HS-codes - 86: Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer

8601
Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische accumulatoren)
8601.10.00.00
Zonder eigen energiebron
8601.20.00.00
Met elektrische accumulatoren
8602
Andere locomotieven en andere railtractors; tenders
8602.10.00.00
Dieselelektrische locomotieven
8602.90.00.00
Andere
8603
Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604
8603.10.00.00
Elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron
8603.90.00.00
Andere
8604.00.00.00
Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's)
8605.00.00.00
Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604)
8606
Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen
8606.10.00.00
Tankwagens en dergelijke
8606.30.00.00
Zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8606 10
-
Andere
8606.91.00.00
Gesloten (met wanden en dak)
8606.92.00.00
Open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan 60 cm
8606.99.01
Andere
8606.99.01.30
Flatcars having a flat floor or deck laid on the underframe, with no roof and with no raised sides or ends
8606.99.01.60
Andere
8607
Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel
-
Draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, alsmede delen daarvan
8607.11.00.00
Tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen
8607.12.00.00
Andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen
8607.19
Andere, delen daaronder begrepen
-
Axles and parts thereof:
8607.19.03.00
Axles
8607.19.06.00
Parts of axles
-
Wheels and parts thereof, and any of such wheels or parts imported with axles fitted in them:
8607.19.12.00
Wheels, whether or not fitted with axles
8607.19.15.00
Parts of wheels
8607.19.30
Parts of truck assemblies of vehicles of heading 8605 or 8606
8607.19.30.10
Bolsters
8607.19.30.20
Side frames
8607.19.30.90
Andere
8607.19.90.00
Andere
-
Remmen en delen daarvan
8607.21
Luchtdrukremmen en delen daarvan
8607.21.10.00
For vehicles of heading 8605 or 8606
8607.21.50.00
Andere
8607.29
Andere
8607.29.10.00
For vehicles of heading 8605 or 8606
8607.29.50.00
Andere
8607.30
Koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen daarvan
8607.30.10.00
For vehicles of heading 8605 or 8606
8607.30.50.00
Andere
8607.31
Andere
8607.91.00.00
Van locomotieven of van railtractors
8607.99
Andere
8607.99.10.00
For vehicles of heading 8605 or 8606, except brake regulators
8607.99.50.00
Andere
8608.00.00.00
Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan
8609.00.00.00
Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel

Need help to the find appropriate HS Code ?