90.20
Exceeding 149.2 kW but not exceeding 373 kW
8408.90.90.30
Exceeding 373 kW but not exceeding 746 kW
8408.90.90.40
Exceeding 746 kW but not exceeding 1,119 kW
8408.90.90.50
Exceeding 1,119 kW
8409
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408
8409.10.00
Voor luchtvaartuigmotoren
8409.10.00.40
For use in civil aircraft
8409.10.00.80
Andere
-
Andere
8409.91
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking
8409.91.10
Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning, and machined only for the removal of fins, gates, sprues and risers or to permit location in finishing machinery
8409.91.10.40
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704
8409.91.10.60
For marine propulsion engines
8409.91.10.80
Andere
8409.91.11
Andere
-
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704:
8409.91.30.00
Aluminum cylinder heads
8409.91.50
Andere
8409.91.50.10
Connecting rods
8409.91.50.81
Steel forgings
8409.91.50.85
Andere
8409.91.92
For marine propulsion engines
8409.91.92.10
Connecting rods
8409.91.92.90
Andere
8409.91.99
Andere
8409.91.99.10
Connecting rods
8409.91.99.90
Andere
8409.99
Andere
8409.99.10
Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning, and machined only for the removal of fins, gates, sprues and risers or to permit location in finishing machinery
8409.99.10.40
For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704
8409.99.10.60
For marine propulsion engines
8409.99.10.80
Andere
8409.99.11
Andere
8409.99.91
To be installed in vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29, or heading 8702, 8703 or 8704
8409.99.91.10
Connecting rods
8409.99.91.90
Andere
8409.99.92
For marine propulsion engines
8409.99.92.10
Connecting rods
8409.99.92.90
Andere
8409.99.99
Andere
8409.99.99.10
Connecting rods
8409.99.99.90
Andere
8410
Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor
-
Waterturbines en waterraderen (waterwielen)
8410.11.00.00
Met een vermogen van niet meer dan 1 000 kw
8410.12.00.00
Met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kw
8410.13.00.00
Met een vermogen van meer dan 10 000 kw
8410.90.00.00
Delen, regulators daaronder begrepen
8411
Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines
-
Turbinestraalmotoren
8411.11
Met een stuwkracht van niet meer dan 25 kn
8411.11.40.00
Aircraft turbines
8411.11.80.00
Andere
8411.12
Met een stuwkracht van meer dan 25 kn
8411.12.40.00
Aircraft turbines
8411.12.80.00
Andere
-
Schroefturbines
8411.21
Met een vermogen van niet meer dan 1 100 kw
8411.21.40.00
Aircraft turbines
8411.21.80.00
Andere
8411.22
Met een vermogen van meer dan 1 100 kw
8411.22.40.00
Aircraft turbines
8411.22.80.00
Andere
-
Andere gasturbines
8411.81
Met een vermogen van niet meer dan 5 000 kw
8411.81.40.00
Aircraft turbines
8411.81.80
Andere
8411.81.80.10
Industrial turbines of a kind described in statistical note 1 of this chapter
8411.81.80.90
Andere
8411.82
Met een vermogen van meer dan 5 000 kw
8411.82.40.00
Aircraft turbines
8411.82.80
Andere
8411.82.80.10
Industrial turbines of a kind described in statistical note 1 to this chapter
8411.82.80.90
Andere
-
Delen
8411.91
Van turbinestraalmotoren of van schroefturbines
8411.91.10
Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning, and machined only for the removal of fins, gates, sprues and risers or to permit location in finishing machinery
8411.91.10.40
Parts of nonaircraft turbines
8411.91.10.41
Parts of aircraft turbines:
8411.91.10.60
For use in civil aircraft
8411.91.10.90
Andere
8411.91.90
Andere
8411.91.90.40
Parts of nonaircraft turbines
8411.91.90.41
Parts of aircraft turbines:
8411.91.90.81
Steel forgings
8411.91.90.85
Andere
8411.99
Andere
8411.99.10
Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning, and machined only for the removal of fins, gates, sprues and risers or to permit location in finishing machinery
8411.99.10.10
Parts of nonaircraft gas turbines
8411.99.10.11
Parts of aircraft gas turbines:
8411.99.10.40
For use in civil aircraft
8411.99.10.80
Andere
8411.99.90
Andere
-
Parts of nonaircraft gas turbines:
8411.99.90.30
Rotors or spindles and rotor or spindle assemblies
-
Andere
8411.99.90.81
Steel forgings
8411.99.90.85
Andere
8411.99.90.90
Parts of aircraft gas turbines
8412
Andere motoren en andere krachtmachines
8412.10.00
Straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren
8412.10.00.10
Missile and rocket engines
8412.10.00.90
Andere
-
Hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines
8412.21.00
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.21.00.15
Tie-rod type
8412.21.00.30
Weld fused type
8412.21.00.31
Andere
8412.21.00.45
Telescoping
8412.21.00.60
Rodless
8412.21.00.75
Andere
8412.29
Andere
8412.29.40.00
Hydrojet engines for marine propulsion
8412.29.80
Andere
-
Unlimited rotary acting:
8412.29.80.15
Gear type
8412.29.80.30
Radial piston type
8412.29.80.45
Axial piston type
8412.29.80.60
Andere
8412.29.80.75
Andere
-
Pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines
8412.31.00
Rechtlijnig werkend (cilinders)
8412.31.00.40
Tie-rod type
8412.31.00.80
Andere
8412.39.00
Andere
8412.39.00.40
Unlimited rotary acting
8412.39.00.80
Andere
8412.80
Andere
8412.80.10.00
Spring-operated and weight-operated motors
8412.80.90.00
Andere
8412.90
Delen
8412.90.10.00
Of hydrojet engines for marine propulsion
8412.90.90
Andere
-
Of hydraulic power engines and motors:
8412.90.90.05
Of linear acting engines and motors
8412.90.90.15
Andere
-
Of pneumatic power engines and motors:
8412.90.90.25
Of linear acting engines and motors
8412.90.90.35
Andere
8412.90.90.50
Of reaction engines other than turbojets
8412.90.90.51
Andere
8412.90.90.81
Wind turbine blades and hubs
8412.90.90.85
Andere
8413
Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen
-
Pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien
8413.11.00.00
Distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations en garages
8413.19.00.00
Andere
8413.20.00.00
Handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19
8413.30
Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8413.30.10.00
Fuel-injection pumps for compression-ignition engines
8413.30.90
Andere
8413.30.90.30
Fuel pumps
8413.30.90.60
Lubricating pumps
8413.30.90.90
Andere
8413.40.00.00
Betonpompen
8413.50.00
Andere oscillerende verdringerpompen
8413.50.00.10
Oil well and oil field pumps
8413.50.00.50
Diaphragm pumps
8413.50.00.51
Andere
-
Hydraulic fluid power pumps
8413.50.00.70
Radial piston type
8413.50.00.80
Andere
8413.50.00.90
Andere
8413.60.00
Andere roterende verdringerpompen
-
Hydraulic fluid power pumps:
8413.60.00.20
Vane type
8413.60.00.30
Gear type
8413.60.00.40
Andere
-
Andere
8413.60.00.50
Oil well and oil field pumps
8413.60.00.70
Roller pumps
8413.60.00.90
Andere
8413.70
Andere centrifugaalpompen
8413.70.10.00
Stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard
8413.70.20
Andere
8413.70.20.04
Submersible pumps
8413.70.20.5
Andere
-
Single-stage, single-suction, close-coupled:
8413.70.20.05
With discharge outlet under 5.08 cm in diameter
8413.70.20.15
With discharge outlet 5.08 cm or over in diameter
-
Single-stage, single-suction, frame- mounted:
8413.70.20.22
With discharge outlet under 7.6 cm in diameter
8413.70.20.25
With discharge outlet 7.6 cm or over in diameter
8413.70.20.30
Single-stage, double-suction
8413.70.20.40
Multi-stage, single- or double-suction
8413.70.20.90
Andere
8413.71
Andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen
8413.81.00
Pompen
8413.81.00.20
Turbine pumps
8413.81.00.30
Household water systems, self-contained; and windmill pumps
8413.81.00.40
Andere
8413.82.00.00
Elevatoren voor vloeistoffen
8413.72
Delen
8413.91
Van pompen
8413.91.10.00
Of fuel-injection pumps for compression-ignition engines
8413.91.20.00
Of stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard
8413.91.90
Andere
8413.91.90.10
Of subheading 8413.30.90
8413.91.90.11
Of hydraulic fluid power pumps:
8413.91.90.55
Fluid end blocks
8413.91.90.60
Andere
8413.91.90.12
Of subheading 8413.50.00:
8413.91.90.65
Sucker rods of a kind described in statistical note 2 to this chapter
8413.91.90.85
Andere
8413.91.90.96
Andere
8413.92.00.00
Van elevatoren voor vloeistoffen
8414
Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filters; gasdichte biologische veiligheidskasten, ook indien met filters
8414.10.00.00
Vacuümpompen
8414.20.00.00
Hand- en voetpompen, voor lucht
8414.30
Compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties
8414.30.40.00
Not exceeding 1/4 horsepower
8414.30.80
Andere
-
Screw type:
8414.30.80.10
Not exceeding 200 horsepower
8414.30.80.20
Exceeding 200 horsepower
-
Andere
-
For all refrigerants except ammonia
8414.30.80.30
For motor vehicles
-
Andere
8414.30.80.50
Exceeding 1/4 horsepower but not exceeding 1 horsepower
8414.30.80.60
Exceeding 1 horsepower but not exceeding 3 horsepower
8414.30.80.70
Exceeding 3 horsepower but not exceeding 10 horsepower
8414.30.80.80
Exceeding 10 horsepower
8414.30.80.90
For ammonia
8414.40.00.00
Luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te worden getrokken
-
Ventilatoren
8414.51
Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 w
8414.51.30.00
Ceiling fans for permanent installation
8414.51.90
Andere
8414.51.90.60
For permanent installation
8414.51.90.90
Andere
8414.59
Andere
8414.59.10.00
Blowers for pipe organs
8414.59.15.00
Fans of a kind used solely or principally for cooling microprocessors, telecommunications apparatus, automatic data processing machines or units of automatic data processing machines
-
Andere
8414.59.30.00
Turbochargers and superchargers
8414.59.65
Andere
8414.59.65.40
Suitable for use with motor vehicles
8414.59.65.41
Andere
8414.59.65.60
Centrifugal
8414.59.65.90
Axial
8414.59.65.95
Andere
8414.60.00.00
Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm
8414.70.00.00
Gasdichte biologische veiligheidskasten
8414.80
Andere
-
Air compressors:
8414.80.05.00
Turbochargers and superchargers
8414.80.16
Andere
-
Stationary:
-
Reciprocating:
8414.80.16.05
Not exceeding 746 W
8414.80.16.15
Exceeding 746 W but not exceeding 4.48 kW
8414.80.16.25
Exceeding 4.48 kW but not exceeding 8.21 kW
8414.80.16.35
Exceeding 8.21 kW but not exceeding 11.19 kW
8414.80.16.40
Exceeding 11.19 kW but not exceeding 19.4 kW
8414.80.16.45
Exceeding 19.4 kW but not exceeding 74.6 kW
8414.80.16.55
Exceeding 74.6 kW
-
Rotary:
8414.80.16.60
Not exceeding 11.19 kW
8414.80.16.65
Exceeding 11.19 kW but under 22.38 kW
8414.80.16.70
22.38 kW and over but not exceeding 74.6 kW
8414.80.16.75
Exceeding 74.6 kW
8414.80.16.80
Andere
-
Portable:
8414.80.16.85
Under 0.57 cubic meters per minute
8414.80.16.90
Andere
8414.80.20
Other compressors
8414.80.20.05
Refrigerant recovery units
8414.80.20.6
Andere
8414.80.20.15
Centrifugal and axial
-
Other, including reciprocating and rotary:
8414.80.20.55
Not exceeding 186.5 kW
8414.80.20.65
Exceeding 186.5 kW but not exceeding 746 kW
8414.80.20.75
Exceeding 746 kW
8414.80.90.00
Andere
8414.90
Delen
8414.90.10
Of fans (including blowers) and ventilating or recycling hoods
8414.90.10.40
Of fans of subheading 8414.51
8414.90.10.80
Andere
8414.90.11
Of compressors:
8414.90.30.00
Stators and rotors of goods of subheading 8414.30
8414.90.41
Andere
-
Of refrigerating and air conditioning compressors:
8414.90.41.20
Compressor housings
8414.90.41.40
Andere
-
Andere
-
Of compressors of subheading 8414.40:
8414.90.41.45
Compressor housings
8414.90.41.55
Andere
-
Andere
8414.90.41.65
Compressor housings
8414.90.41.80
Impeller covers and hubs
8414.90.41.90
Andere
8414.90.91
Andere
8414.90.91.40
Of vacuum pumps
8414.90.91.80
Andere
8415
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen
8415.10
Van de soort die aan een raam, muur, plafond of vloer wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen)
8415.10.30
Self-contained
8415.10.30.40
Less than 2.93 kW per hour
8415.10.30.60
2.93 kW per hour or greater but less than 4.98 kW per hour
8415.10.30.80
4.98 kW per hour or greater
8415.10.31
Andere
8415.10.60.00
Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps)
8415.10.90.00
Andere
8415.20.00.00
Van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen
-
Andere
8415.81.01
Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps)
-
Self-contained:
8415.81.01.10
Not exceeding 17.58 kW per hour
8415.81.01.20
Exceeding 17.58 kW per hour
8415.81.01.30
Andere
8415.82.01
Other, incorporating a refrigerating unit
-
Self-contained machines and remote condenser type air conditioners other than year-round units:
8415.82.01.05
Not exceeding 17.58 kW per hour
8415.82.01.10
Exceeding 17.58 kW per hour
-
Year-round units (heating and cooling):
8415.82.01.15
Not exceeding 17.58 kW per hour
8415.82.01.20
Exceeding 17.58 kW per hour
-
Room or central station air conditioning units for use with water chillers:
8415.82.01.30
Room fan coil units
8415.82.01.35
Central station air handlers
8415.82.01.40
Andere
-
Dehumidifiers:
8415.82.01.55
With a rated water removal capacity of less than 35 liters over a 24 hour period
8415.82.01.60
Andere
8415.82.01.70
Other air conditioning machines incorporating a refrigerating unit
8415.83.00
Niet voorzien van een koeltechnische inrichting
-
Heat exchangers including condensing units:
-
Condensing units:
8415.83.00.50
Not exceeding 17.58 kW per hour
8415.83.00.60
Exceeding 17.58 kW per hour
8415.83.00.70
Andere
8415.83.00.90
Other air conditioning machines not incorporating a refrigerating unit
8415.90
Delen
8415.90.40.00
Chassis, chassis bases and outer cabinets
8415.90.80
Andere
8415.90.80.25
Air conditioning evaporator coils
8415.90.80.26
Andere
8415.90.80.45
Of automotive air conditioners
8415.90.80.65
Of heat pumps
8415.90.80.85
Andere
8416
Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.10.00.00
Branders voor vloeibare brandstof
8416.20.00
Andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen
8416.20.00.40
Gas burners
8416.20.00.80
Andere
8416.30.00.00
Automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen
8416.90.00.00
Delen
8417
Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet elektrisch
8417.10.00.00
Roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of van metalen
8417.20.00.00
Bakkersovens
8417.80.00.00
Andere
8417.90.00.00
Delen
8418
Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415
8418.10.00
Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan
-
Compression type:
8418.10.00.10
Having a refrigerated volume of under 184 liters
8418.10.00.20
Having a refrigerated volume of 184 liters and over but under 269 liters
8418.10.00.30
Having a refrigerated volume of 269 liters and over but under 382 liters
-
Having a refrigerated volume of 382 liters and over:
-
French door refrigerators with a bottom freezer compartment:
-
Of a width exceeding 87 centimeters but not exceeding 95 centimeters:
8418.10.00.45
Having an external depth (excluding door handles) not exceeding 73 centimeters
8418.10.00.55
Andere
8418.10.00.65
Andere
8418.10.00.75
Andere
8418.10.00.90
Andere
-
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik
8418.21.00
Met compressiekoeling
8418.21.00.10
Having a refrigerated volume of under 184 liters
8418.21.00.20
Having a refrigerated volume of 184 liters and over but under 269 liters
8418.21.00.30
Having a refrigerated volume of 269 liters and over but under 382 liters
8418.21.00.90
Having a refrigerated volume of 382 liters and over
8418.29
Andere
8418.29.10.00
Absorption type, electrical
8418.29.20.00
Andere
8418.30.00.00
Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l
8418.40.00.00
Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l
8418.50.00
Andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting
8418.50.00.40
Freezing
8418.50.00.80
Andere
-
Andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen
8418.61.01.00
Heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415
8418.69.01
Andere
8418.69.01.10
Icemaking machines
8418.69.01.20
Drinking water coolers, self-contained
8418.69.01.30
Soda fountain and beer dispensing equipment
8418.69.01.40
Centrifugal liquid chilling refrigerating units
8418.69.01.50
Reciprocating liquid chilling refrigerating units
8418.69.01.60
Absorption liquid chilling units
8418.69.01.80
Other refrigerating or freezing equipment
-
Delen
8418.91.00.00
Meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien
8418.99
Andere
8418.99.40.00
Door assemblies incorporating more than one of the following: inner panel; outer panel; insulation; hinges; handles
8418.99.80
Andere
-
Refrigeration condensing units:
8418.99.80.05
Not exceeding 746 W
8418.99.80.10
Exceeding 746 W but not exceeding 2.2 kW
8418.99.80.15
Exceeding 2.2 kW but not exceeding 7.5 kW
8418.99.80.20
Exceeding 7.5 kW but not exceeding 22.3 kW
8418.99.80.25
Exceeding 22.3 kW
-
Andere
8418.99.80.50
Parts of combined refrigerator-freezers fitted with separate external doors and parts of household type refrigerators
8418.99.80.60
Andere
8419
Toestellen, apparaten, inrichtingen en laboratoriumuitrusting, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch
-
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch
8419.11.00.00
Gasgeisers
8419.12.00.00
Zonneboilers
8419.19.01
Andere
8419.19.01.20
Instantaneous water heaters
8419.19.01.60
Andere
8419.20.00
Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik
8419.20.00.10
Medical or surgical sterilizers
8419.20.00.20
Laboratory sterilizers
-
Droogtoestellen
8419.33
Apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en verstuivingsdrogers
8419.33.10.00
For agricultural products
8419.33.50.00
Andere
8419.34.00.00
Andere, voor landbouwproducten
8419.35
Andere, voor hout, papierstof, papier of karton
8419.35.10.00
For wood
8419.35.50.00
Andere
8419.39.02
Andere
8419.39.02.70
For foods and beverages
8419.39.02.80
Andere
8419.40.00
Distilleertoestellen en rectificeertoestellen
8419.40.00.40
For food and beverages
8419.40.00.80
Andere
8419.50
Warmtewisselaars
8419.50.10.00
Brazed aluminum plate-fin heat exchangers
8419.50.50.00
Andere
8419.60
Apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen
8419.60.10.00
Machinery containing brazed aluminum plate-fin heat exchangers
8419.60.50.00
Andere
8419.61
Andere toestellen, apparaten en inrichtingen
8419.81
Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen
8419.81.50
Cooking stoves, ranges and ovens
8419.81.50.40
For use in civil aircraft
8419.81.50.80
Andere
8419.81.90
Andere
8419.81.90.40
Of a type used in restaurants, hotels or similar locations
8419.81.90.80
Andere
8419.89
Andere
8419.89.10.00
For making paper pulp, paper or paperboard
-
Andere
8419.89.60.00
Molten-salt-cooled acrylic acid reactors
8419.89.95
Andere
-
Designed for cooling:
8419.89.95.20
For food and beverages
8419.89.95.40
Andere
-
Andere
8419.89.95.60
For food and beverages
8419.89.95.80
For rubber and plastics
8419.89.95.85
For other materials
8419.90
Delen
8419.90.10.00
Of instantaneous or storage water heaters
8419.90.20.00
Of machinery and plant for making paper pulp, paper or paperboard
8419.90.30.00
Of heat exchange units
-
Andere
8419.90.50
Of molten-salt-cooled acrylic acid reactors; of medical, surgical or laboratory sterilizers
8419.90.50.40
Of medical, surgical or laboratory sterilizers
8419.90.50.80
Andere
8419.90.85.00
Of electromechanical tools for working in the hand with self-contained electric motor
8419.90.95
Andere
8419.90.95.20
Of an apparatus of a type used in restaurants, hotels or similar locations
8419.90.95.80
Andere
8420
Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor
8420.10
Kalanders en walsmachines
8420.10.10.00
Textile calendering or rolling machines
8420.10.20.00
Calendering or similar rolling machines for making paper pulp, paper or paperboard
8420.10.90
Andere
8420.10.90.40
Calendering or other rolling machines for rubber and plastics
8420.10.90.80
Andere
8420.11
Delen
8420.91
Cilinders
8420.91.10.00
For textile calendering or rolling machines
8420.91.20.00
For calendering or other rolling machines for machines for making paper pulp, paper or paperboard
8420.91.90.00
Andere
8420.99
Andere
8420.99.10.00
Of machines for processing textiles
8420.99.20.00
Of machines for making paper pulp, paper or paperboard
8420.99.90.00
Andere
8421
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen
-
Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.11.00.00
Melkontromers
8421.12.00.00
Centrifuges voor wasgoed
8421.19.00.00
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen
8421.21.00.00
Voor het filtreren of zuiveren van water
8421.22.00.00
Voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water
8421.23.00.00
Smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.29.00
Andere
8421.29.00.05
Refrigerant recovery and recycling units
8421.29.00.6
Andere
8421.29.00.15
Oil-separation equipment
-
Andere
8421.29.00.40
Hydraulic fluid power filters, rated at 1,000 kPa or greater
8421.29.00.65
Andere
-
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
8421.31.00.00
Luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
8421.32.00.00
Katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren
8421.39.01
Andere
-
Dust collection and air purification equipment:
8421.39.01.05
For machine tools of headings 8456 through 8465, inclusive
8421.39.01.15
Andere
-
Andere
-
Industrial gas cleaning equipment:
8421.39.01.20
Electrostatic precipitators
8421.39.01.30
Andere
8421.39.01.40
Gas separation equipment
-
Andere
8421.39.01.60
Pneumatic fluid power filters, rated at 550 kPa or greater
8421.39.01.90
Andere
-
Delen
8421.91
Van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
8421.91.20.00
Drying chambers for the clothes-dryers of subheading 8421.12 and other parts of clothes-dryers incorporating drying chambers
8421.91.40.00
Furniture designed to receive the clothes-dryers of subheading 8421.12
8421.91.60.00
Andere
8421.99.01
Andere
8421.99.01.40
Parts of machinery and apparatus for filtering or purifying water
8421.99.01.80
Andere
8422
Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergings middelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
-
Machines voor het afwassen van vaatwerk
8422.11.00.00
Voor huishoudelijk gebruik
8422.19.00.00
Andere
8422.20.00.00
Machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen
8422.30
Machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken
8422.30.11.00
Can-sealing machines
8422.30.91
Andere
8422.30.91.10
Machines for aerating beverages
8422.30.91.20
Labeling machines
8422.30.91.21
Andere
-
Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling bottles, cans or similar containers:
-
Machines for filling, whether or not capable of performing other operations:
8422.30.91.30
Vacuum or gas packaging
8422.30.91.40
Andere
-
Machines which perform only the following operations: capping, lidding, sealing or closing:
8422.30.91.50
Vacuum or gas packaging
8422.30.91.60
Andere
8422.30.91.70
Andere
-
Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labeling boxes, bags or similar containers:
8422.30.91.80
Machines for opening, filling and closing bags
8422.30.91.85
Machines for forming, filling and sealing bags/pouches
8422.30.91.86
Machines for opening, filling and closing boxes
8422.30.91.87
Machines for skin and blister packaging
8422.30.91.91
Andere
8422.40
Andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen)
8422.40.11
Machines for packaging pipe tobacco; machines for wrapping candy; machines for wrapping cigarette packages; and combination candy cutting and wrapping machines
8422.40.11.10
Machines for wrapping candy
8422.40.11.90
Andere
8422.40.91
Andere
8422.40.91.40
Strapping machines
8422.40.91.50
Machines for case and tray forming, packing, unpacking, closing and sealing
8422.40.91.60
Machines for shrink film and heat sealing
8422.40.91.70
Machines for wrapping
8422.40.91.81
Andere
8422.90
Delen
-
Of dishwashing machines:
8422.90.02.00
Water containment chambers for the dishwashing machines of subheading 8422.11 and other parts of dishwashing machines of the household type incorporating water containment chambers
8422.90.04.00
Door assemblies for the dishwashing machines of subheading 8422.11
8422.90.06
Andere
8422.90.06.40
Of the household type
8422.90.06.80
Andere
8422.90.11.00
Of can-sealing machines
8422.90.21.00
Of machines for packaging pipe tobacco, wrapping candy or wrapping cigarette packages, and of combination candy cutting and wrapping machines
8422.90.91
Andere
8422.90.91.20
Of machinery for cleaning or drying bottles or other containers
8422.90.91.21
Andere
8422.90.91.30
Of strapping machines
8422.90.91.60
Of other wrapping and packaging machines
8422.90.91.95
Andere
8423
Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten
8423.10.00
Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen
8423.10.00.10
Digital electronic type
8423.10.00.11
Andere
8423.10.00.30
Of a kind suitable for carrying on the person
8423.10.00.60
Andere
8423.20
Toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden
8423.20.10.00
Using electronic means for gauging weights
8423.20.90.00
Andere
8423.30.00.00
Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
-
Andere weegtoestellen en weeginrichtingen
8423.81.00
Met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg
-
Digital electronic type:
8423.81.00.10
Counting scales
8423.81.00.20
Retail scales, non-computing
8423.81.00.30
Retail scales, computing
8423.81.00.40
Andere
8423.81.00.50
Andere
8423.82.00
Met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg
8423.82.00.10
Digital electronic type
8423.82.00.50
Andere
8423.89
Andere
8423.89.10.00
Using electronic means for gauging
8423.89.90.00
Andere
8423.90
Gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen
8423.90.10.00
Parts of weighing machinery using electronic means for gauging weight, excluding parts of machines for weighing motor vehicles
8423.90.90.00
Andere
8424
Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.10.00.00
Blusapparaten, ook indien gevuld
8424.20
Spuitpistolen en dergelijke toestellen
8424.20.10.00
Simple piston pump sprays and powder bellows
8424.20.90.00
Andere
8424.30
Zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
8424.30.10.00
Sand blasting machines
8424.30.90.00
Andere
8424.31
Sproeiers voor de land- of tuinbouw
8424.41
Draagbare sproeiers
8424.41.10.00
Sprayers (except sprayers, self-contained, having a capacity not over 20 liters)
8424.41.90.00
Andere
8424.49.00.00
Andere
8424.32
Andere toestellen
8424.82.00
Voor de land- of tuinbouw
-
Irrigation equipment:
8424.82.00.10
Self-propelled, center pivot
8424.82.00.20
Andere
8424.82.00.90
Andere
8424.89.10.00
Mechanical appliances for projecting, dispersing or spraying, of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuits or printed circuit assemblies
8424.89.90.00
Andere
8424.90
Delen
8424.90.05.00
Of fire extinguishers
8424.90.10.00
Of simple piston pump sprays and powder bellows
8424.90.20.00
Of sand blasting machines
8424.90.90
Andere
8424.90.90.40
Of steam and similar jet projecting machines
8424.90.90.80
Andere
8425
Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels
-
Takels
8425.11.00.00
Met elektromotor
8425.19.00.00
Andere
-
Lieren; kaapstanders
8425.31.01.00
Powered by electric motor
8425.39.01.00
Andere
-
Dommekrachten en vijzels
8425.41.00.00
Stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen
8425.42.00.00
Andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend
8425.49.00.00
Andere
8426
Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan
-
Loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens
8426.11.00.00
Loopkranen
8426.12.00.00
Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens
8426.19.00.00
Andere
8426.20.00.00
Torenkranen
8426.30.00.00
Portaalkranen
-
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
8426.41.00
Op luchtbanden
8426.41.00.05
Works trucks fitted with a crane
8426.41.00.6
Andere
8426.41.00.10
Cable operated
8426.41.00.90
Andere
8426.49.00
Andere
8426.49.00.10
Cable operated
8426.49.00.90
Andere
-
Andere machines en toestellen
8426.91.00.00
Ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd
8426.99.00.00
Andere
8427
Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting
8427.10
Transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor
8427.10.40.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.10.80
Andere
-
Operator riding:
8427.10.80.20
Aerial work platforms of a kind described in statistical note 3 to this chapter
8427.10.80.30
Andere
-
Automated guided vehicle (AGV):
8427.10.80.40
Aerial work platforms of a kind described in statistical note 3 to this chapter
8427.10.80.50
Andere
-
Andere
8427.10.80.70
Aerial work platforms of a kind described in statistical note 3 to this chapter
8427.10.80.95
Andere
8427.20
Andere transportwagens met eigen beweegkracht
8427.20.40.00
Rider-type, counterbalanced fork-lift trucks
8427.20.80
Andere
8427.20.80.20
Aerial work platforms of a kind described in statistical note 3 to this chapter.
8427.20.80.90
Andere
8427.90.00
Andere transportwagens
8427.90.00.20
Aerial work platforms of a kind described in statistical note 3 to this chapter.
8427.90.00.90
Andere
8428
Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen)
8428.10.00.00
Personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen
8428.20.00
Pneumatische transportinrichtingen
8428.20.00.10
Conveyors
8428.20.00.50
Elevators
-
Andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen
8428.31.00.00
Speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik
8428.32.00.00
Andere, werkend met bakken
8428.33.00.00
Andere, werkend met banden
8428.39.00.00
Andere
8428.40.00.00
Roltrappen en rolpaden
8428.60.00.00
Kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen
8428.70.00.00
Industriële robots
8428.90.03
Andere machines en toestellen
8428.90.03.10
Woodland log handling equipment (other than skidders)
8428.90.03.90
Andere
8429
Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht
-
Bulldozers en angledozers
8429.11.00
Op rupsbanden
8429.11.00.10
New
8429.11.00.90
Used or rebuilt
8429.19.00
Andere
8429.19.00.10
New
8429.19.00.90
Used or rebuilt
8429.20.00.00
Egaliseermachines
8429.30.00
Schrapers
-
New:
8429.30.00.20
Not exceeding 13.7 m3
8429.30.00.40
Exceeding 13.7 m3
8429.30.00.60
Used or rebuilt
8429.40.00
Wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines
-
New:
8429.40.00.20
Vibratory
8429.40.00.40
Andere
8429.40.00.60
Used or rebuilt
-
Mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen
8429.51
Laadschoppen met voorschop
8429.51.10
Wheel-type
-
New:
-
Integral tractor shovel loaders, rear engine mounted:
8429.51.10.05
2 wheel drive
-
4 wheel drive with a bucket capacity of:
8429.51.10.15
Under 1.5 m3
8429.51.10.25
At least 1.5 m3 but under 2.2 m3
8429.51.10.30
At least 2.2 m3 but under 2.9 m3
8429.51.10.35
At least 2.9 m3 but under 3.8 m3
8429.51.10.40
At least 3.8 m3 but under 5.2 m3
8429.51.10.45
At least 5.2 m3 but under 7.6 m3
8429.51.10.50
At least 7.6 m3 but under 11.4 m3
8429.51.10.55
11.4 m3 and over
8429.51.10.60
Andere
8429.51.10.65
Used or rebuilt
8429.51.50
Andere
-
New:
8429.51.50.10
Less than 44.7 kW
8429.51.50.20
At least 44.7 kW but under 67.1 kW
8429.51.50.30
At least 67.1 kW but under 93.2 kW
8429.51.50.40
At least 93.2 kW but under 119.3 kW
8429.51.50.50
119.3 kW and over
8429.51.50.60
Used or rebuilt
8429.52
Machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien
8429.52.10
Backhoes, shovels, clamshells and draglines
-
New:
-
Crawler mounted:
8429.52.10.10
Hydraulic
8429.52.10.20
Andere
-
Andere
8429.52.10.30
Hydraulic
8429.52.10.40
Andere
8429.52.10.50
Used or rebuilt
8429.52.50
Andere
8429.52.50.10
New
8429.52.50.90
Used or rebuilt
8429.59
Andere
8429.59.10
Backhoes, shovels, clamshells and draglines
-
New:
8429.59.10.30
Backhoes
8429.59.10.60
Andere
8429.59.10.90
Used or rebuilt
8429.59.50
Andere
-
New:
-
Ditchers and trenchers:
8429.59.50.20
Ladder type
8429.59.50.40
Andere
8429.59.50.60
Andere
8429.59.50.80
Used or rebuilt
8430
Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers
8430.10.00.00
Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
8430.20.00
Sneeuwruimers
-
Snowblowers:
8430.20.00.30
Attachment type
8430.20.00.60
Andere
8430.20.00.90
Andere
-
Gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels
8430.31.00
Met eigen beweegkracht
8430.31.00.40
Rock breaking machines
8430.31.00.80
Andere
8430.39.00
Andere
8430.39.00.40
Rock breaking machines
8430.39.00.80
Andere
-
Andere machines voor het boren
8430.41.00.00
Met eigen beweegkracht
8430.49
Andere
8430.49.40.00
Offshore oil and natural gas drilling and production platforms
8430.49.80
Andere
-
For oil well and gas field drilling:
8430.49.80.10
Rotary
8430.49.80.20
Andere
-
For water well drilling:
8430.49.80.30
Rotary
8430.49.80.40
Andere
8430.49.80.50
Andere
8430.50
Andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
8430.50.10.00
Peat excavators
8430.50.50.00
Andere
8430.51
Andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht
8430.61.00.00
Machines en toestellen voor het aanstampen
8430.69.01.00
Andere
8431
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430
8431.10.00
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8425
8431.10.00.10
Of machinery of subheading 8425.11 or 8425.19
8431.10.00.90
Andere
8431.20.00.00
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8427
-
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8428
8431.31.00
Van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen
8431.31.00.20
Of skip hoists
8431.31.00.40
Of escalators
8431.31.00.60
Andere
8431.39.00
Andere
8431.39.00.10
Of elevators and conveyors
8431.39.00.11
Andere
8431.39.00.50
Of oil and gas field machinery
8431.39.00.70
Of the woodland log handling equipment of statistical reporting number 8428.90.0310
8431.39.00.80
Andere
-
Van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430
8431.41.00
Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen
8431.41.00.20
Shovel attachments
8431.41.00.40
Clamshell (grappler) attachments
8431.41.00.60
Dragline buckets
8431.41.00.80
Andere
8431.42.00.00
Bladen voor bulldozers of voor angledozers
8431.43
Delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49
8431.43.40.00
Of offshore oil and natural gas drilling and production platforms
8431.43.80
Andere
-
Of oil and gas field machinery:
8431.43.80.20
Tool joints, whether or not forged
8431.43.80.40
Drill pipe fitted with tool joints
8431.43.80.60
Andere
8431.43.80.90
Of other boring or sinking machinery
8431.49
Andere
8431.49.10
Of machinery of heading 8426
8431.49.10.10
Of machinery of subheadings 8426.11, 8426.19 and 8426.30
8431.49.10.60
Of mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
8431.49.10.90
Andere
8431.49.90
Andere
-
Attachments for mounting on machinery:
8431.49.90.05
Backhoe attachments
8431.49.90.10
Front-end loader attachments
8431.49.90.15
Rippers and rooters
8431.49.90.20
Andere
-
Andere
-
Parts of coal or rock cutters and tunneling machinery:
8431.49.90.25
Cast axle housings
8431.49.90.30
Andere
-
Parts of backhoes, shovels, clamshells and draglines:
8431.49.90.35
Cast axle housings
-
Andere
8431.49.90.36
Road wheels
8431.49.90.38
Wheel and tire assemblies
8431.49.90.44
Andere
-
Andere
8431.49.90.45
Scraper bowls for scrapers of subheadings 8429.30 and 8430.69.01
8431.49.90.50
Track links
8431.49.90.55
Cast axle housings
-
Andere
8431.49.90.81
Steel forgings
-
Andere
8431.49.90.84
Road wheels
8431.49.90.90
Wheel and tire assemblies
8431.49.90.95
Andere
8432
Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden
8432.10.00
Ploegen
8432.10.00.20
Moldboard plows except listers
8432.10.00.40
Disc plows
8432.10.00.60
Andere
-
Eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines
8432.21.00.00
Schijfeggen
8432.29.00
Andere
-
Cultivators, weeders and hoes:
8432.29.00.40
Cultivators, tractor drawn or for tractor mounting
8432.29.00.60
Walk behind rotary tillers
8432.29.00.80
Andere
8432.29.00.90
Andere
-
Zaai-, plant- en pootmachines
8432.31.00
Directe zaai-, plant- en pootmachines zonder grondbewerking
8432.31.00.10
Planters and transplanters
8432.31.00.90
Seeders
8432.39.00
Andere
8432.39.00.10
Planters and transplanters
8432.39.00.90
Seeders
-
Machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen
8432.41.00.00
Mestverspreiders
8432.42.00.00
Kunstmeststrooiers
8432.80.00
Andere machines, toestellen en werktuigen
8432.80.00.10
Tow behind spreaders, aerators, and de- thatchers
8432.80.00.80
Andere
8432.90.00
Delen
8432.90.00.10
Road wheels without tires
8432.90.00.20
Wheel and tire assemblies
8432.90.00.21
Andere
8432.90.00.40
Of plows
8432.90.00.50
Of harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes
8432.90.00.60
Of seeders, planters, transplanters, manure spreaders and fertilizer distributors
8432.90.00.81
Of other machinery
8433
Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437
-
Gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen
8433.11.00
Met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting
8433.11.00.10
Electric mowers, including battery operated
8433.11.00.11
Riding mowers, other than electric:
8433.11.00.20
Under 5.2 kW
8433.11.00.30
5.2 kW and over but under 7.46 kW
8433.11.00.40
7.46 kW and over
8433.11.00.12
Andere
8433.11.00.50
Under 3.7 kW
8433.11.00.60
3.7 kW and over
8433.19.00
Andere
8433.19.00.10
Greens mowers
8433.19.00.20
Gang cutting units
8433.19.00.30
Other riding mowers
8433.19.00.31
Andere
8433.19.00.40
Gasoline powered
8433.19.00.50
Andere
8433.20.00
Andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen
-
Tractor drawn or for tractor mounting:
8433.20.00.20
Rotary cutter type
8433.20.00.40
Andere
8433.20.00.60
Andere
8433.30.00.00
Andere machines en toestellen voor het hooien
8433.40.00.00
Stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen
-
Andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines
8433.51.00
Maaidorsers
8433.51.00.10
Self-propelled
8433.51.00.90
Andere
8433.52.00.00
Andere dorsmachines
8433.53.00.00
Machines voor het oogsten van wortels en knollen
8433.59.00
Andere
8433.59.00.10
Field forage harvesters
8433.59.00.90
Andere
8433.60.00
Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
8433.60.00.10
Machines for cleaning, sorting or grading eggs
8433.60.00.90
Andere
8433.90
Delen
8433.90.10
Of mowers for lawns, parks or sports grounds
8433.90.10.10
Wheel and tire assemblies
8433.90.10.90
Andere
8433.90.50
Andere
-
Of other mowers, harvesting machines and threshing machines:
8433.90.50.10
Road wheels
8433.90.50.25
Of haying machines and balers
8433.90.50.45
Andere
8433.90.50.60
Of machines for cleaning, sorting or grading eggs
8433.90.50.80
Of machines for cleaning, sorting or grading fruit or other agricultural produce
8434
Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.10.00.00
Melkmachines
8434.20.00.00
Machines en toestellen voor zuivelbedrijven
8434.90.00.00
Delen
8435
Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van vruchtensap of van dergelijke dranken
8435.10.00.00
Machines en toestellen
8435.90.00.00
Delen
8436
Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
8436.10.00.00
Machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder
-
Machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen
8436.21.00.00
Broedmachines en kunstmoeders
8436.29.00.00
Andere
8436.80.00
Andere machines en toestellen
8436.80.00.20
Forestry machinery
8436.80.00.21
Andere
8436.80.00.40
Barn and barnyard machines
8436.80.00.60
Machines for preparing crops for market or for use
-
Andere
8436.80.00.70
Bee-keeping machinery
8436.80.00.90
Andere
-
Delen
8436.91.00
Van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders
8436.91.00.40
Of poultry incubators and brooders
8436.91.00.80
Andere
8436.99.00
Andere
8436.99.00.20
Of forestry machinery
8436.99.00.30
Of bee-keeping machinery
8436.99.00.35
Of machinery for preparing animal feeds
8436.99.00.36
Andere
8436.99.00.40
Of barn or barnyard machines
8436.99.00.70
Of machines for preparing crops for market or for use
8436.99.00.90
Andere
8437
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt
8437.10.00.00
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten
8437.80.00
Andere machines en toestellen
8437.80.00.10
Flour mill and grain mill machines
8437.80.00.90
Andere
8437.90.00
Delen
8437.90.00.10
Of flour mill or grain mill machines
8437.90.00.90
Andere
8438
Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van plantaardige of microbiële vette oliën of vetten
8438.10.00
Machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren
8438.10.00.10
Bakery machinery
8438.10.00.90
Andere
8438.20.00.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade
8438.30.00.00
Machines en toestellen voor suikerfabrieken
8438.40.00.00
Machines en toestellen voor brouwerijen
8438.50.00
Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees
8438.50.00.10
Meat- and poultry-packing plant machinery
8438.50.00.90
Andere
8438.60.00.00
Machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten
8438.80.00.00
Andere machines en toestellen
8438.90
Delen
8438.90.10.00
Of machinery for sugar manufacture
8438.90.90
Andere
8438.90.90.15
Of bakery machinery and machinery for the manufacture of macaroni, spaghetti or similar products
8438.90.90.30
Of machinery for the manufacture of confectionery, cocoa or chocolate
8438.90.90.60
Of machinery for the preparation of meat or poultry
8438.90.90.90
Andere
8439
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton
8439.10.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.10.00.10
New
8439.10.00.90
Used or rebuilt
8439.20.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton
8439.20.00.10
New
8439.20.00.90
Used or rebuilt
8439.30.00.00
Machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton
-
Delen
8439.91
Van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
8439.91.10.00
Bed plates, roll bars and other stock-treating parts
8439.91.90.00
Andere
8439.99
Andere
8439.99.10.00
Of machinery for making paper or paperboard
8439.99.50.00
Of machinery for finishing paper or paperboard
8440
Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen
8440.10.00.00
Machines en toestellen
8440.90.00.00
Delen
8441
Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen
8441.10.00.00
Snijmachines
8441.20.00.00
Machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen
8441.30.00.00
Machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen
8441.40.00.00
Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton
8441.80.00.00
Andere machines en toestellen
8441.90.00.00
Delen
8442
Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8442.30.01
Machinery, apparatus and equipment
8442.30.01.10
Phototypesetting and composing machines
8442.30.01.50
Other machinery, apparatus and equipment
8442.40.00.00
Delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken
8442.50
Drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
8442.50.10.00
Plates
8442.50.90.00
Andere
8443
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan
-
Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.11
Machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen
8443.11.10.00
Double-width newspaper printing presses
8443.11.50.00
Andere
8443.12.00.00
Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt
8443.13.00.00
Andere machines en toestellen voor de offsetdruk
8443.14.00.00
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.15.00.00
Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoed met rollen, met uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie
8443.16.00.00
Machines en toestellen voor de flexografie
8443.17.00.00
Machines en toestellen voor de diepdruk
8443.19
Andere
8443.19.20.00
Textile printing machinery
8443.19.30.00
Andere
-
Andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd
8443.31.00.00
Machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.32
Andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
8443.32.10
Printer units
-
Laser:
8443.32.10.10
Capable of producing more than 20 pages per minute
8443.32.10.20
Andere
8443.32.10.30
Light bar electronic type
8443.32.10.40
Ink jet
8443.32.10.50
Thermal transfer
8443.32.10.60
Ionographic
8443.32.10.70
Daisy wheel
8443.32.10.80
Dot matrix
8443.32.10.90
Andere
8443.32.50.00
Andere
8443.39
Andere
-
Copying machines:
-
Electrostatic photocopying apparatus:
8443.39.10.00
Operating by reproducing the original image directly onto the copy (direct process)
8443.39.20.00
Operating by reproducing the original image via an intermediate onto the copy (indirect process)
-
Other photocopying apparatus:
8443.39.30.00
Incorporating an optical system
8443.39.40.00
Of the contact type
8443.39.50.00
Thermocopying apparatus
8443.39.60.00
Andere
8443.39.90.00
Andere
-
Delen en toebehoren
8443.91
Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442
8443.91.10.00
Machines for uses ancillary to printing
8443.91.20.00
Parts for textile printing machinery
8443.91.30.00
Andere
8443.99
Andere
8443.99.10.00
Accessory and auxiliary machines which are intended for attachment to an electrostatic photocopier and which do not operate independently of such photocopier
-
Parts and accessories of printers:
8443.99.20
Parts of printer units of subheading 8443.32.10 specified in additional U.S. note 2 to this chapter
8443.99.20.10
Ink cartridges
8443.99.20.50
Andere
8443.99.25
Andere
8443.99.25.10
Ink cartridges
8443.99.25.50
Andere
-
Parts and accessories of facsimile machines:
8443.99.30.00
Parts of facsimile machines specified in additional U.S. note 3 to this chapter
8443.99.35.00
Andere
-
Parts and accessories of copying machines:
8443.99.40.00
Parts of photocopying apparatus of subheading 8443.39.20 specified in additional U.S. note 4 to this chapter
8443.99.45.00
Andere
8443.99.50
Andere
-
For the goods of subheading 8443.31:
8443.99.50.11
Ink cartridges
8443.99.50.15
Andere
8443.99.50.50
Andere
8444.00.00
Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen
8444.00.00.10
Texturing machines
8444.00.00.90
Andere
8445
Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447
-
Machines voor het bereiden van spinvezels
8445.11.00.00
Kaardmachines
8445.12.00.00
Kammachines
8445.13.00.00
Voorspinmachines
8445.19.00
Andere
8445.19.00.40
Cotton gins
8445.19.00.80
Andere
8445.20.00.00
Machines voor het spinnen
8445.30.00
Machines voor het doubleren of twijnen
8445.30.00.10
Textile twisting machines
8445.30.00.90
Andere
8445.40.00.00
Machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van textielstoffen
8445.90.00.00
Andere
8446
Weefgetouwen
8446.10.00
Voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
8446.10.00.10
Power looms
8446.10.00.90
Andere
-
For weaving fabrics of a width exceeding 30 cm, shuttle type:
8446.21
Met motor
8446.21.10.00
For weaving fabrics of a width exceeding 4.9 m
8446.21.50.00
Andere
8446.29.00.00
Andere
8446.30
Voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel
8446.30.10
Power looms for weaving fabrics of a width exceeding 4.9 m
8446.30.10.10
Rapier type
8446.30.10.20
Jet type
8446.30.10.30
Andere
8446.30.50
Andere
8446.30.50.10
Rapier type
8446.30.50.20
Jet type
8446.30.50.30
Andere
8447
Breimachines, naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van filetweefsel, alsmede machines voor het tuften
-
Rondbreimachines
8447.11
Met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm
8447.11.10.00
For knitting hosiery
8447.11.90
Andere
8447.11.90.10
Open-top cylinder machines
8447.11.90.20
Cylinder and dial machines
8447.11.90.90
Andere
8447.12
Met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm
8447.12.10.00
For knitting hosiery
8447.12.90
Andere
8447.12.90.10
Open-top cylinder machines
8447.12.90.20
Cylinder and dial machines
8447.12.90.90
Andere
8447.20
Vlakbreimachines; naai-breimachines ("stitch-bonding"-machines)
-
V-bed flat knitting machines:
8447.20.20.00
Power driven flat knitting machines over 50.8 cm in width
8447.20.30.00
Andere
8447.20.40.00
Warp knitting machines
8447.20.60.00
Andere
8447.90
Andere
8447.90.10.00
Braiding and lace-braiding machines
8447.90.50.00
Embroidery machines
8447.90.90.00
Andere
8448
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden)
-
Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447
8448.11.00.00
Dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines
8448.19.00.00
Andere
8448.20
Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.20.10.00
Of machines for extruding or drawing man-made textile filaments
8448.20.50
Andere
8448.20.50.10
Of texturing machines
8448.20.50.90
Andere
8448.21
Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.31.00.00
Kaardbeslag
8448.32.00
Voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag
8448.32.00.10
Of cotton gins
8448.32.00.90
Andere
8448.33.00.00
Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)
8448.39
Andere
8448.39.10.00
Parts of spinning, doubling or twisting machines
8448.39.50.00
Parts of winding or reeling machines
8448.39.90.00
Andere
8448.22
Delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.42.00.00
Rieten, hevels en schachten
8448.49
Andere
8448.49.10.00
Shuttles
8448.49.20.00
Andere
8448.23
Delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post 8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
8448.51
Platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen
-
Needles for knitting machines:
8448.51.10.00
Latch needles
8448.51.20.00
Spring-beard needles
8448.51.30.00
Andere
8448.51.50.00
Andere
8448.59
Andere
8448.59.10.00
Parts of knitting machines
8448.59.50.00
Andere
8449.00
Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen
8449.00.10.00
Finishing machinery and parts thereof
8449.00.50.00
Andere
8450
Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting
-
Machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.11.00
Volautomatische machines
8450.11.00.10
Coin operated
8450.11.00.11
Andere
8450.11.00.40
Top Loading
8450.11.00.80
Andere
8450.12.00.00
Andere machines, met ingebouwde centrifuge
8450.19.00.00
Andere
8450.20.00
Machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed
8450.20.00.10
Coin operated
8450.20.00.11
Andere
8450.20.00.40
Top Loading
8450.20.00.80
Andere
8450.90
Delen
8450.90.20.00
Tubs and tub assemblies
8450.90.40.00
Furniture designed to receive the machines of subheadings 8450.11 through 8450.20, inclusive
8450.90.60.00
Andere
8451
Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen die worden gebruikt bij de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.10.00.00
Machines voor het droog reinigen
-
Droogmachines
8451.21.00
Met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
8451.21.00.10
Coin operated
8451.21.00.90
Andere
8451.29.00
Andere
8451.29.00.10
For drying made up articles
8451.29.00.90
Andere
8451.30.00.00
Strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)
8451.40.00.00
Machines voor het wassen, het bleken of het verven
8451.50.00.00
Machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels
8451.80.00.00
Andere machines en toestellen
8451.90
Delen
8451.90.30.00
Drying chambers for the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29, and other parts of drying machines incorporating drying chambers
8451.90.60.00
Furniture designed to receive the drying machines of subheading 8451.21 or 8451.29
8451.90.90
Andere
8451.90.90.10
Of machines for washing, dry-cleaning, ironing, pressing or drying made up textile articles or of other household or laundry type machines
8451.90.90.11
Andere
8451.90.90.20
Of machines for bleaching, dyeing, washing or cleaning
8451.90.90.90
Andere
8452
Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines
8452.10.00
Naaimachines voor huishoudelijk gebruik
8452.10.00.10
Valued not over $20 each
8452.10.00.90
Andere
-
Andere naaimachines
8452.21
Automatische eenheden
8452.21.10.00
Specially designed to join footwear soles to uppers
8452.21.90.00
Andere
8452.29
Andere
8452.29.10.00
Specially designed to join footwear soles to uppers
8452.29.90.00
Andere
8452.30.00.00
Naalden voor naaimachines
8452.90
Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan; andere delen van naaimachines
8452.90.10.00
Furniture, bases and covers for sewing machines, and parts thereof
8452.90.20
Other parts of sewing machines
8452.90.20.10
Of household machines
8452.90.20.90
Andere
8453
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan naaimachines
8453.10.00.00
Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder
8453.20.00.00
Machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel
8453.80.00.00
Andere machines en toestellen
8453.90
Delen
8453.90.10.00
Of machinery for making or repairing footwear
8453.90.50.00
Andere
8454
Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen
8454.10.00.00
Convertors
8454.20.00
Gietvormen voor ingots en gietpannen
-
Ingot molds:
8454.20.00.10
For steel ingots
8454.20.00.60
Andere
8454.20.00.80
Ladles
8454.30.00
Gietmachines
8454.30.00.10
Die casting machines
8454.30.00.90
Andere
8454.90.00
Delen
-
Of casting machines:
8454.90.00.30
Of die casting machines
8454.90.00.60
Andere
8454.90.00.70
Of ingot molds
8454.90.00.80
Andere
8455
Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor
8455.10.00.00
Walsstoelen voor buizen
-
Andere walsstoelen
8455.21.00.00
Voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen
8455.22.00.00
Voor het koud walsen
8455.30.00
Walsrollen
-
Gray iron:
8455.30.00.05
Not exceeding 2,268 kg
8455.30.00.15
Exceeding 2,268 kg but not exceeding 6,803.9 kg
8455.30.00.25
Exceeding 6,803.9 kg
-
Cast steel:
8455.30.00.35
Not exceeding 2,268 kg
8455.30.00.45
Exceeding 2,268 kg but not exceeding 6,803.9 kg
8455.30.00.55
Exceeding 6,803.9 kg
-
Andere
8455.30.00.65
Not exceeding 2,268 kg
8455.30.00.75
Exceeding 2,268 kg but not exceeding 6,803.9 kg
8455.30.00.85
Exceeding 6,803.9 kg
8455.90
Andere delen
8455.90.40.00
Castings or weldments, individually weighing less than 90 tons, for the machines of heading 8455
8455.90.80.00
Andere
8456
Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen; waterstraalsnijmachines
-
Werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen
8456.11
Werkend met behulp van laserstralen
8456.11.10
For working metal
8456.11.10.10
Numerically controlled
8456.11.10.50
Andere
8456.11.11
Andere
8456.11.70.00
Of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuits, printed circuit assemblies, parts of heading 8517 or parts of automatic data processing units
8456.11.90.00
Andere
8456.12
Werkend met behulp van andere licht- of fotonenstralen
8456.12.10
For working metal
8456.12.10.10
Numerically controlled
8456.12.10.50
Andere
8456.12.11
Andere
8456.12.70.00
Of a kind used solely or principally for the manufacture of printed circuits, printed circuit assemblies, parts of heading 8517 or parts of automatic data processing
8456.12.90.00
Andere
8456.20
Werkend met behulp van ultrasone trillingen
8456.20.10
For working metal
8456.20.10.10
Numerically controlled
8456.20.10.50
Andere
8456.20.50.00
Andere
8456.30
Werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)
8456.30.10
For working metal
8456.30.10.20
Traveling wire (wire-cut) type
8456.30.10.21
Andere
8456.30.10.50
Numerically controlled
8456.30.10.70
Andere
8456.30.50.00
Andere
8456.40
Werkend met behulp van plasmastralen
8456.40.10
For working metal
8456.40.10.10
Numerically controlled
8456.40.10.90
Andere
8456.40.90.00
Andere
8456.50.00.00
Waterstraalsnijmachines
8456.90
Andere
8456.90.31.00
For working metal
8456.90.71.00
Andere
8457
Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen
8457.10.00
Bewerkingscentra
8457.10.00.05
Used or rebuilt
8457.10.00.6
Andere
-
With automatic tool changers
-
Vertical-spindle machines with a Y-axis travel of--
8457.10.00.15
Not over 660 mm
8457.10.00.25
Over 660 mm
-
Horizontal-spindle machines with a Y-axis travel of--
8457.10.00.55
Not over 685 mm
8457.10.00.60
Over 685 mm but not over 1,016 mm
8457.10.00.65
Over 1,016 mm
8457.10.00.70
Andere
8457.10.00.75
Andere
8457.20.00
Enkel-stationsbewerkingsmachines
8457.20.00.10
Numerically controlled
8457.20.00.90
Andere
8457.30.00
Meervoudige transferbewerkingsmachines
8457.30.00.10
Numerically controlled
8457.30.00.90
Andere
8458
Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal
-
Horizontale draaibanken
8458.11.00
Met numerieke besturing
8458.11.00.05
Used or rebuilt
8458.11.00.6
Andere
8458.11.00.10
Multiple spindle
-
Andere
8458.11.00.30
With a power rating of less than 18.65 kW
8458.11.00.50
With a power rating of 18.65 kW or greater but not exceeding 37.3 kW
8458.11.00.90
With a power rating exceeding 37.3 kW
8458.19.00
Andere
8458.19.00.10
Used or rebuilt
8458.19.00.20
Other, valued under $3,025 each
8458.19.00.21
Andere
8458.19.00.30
Engine or toolroom lathes
-
Automatic bar and/or chucking machines:
8458.19.00.50
Single spindle
8458.19.00.70
Multiple spindle
8458.19.00.90
Andere
-
Andere draaibanken
8458.91
Met numerieke besturing
8458.91.10
Vertical turret lathes
8458.91.10.40
Used or rebuilt
8458.91.10.41
Andere
8458.91.10.60
Multiple spindle
8458.91.10.80
Andere
8458.91.50
Andere
8458.91.50.40
Used or rebuilt
8458.91.50.41
Andere
8458.91.50.50
Multiple spindle
8458.91.50.70
Andere
8458.99
Andere
8458.99.10
Vertical turret lathes
8458.99.10.10
Used or rebuilt
8458.99.10.50
Andere
8458.99.50
Andere
8458.99.50.30
Used or rebuilt
8458.99.50.60
Other, valued under $3,025 each
8458.99.50.90
Andere
8459
Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 8458
8459.10.00.00
Bewerkingseenheden op slede
-
Andere boormachines
8459.21.00
Met numerieke besturing
8459.21.00.40
Used or rebuilt
8459.21.00.80
Andere
8459.29.00
Andere
8459.29.00.10
Used or rebuilt
8459.29.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.29.00.21
Andere
8459.29.00.40
Multiple spindle
-
Andere
8459.29.00.50
Radial
8459.29.00.70
Upright, excluding sensitive (hand- directed), turret and deep-hole machines
8459.29.00.90
Andere
-
Andere ruim-freesmachines
8459.31.00
Met numerieke besturing
8459.31.00.05
Used or rebuilt
8459.31.00.6
Andere
-
Horizontal spindle
8459.31.00.10
Table type, excluding planer type
8459.31.00.40
Andere
8459.31.00.70
Andere
8459.39.00
Andere
8459.39.00.10
Used or rebuilt
8459.39.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.39.00.21
Andere
8459.39.00.40
Horizontal spindle
8459.39.00.50
Andere
-
Andere ruimmachines
8459.41.00
Met numerieke besturing
8459.41.00.10
Used or rebuilt
8459.41.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.41.00.21
Andere
8459.41.00.30
Vertical
8459.41.00.90
Andere
8459.49.00
Andere
8459.49.00.10
Used or rebuilt
8459.49.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.49.00.21
Andere
8459.49.00.30
Vertical
8459.49.00.90
Andere
-
Kniefreesmachines
8459.51.00
Met numerieke besturing
8459.51.00.40
Used or rebuilt
8459.51.00.80
Andere
8459.59.00
Andere
8459.59.00.10
Used or rebuilt
8459.59.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.59.00.30
Andere
-
Andere freesmachines
8459.61.00
Met numerieke besturing
8459.61.00.40
Used or rebuilt
8459.61.00.80
Andere
8459.69.00
Andere
8459.69.00.10
Used or rebuilt
8459.69.00.20
Other, valued under $3,025 each
8459.69.00.21
Andere
8459.69.00.50
Profile, duplicating or die sinking
8459.69.00.70
Bed type
8459.69.00.90
Andere
8459.70
Andere machines voor het snijden of tappen van draad
8459.70.40.00
Numerically controlled
8459.70.80
Andere
8459.70.80.40
Used or rebuilt
8459.70.80.60
Other, valued under $3,025 each
8459.70.80.80
Andere
8460
Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461
-
Vlakslijpmachines
8460.12.00
Met numerieke besturing
8460.12.00.40
Used or rebuilt
8460.12.00.80
Andere
8460.19.01
Andere
8460.19.01.05
Used or rebuilt
8460.19.01.6
Andere
8460.19.01.10
Reciprocating-table type
8460.19.01.50
Andere
-
Andere slijpmachines
8460.22.00
Centerloze uitwendige rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.22.00.40
Used or rebuilt
8460.22.00.80
Andere
8460.23.00
Andere rondslijpmachines, met numerieke besturing
8460.23.00.40
Used or rebuilt
8460.23.00.80
Andere
8460.24.00
Andere, met numerieke besturing
8460.24.00.05
Used or rebuilt
8460.24.00.6
Andere
8460.24.00.10
External cylindrical, including universal
8460.24.00.30
Internal cylindrical
8460.24.00.50
Andere
8460.29.01
Andere
8460.29.01.05
Used or rebuilt
8460.29.01.6
Andere
8460.29.01.10
External cylindrical, including universal
8460.29.01.30
Internal cylindrical
8460.29.01.50
Andere
-
Machines voor het slijpen van gereedschap
8460.31.00
Met numerieke besturing
8460.31.00.40
Used or rebuilt
8460.31.00.80
Andere
8460.39.00
Andere
8460.39.00.10
Used or rebuilt
8460.39.00.20
Other, valued under $3,025 each
8460.39.00.50
Andere
8460.40
Hoon- en lapmachines
8460.40.40
Numerically controlled
8460.40.40.10
Used or rebuilt
8460.40.40.60
Andere
8460.40.80
Andere
8460.40.80.10
Used or rebuilt
8460.40.80.20
Other, valued under $3,025 each
8460.40.80.80
Andere
8460.90
Andere
8460.90.40
Numerically controlled
8460.90.40.10
Used or rebuilt
8460.90.40.60
Andere
8460.90.80
Andere
8460.90.80.10
Used or rebuilt
8460.90.80.20
Other, valued under $3,025 each
8460.90.80.80
Andere
8461
Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder begrepen
8461.20
Sterkearmschaafbanken en steekbanken
8461.20.40.00
Numerically controlled
8461.20.80
Andere
8461.20.80.30
Used or rebuilt
8461.20.80.70
Other, valued under $3,025 each
8461.20.80.90
Andere
8461.30
Trekfreesbanken
8461.30.40
Numerically controlled
8461.30.40.20
Used or rebuilt
8461.30.40.60
Andere
8461.30.80
Andere
8461.30.80.20
Used or rebuilt
8461.30.80.40
Other, valued under $3,025 each
8461.30.80.80
Andere
8461.40
Machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen
8461.40.10
Gear cutting machines
8461.40.10.10
Used or rebuilt
8461.40.10.11
Andere
8461.40.10.20
For bevel gears
-
Andere
8461.40.10.30
Gear hobbers
8461.40.10.40
Gear shapers
8461.40.10.60
Andere
8461.40.50
Gear grinding or finishing machines
8461.40.50.20
Used or rebuilt
8461.40.50.40
Other, valued under $3,025 each
8461.40.50.41
Andere
8461.40.50.50
For bevel gears
8461.40.50.70
Andere
8461.50
Zaagmachines en afsteekbanken
8461.50.40
Numerically controlled
8461.50.40.10
Used or rebuilt
8461.50.40.50
Andere
8461.50.80
Andere
8461.50.80.10
Used or rebuilt
8461.50.80.20
Other, valued under $3,025 each
8461.50.80.90