HS-codes - 87: Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

8701
Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709
8701.10
Eenassige trekkers
8701.11
Trekkers (wegtractors) voor opleggers
8701.21
Met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
8701.22
Met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8701.23
Met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8701.24
Met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8701.29
Andere
8701.30
Tractors met rupsbanden
8701.31
Andere, met een motorvermogen
8701.91
Van niet meer dan 18 kw
8701.92
Van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kw
8701.93
Van meer dan 37 kw doch niet meer dan 75 kw
8701.94
Van meer dan 75 kw doch niet meer dan 130 kw
8701.95
Van meer dan 130 kw
8702
Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen
8702.10
Met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
8702.20
Met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8702.30
Met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8702.40
Met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8702.90
Andere
8703
Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen
8703.10
Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen
8703.11
Andere voertuigen, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking
8703.21
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.22
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer dan 1 500 cm3
8703.23
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 3 000 cm3
8703.24
Met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm3
8703.12
Andere voertuigen met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor)
8703.31
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm3
8703.32
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 500 cm3
8703.33
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3
8703.40
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.50
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.60
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.70
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.80
Andere voertuigen, met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8703.90
Andere
8704
Automobielen voor goederenvervoer
8704.10
Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
8704.11
Andere, met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
8704.21
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.22
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton
8704.23
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton
8704.12
Andere, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking
8704.31
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.32
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton
8704.13
Andere, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8704.41
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.42
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton
8704.43
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton
8704.14
Andere, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8704.51
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.52
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton
8704.60
Andere, met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8704.90
Andere
8705
Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen
8705.10
Kraanauto's
8705.20
Verrijdbare boortorens
8705.30
Brandweerauto's
8705.40
Automobielen met menginstallatie voor beton
8705.90
Andere
8706
Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
-
Chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 en 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3
-
Andere
8707
Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen
8707.10
Voor voertuigen bedoeld bij post 8703
8707.90
Andere
8708
Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
8708.10
Bumpers en delen daarvan
8708.11
Andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daaronder begrepen)
8708.21
Veiligheidsgordels
8708.22
Voorruiten, achterruiten en andere ruiten, bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
8708.29
Andere
8708.30
Remmen en servoremmen; delen daarvan
8708.40
Versnellingsbakken, alsmede delen daarvan
8708.50
Drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen; delen daarvan
8708.70
Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan
8708.80
Ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers daaronder begrepen)
8708.81
Andere delen en toebehoren
8708.91
Radiatoren, alsmede delen daarvan
8708.92
Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan
8708.93
Koppelingen, alsmede delen daarvan
8708.94
Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan
8708.95
Veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan
8708.99
Andere
8709
Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan
-
Transportwagens en trekkers
8709.11
Elektrische
8709.19
Andere
8709.90
Delen
8710.00
Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan
8711
Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
8711.10
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3
8711.20
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
8711.30
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm3
8711.40
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 800 cm3
8711.50
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 800 cm3
8711.60
Met een elektromotor voor voortbeweging
8711.90
Andere
8712
Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor
8713
Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme
8713.10
Zonder voortbewegingsmechanisme
8713.90
Andere
8714
Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713
8714.10
Van motorrijwielen
8714.20
Van invalidenwagens
8714.21
Andere
8714.91
Frames en vorken, alsmede delen daarvan
8714.92
Velgen en spaken
8714.93
Naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (freewheels)
8714.94
Remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan
8714.95
Zadels
8714.96
Pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan
8714.99
Andere
8715
Kinderwagens en delen daarvan
8716
Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan
8716.10
Aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen
8716.20
Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend
8716.21
Andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer
8716.31
Tankaanhangwagens en tankopleggers
8716.39
Andere
8716.40
Andere aanhangwagens en opleggers
8716.80
Andere voertuigen
8716.90
Delen

Need help to the find appropriate HS Code ?