HS-codes - 87: Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan

8701
Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709
8701.10.00
Eenassige trekkers
-
Trekkers (wegtractors) voor opleggers
8701.21.00
Met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
8701.21.10.00
Nieuwe
8701.21.90.00
Gebruikte
8701.22.00
Met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8701.22.10.00
Nieuwe
8701.22.90.00
Gebruikte
8701.23.00
Met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8701.23.10.00
Nieuwe
8701.23.90.00
Gebruikte
8701.24.00
Met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8701.24.10.00
Nieuwe
8701.24.90.00
Gebruikte
8701.29.00
Andere
8701.30.00
Tractors met rupsbanden
-
Andere, met een motorvermogen
8701.91.00
Van niet meer dan 18 kw
8701.91.10.00
Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
8701.91.90.00
Andere
8701.92.00
Van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kw
8701.92.10.00
Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
8701.92.90.00
Andere
8701.93.00
Van meer dan 37 kw doch niet meer dan 75 kw
8701.93.10.00
Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
8701.93.90.00
Andere
8701.94.00
Van meer dan 75 kw doch niet meer dan 130 kw
8701.94.10.00
Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
8701.94.90.00
Andere
8701.95.00
Van meer dan 130 kw
8701.95.10.00
Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw, op wielen
8701.95.90.00
Andere
8702
Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen
8702.10.00
Met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3
8702.10.11.00
Nieuwe
8702.10.19.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3
8702.10.91.00
Nieuwe
8702.10.99.00
Gebruikte
8702.20.00
Met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8702.20.10.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3
8702.20.90.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3
8702.30.00
Met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8702.30.10.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3
8702.30.90.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3
8702.40.00
Met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8702.90.00
Andere
-
Met een zuigermotor met vonkontsteking
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3
8702.90.11.00
Nieuwe
8702.90.19.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3
8702.90.31.00
Nieuwe
8702.90.39.00
Gebruikte
8702.90.90.00
Met andere motor
8703
Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen
8703.10.00
Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen
8703.10.11.00
Voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking
8703.10.18.00
Andere
-
Andere voertuigen, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking
8703.21.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.21.10.00
Nieuwe
8703.21.90.00
Gebruikte
8703.22.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer dan 1 500 cm3
8703.22.10.00
Nieuwe
8703.22.90.00
Gebruikte
8703.23.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 3 000 cm3
-
Nieuwe
8703.23.11.00
Kampeerauto's
8703.23.19.00
Andere
8703.23.90.00
Gebruikte
8703.24.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm3
8703.24.10.00
Nieuwe
8703.24.90.00
Gebruikte
-
Andere voertuigen met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor)
8703.31.00
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm3
8703.31.10.00
Nieuwe
8703.31.90.00
Gebruikte
8703.32.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 500 cm3
-
Nieuwe
8703.32.11.00
Kampeerauto's
8703.32.19.00
Andere
8703.32.90.00
Gebruikte
8703.33.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3
-
Nieuwe
8703.33.11.00
Kampeerauto's
8703.33.19.00
Andere
8703.33.90.00
Gebruikte
8703.40.00
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.40.10.00
Nieuwe
8703.40.10.10
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.40.10.90
Andere
8703.40.90.00
Gebruikte
8703.40.90.10
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.40.90.90
Andere
8703.50.00
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, andere dan die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.60.00
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.60.10.00
Nieuwe
8703.60.10.10
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.60.10.90
Andere
8703.60.90.00
Gebruikte
8703.60.90.10
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm3
8703.60.90.90
Andere
8703.70.00
Andere voertuigen met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, die kunnen worden opgeladen door middel van het aansluiten op een externe elektrische energiebron
8703.80.00
Andere voertuigen, met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8703.80.10.00
Nieuwe
8703.80.90.00
Gebruikte
8703.90.00
Andere
8704
Automobielen voor goederenvervoer
8704.10.00
Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
8704.10.10.00
Met een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking
8704.10.90.00
Andere
-
Andere, met enkel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)
8704.21.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.21.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3
8704.21.31.00
Nieuwe
8704.21.39.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3
8704.21.91.00
Nieuwe
8704.21.99.00
Gebruikte
8704.22.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton
8704.22.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.22.91.00
Nieuwe
8704.22.99.00
Gebruikte
8704.23.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton
8704.23.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.23.91.00
Nieuwe
8704.23.99.00
Gebruikte
-
Andere, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking
8704.31.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.31.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3
8704.31.31.00
Nieuwe
8704.31.39.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3
8704.31.91.00
Nieuwe
8704.31.99.00
Gebruikte
8704.32.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton
8704.32.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.32.91.00
Nieuwe
8704.32.99.00
Gebruikte
-
Andere, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8704.41.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.41.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³
8704.41.31.00
Nieuwe
8704.41.39.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³
8704.41.91.00
Nieuwe
8704.41.99.00
Gebruikte
8704.42.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton
8704.42.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.42.91.00
Nieuwe
8704.42.99.00
Gebruikte
8704.43.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton
8704.43.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.43.91.00
Nieuwe
8704.43.99.00
Gebruikte
-
Andere, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking als een elektromotor als motoren voor voortbeweging
8704.51.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
8704.51.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
-
Met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³
8704.51.31.00
Nieuwe
8704.51.39.00
Gebruikte
-
Met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³
8704.51.91.00
Nieuwe
8704.51.99.00
Gebruikte
8704.52.00
Met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton
8704.52.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
8704.52.91.00
Nieuwe
8704.52.99.00
Gebruikte
8704.60.00
Andere, met enkel een elektromotor voor voortbeweging
8704.90.00
Andere
8705
Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanauto's, brandweerauto's, automobielen met menginstallatie voor beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's, röntgenauto's), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen
8705.10.00
Kraanauto's
8705.20.00
Verrijdbare boortorens
8705.30.00
Brandweerauto's
8705.40.00
Automobielen met menginstallatie voor beton
8705.90.00
Andere
8705.90.30.00
Betonpompvoertuigen
8705.90.80.00
Andere
8706
Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
-
Chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 en 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm3
8706.00.11.00
Van motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704
8706.00.19.00
Andere
-
Andere
8706.00.91.00
Van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703
8706.00.99.00
Andere
8707
Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen
8707.10.00
Voor voertuigen bedoeld bij post 8703
8707.10.10.00
Bestemd voor industriële montage
8707.10.90.00
Andere
8707.90.00
Andere
8707.90.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8707.90.90.00
Andere
8708
Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705
8708.10.00
Bumpers en delen daarvan
8708.10.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.10.10.10
Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de mistlampen en de bumper, al dan niet met een chroomstrip, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.10.10.90
Andere
8708.10.90.00
Andere
8708.10.90.10
Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de mistlampen en de bumper, al dan niet met een chroomstrip, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.10.90.90
Andere
-
Andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daaronder begrepen)
8708.21.00
Veiligheidsgordels
8708.21.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.21.90.00
Andere
8708.22.00
Voorruiten, achterruiten en andere ruiten, bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
8708.22.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.22.90.00
Andere
8708.29.00
Andere
8708.29.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.29.90.00
Andere
8708.30.00
Remmen en servoremmen; delen daarvan
8708.30.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.30.10.20
Motoraangedreven remeenheidsmodule - met een vermogen van 13,5 v (±0,5v) en- een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeistofdruk in de hoofdcilinderbestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen
8708.30.10.40
Klauw van een remschijf in een bir-versie ("ball in ramp") of epb-versie ("electronic parking brake") of uitsluitend met hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.10.60
Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.10.70
Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.10.90
Andere
-
Andere
8708.30.91.00
Voor schijfremmen
8708.30.91.20
Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.91.30
Klauw van een remschijf in een bir-versie ("ball in ramp") of epb-versie ("electronic parking brake") of uitsluitend met hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.91.40
Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.30.91.60
Motoraangedreven remeenheidsmodule - met een vermogen van 13,5 v (±0,5v) en- een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeistofdruk in de hoofdcilinderbestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen
8708.30.91.90
Andere
8708.30.99.00
Andere
8708.30.99.10
Motoraangedreven remeenheidsmodule -met een vermogen van 13,5 v (±0,5v) en-een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeistofdruk in de hoofdcilinderbestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen
8708.30.99.90
Andere
8708.40.00
Versnellingsbakken, alsmede delen daarvan
8708.40.20.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.40.20.20
Automatische hydrodynamische versnellingsbak- met een hydraulische koppelomvormer,- zonder tussenbak en cardanas,- al dan niet met voorasdifferentieel,bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.40.20.50
Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit:-behuizing van gegoten aluminium,-differentieel,-twee elektrische motoren en tandwielen,met de volgende afmetingen:-een breedte van 280 mm of meer maar niet meer dan 470 mm,-een hoogte van 350 mm of meer maar niet meer dan 595 mm,-een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87
8708.40.20.60
Automatische versnellingsbak met draaiende versnellingspook met:-gegoten aluminium behuizing, -differentieel,-automaat met 9 versnellingen, -een elektronisch schakelsysteem met een in te stellen bereik,met de volgende afmetingen:-een breedte van 330 mm of meer, maar niet meer dan 420 mm,-een hoogte van 380 mm of meer, maar niet meer dan 450 mm,-een lengte van 580 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87
8708.40.20.70
Handgeschakelde versnellingsbak voor dwarsmontage in behuizing van gegoten aluminium met:-een breedte van niet meer dan 480 mm,-een hoogte van niet meer dan 400 mm,-een lengte van niet meer dan 550 mm,-vijf of zes versnellingen,-een differentieel,-een motorkoppel van 400 nm of minder,bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703
8708.40.20.80
Versnellingsbak zonder koppelomvormer, met:-dubbele koppeling,-7 of meer versnellingen vooruit,-1 versnelling achteruit,-een maximumkoppel van 390 nm,-al dan niet met ingebouwde elektromotor,-een hoogte van 400 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,-een breedte van 350 mm of meer maar niet meer dan 600 mm, en-een gewicht van 70 kg of meer, maar niet meer dan 110 kg,bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703
8708.40.20.90
Andere
-
Andere
8708.40.50.00
Versnellingsbakken
8708.40.50.10
Automatische hydrodynamische versnellingsbak- met een hydraulische koppelomvormer,- zonder tussenbak en cardanas,- al dan niet met voorasdifferentieel,bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.40.50.40
Versnellingsbak waarin zich drie andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit:-behuizing van gegoten aluminium,-differentieel,-twee elektrische motoren en tandwielen,met de volgende afmetingen:-een breedte van 280 mm of meer maar niet meer dan 470 mm,-een hoogte van 350 mm of meer maar niet meer dan 595 mm,-een lengte van 410 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld in hoofdstuk 87
8708.40.50.50
Automatische versnellingsbak met draaiende versnellingspook met:-gegoten aluminium behuizing, -differentieel,-automaat met 9 versnellingen, -een elektronisch schakelsysteem met een in te stellen bereik,met de volgende afmetingen:-een breedte van 330 mm of meer, maar niet meer dan 420 mm,-een hoogte van 380 mm of meer, maar niet meer dan 450 mm,-een lengte van 580 mm of meer, maar niet meer dan 690 mm,bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87
8708.40.50.60
Handgeschakelde versnellingsbak voor dwarsmontage in behuizing van gegoten aluminium met:-een breedte van niet meer dan 480 mm,-een hoogte van niet meer dan 400 mm,-een lengte van niet meer dan 550 mm,-vijf of zes versnellingen,-een differentieel,-een motorkoppel van 400 nm of minder,bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703
8708.40.50.70
Automatische transmissie voorzien van een dubbele koppeling, met:-ten minste 8 versnellingen,-een motorkoppel van 800 nm of meer,-een elektronisch differentieel,-een p-lock veiligheidssysteem, en-een transmissiebesturingseenheid (tcu),bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen als bedoeld bij post 8703
8708.40.50.90
Andere
-
Delen
8708.40.91.00
Van gestampt staal
8708.40.99.00
Andere
8708.50.00
Drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen; delen daarvan
8708.50.20.00
Bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.50.20.15
Bolvormige kogellagerkooi van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor carburatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,57 %, gesmeed, gedraaid, geponst, gefreesd en gehard
8708.50.20.18
Aandrijfas voor koppeloverbrenging van de versnellingsbak naar de achteras, bestaande uit:-twee cardanstangen,-centrale kruiskoppeling,-centraallager met ophanging in een kunststof afdekking,-kruiskoppelingen aan beide uiteinden van de as,-slip, buis en eindjukken,-met een lengte van 1,4 m of meer, doch niet meer dan 2,4 m,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87
8708.50.20.20
Transmissieas van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingsstuk in het midden;- met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m;- met een gewicht van 6 kg of meer, doch niet meer dan 9 kg
8708.50.20.25
Behuizing van bij constante snelheid werkende buitenscharnier van het kogeltype voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, in een vorm van een buitenring, met: -6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, met -een draad, -een externe evolvente spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 38 tanden, -voor gebruik met kogellagers, vervaardigd van staal met een koolstofgehalte van 0,48 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, -gesmeed, gedraaid, gefreesd en gehard
8708.50.20.35
Behuizing met driepootontwerp van bij constante snelheid werkende binnenscharnier, met: -een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 99,0 mm, -3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,95 mm of meer, maar niet meer dan 49,2 mm, -een buitenste spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 41 tanden, -gesmeed, gedraaid, gewalst en gehard
8708.50.20.45
Binnenring van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:-6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, geschikt voor kogellagers met een diameter van 12,0 mm of meer, maar niet meer dan 24,0 mm,-gesmeed, gedraaid, gefreesd, gebrootst en gehard
8708.50.20.50
Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,- met tweerijig kogellager,- al dan niet met impulsring (encoderring),- al dan niet met abs-sensor (antiblokkeerremsysteem),- al dan niet met gemonteerde schroeven,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.50.20.55
Bij constante snelheid werkende binnenscharnier met driepootontwerp, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:-3 tappen met een diameter van 17,128 mm of meer, maar niet meer dan 25,468 mm,-gesmeed, gedraaid, gebrootst en gehard
8708.50.20.60
Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium behuizing, met afmetingen van maximaal 565 x 570 x 510 mm, bevattende ten minste- een actuator,- al dan niet een interne distributieketting
8708.50.20.65
Tussenliggende stalen as die de versnellingsbak verbindt met de semi-as met:-een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 650 mm,-met een sluitwig aan beide zijden,-al dan niet voorzien van een geperst lager in de behuizing,-al dan niet voorzien van een houder,bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87
8708.50.20.70
Behuizing van een binnenscharnier met halve as, met driepootontwerp, voor het overbrengen van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen met:-een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 84,5 mm,-3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,90 mm of meer, maar niet meer dan 36,60 mm,- een afdichtingsdiameter van 34,0 mm of meer, maar niet meer dan 41,0 mm, zonder aansnijhoek,-een spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 35 tanden,-een lagerzitting met een diameter van 25,0 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, met of zonder oliegroeven
8708.50.20.75
Buitenscharnier voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, bestaande uit:-een binnenring met 6 kogelbanen voor gebruik met kogels voor kogellagers met een diameter van 15,0 mm of meer, maar niet meer dan 20,0 mm,-een buitenring met 6 kogelbanen voor gebruik met 6 kogels voor kogellagers, gemaakt van staal met een koolstofgehalte van 0,45 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, met draad en een spiebaan met 26 of meer, maar niet meer dan 38 tanden,-een bolvormige kooi die de kogels in de kogelbanen van de binnen- en buitenring houdt in de juiste hoek, gemaakt van materiaal dat geschikt is voor carbonisatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,25 %, en-met een compartiment voor smeervet,in staat om bij een constante snelheid en een variabele scharnierhoek van niet meer dan 50 graden te werken
8708.50.20.90
Andere
-
Andere
8708.50.35.00
Ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen
-
Delen
8708.50.55.00
Van gestampt staal
8708.50.55.20
Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,- met tweerijig kogellager,- al dan niet met impulsring (encoderring),- al dan niet met abs-sensor (antiblokkeerremsysteem),- al dan niet met gemonteerde schroeven,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.50.55.50
Bolvormige kogellagerkooi van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, vervaardigd van materiaal dat geschikt is voor carburatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,57 %, gesmeed, gedraaid, geponst, gefreesd en gehard
8708.50.55.90
Andere
-
Andere
8708.50.91.00
Voor draagassen
8708.50.91.10
Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,- met tweerijig kogellager,- al dan niet met impulsring (encoderring),- al dan niet met abs-sensor (antiblokkeerremsysteem),- al dan niet met gemonteerde schroeven,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.50.91.90
Andere
8708.50.99.00
Andere
8708.50.99.10
Transmissieas van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingsstuk in het midden;- met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m;- met een gewicht van 6 kg of meer, doch niet meer dan 9 kg
8708.50.99.15
Autoverdeelbak met enkele invoer, dubbele uitvoer, voor de verdeling van koppel tussen de voor- en achteras in een aluminium behuizing, met afmetingen van maximaal 565 x 570 x 510 mm, bevattende ten minste- een actuator,- al dan niet een interne distributieketting
8708.50.99.20
Tussenliggende stalen as die de versnellingsbak verbindt met de semi-as met:-een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 650 mm,-met een sluitwig aan beide zijden,-al dan niet voorzien van een geperst lager in de behuizing,-al dan niet voorzien van een houder,bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87
8708.50.99.25
Behuizing van een binnenscharnier met halve as, met driepootontwerp, voor het overbrengen van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen met:-een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 84,5 mm,-3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,90 mm of meer, maar niet meer dan 36,60 mm,- een afdichtingsdiameter van 34,0 mm of meer, maar niet meer dan 41,0 mm, zonder aansnijhoek,-een spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 35 tanden,-een lagerzitting met een diameter van 25,0 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, met of zonder oliegroeven
8708.50.99.35
Buitenscharnier voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, bestaande uit:-een binnenring met 6 kogelbanen voor gebruik met kogels voor kogellagers met een diameter van 15,0 mm of meer, maar niet meer dan 20,0 mm,-een buitenring met 6 kogelbanen voor gebruik met 6 kogels voor kogellagers, gemaakt van staal met een koolstofgehalte van 0,45 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, met draad en een spiebaan met 26 of meer, maar niet meer dan 38 tanden,-een bolvormige kooi die de kogels in de kogelbanen van de binnen- en buitenring houdt in de juiste hoek, gemaakt van materiaal dat geschikt is voor carbonisatie met een koolstofgehalte van 0,14 % of meer, maar niet meer dan 0,25 %, en-met een compartiment voor smeervet,in staat om bij een constante snelheid en een variabele scharnierhoek van niet meer dan 50 graden te werken
8708.50.99.40
Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen,- met tweerijig kogellager,- al dan niet met impulsring (encoderring),- al dan niet met abs-sensor (antiblokkeerremsysteem),- al dan niet met gemonteerde schroeven,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.50.99.45
Behuizing van bij constante snelheid werkende buitenscharnier van het kogeltype voor de overbrenging van een koppel van de motor en de overbrenging op wielen van motorvoertuigen, in een vorm van een buitenring, met: -6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, met -een draad, -een externe evolvente spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 38 tanden, -voor gebruik met kogellagers, vervaardigd van staal met een koolstofgehalte van 0,48 % of meer, maar niet meer dan 0,58 %, -gesmeed, gedraaid, gefreesd en gehard
8708.50.99.50
Behuizing met driepootontwerp van bij constante snelheid werkende binnenscharnier, met: -een buitendiameter van 67,0 mm of meer, maar niet meer dan 99,0 mm, -3 koud gekalibreerde rollerbanen met een diameter van 29,95 mm of meer, maar niet meer dan 49,2 mm, -een buitenste spiebaan met 21 of meer, maar niet meer dan 41 tanden, -gesmeed, gedraaid, gewalst en gehard
8708.50.99.55
Binnenring van bij constante snelheid werkende buitenscharnier, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:-6 of meer, maar niet meer dan 8 kogelbanen, geschikt voor kogellagers met een diameter van 12,0 mm of meer, maar niet meer dan 24,0 mm,-gesmeed, gedraaid, gefreesd, gebrootst en gehard
8708.50.99.60
Bij constante snelheid werkende binnenscharnier met driepootontwerp, onderdeel van het aandrijfsysteem van het voertuig, met:-3 tappen met een diameter van 17,128 mm of meer, maar niet meer dan 25,468 mm,-gesmeed, gedraaid, gebrootst en gehard
8708.50.99.90
Ander
8708.70.00
Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan
8708.70.10.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
-
Aluminium wielen, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden
8708.70.10.15
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.10.50
Andere
-
Andere
-
Stalen wielen, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden, bestemd voor de industriële montage vanmotorvoertuigen bedoeld bij post 8703;motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³;motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.70.10.80
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.10.85
Andere
-
Andere
8708.70.10.92
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.10.95
Andere
-
Andere
8708.70.50.00
Wielen van aluminium; delen en toebehoren van wielen, van aluminium
-
Aluminium wielen, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden
8708.70.50.15
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.50.50
Andere
-
Andere
8708.70.50.80
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.50.85
Andere
8708.70.91.00
Stervormige delen van wielen, uit een stuk gegoten, van gietijzer, van ijzer of van staal
8708.70.91.15
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.91.90
Andere
8708.70.99.00
Andere
-
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8708.70.99.20
Stalen wielen, al dan niet met toebehoren
8708.70.99.30
Andere
-
Andere
8708.70.99.80
Stalen wielen, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden, bestemd voor- aanhangwagentrekkers,- motorvoertuigen voor het vervoer van personen en/of het vervoer van goederen,- automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld brandweerauto's, sproeiauto's);uitgezonderd:- wielen voor quads voor gebruik op de weg,- wielen voor motorvoertuigen die specifiek bestemd zijn voor gebruik buiten de openbare weg (bijvoorbeeld wielen voor landbouw- of bosbouwtrekkers, vorkheftrucks, pusbacktrucks, dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein)
8708.70.99.85
Andere
8708.80.00
Ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers daaronder begrepen)
8708.80.20.00
Bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.80.20.10
Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende:- een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven;- een rubberstop;bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.80.20.90
Andere
-
Andere
8708.80.35.00
Schokdempers
8708.80.35.10
Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende:- een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven;- een rubberstop;bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.80.35.90
Ander
8708.80.55.00
Stabilisatorstaven; torsiestangen
-
Andere
8708.80.91.00
Van gestampt staal
8708.80.99.00
Andere
8708.80.99.20
Aluminium ophangarm met de volgende afmetingen:-een hoogte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,-een breedte van 10 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm,-een lengte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,-een massa van 1 000 g of meer, maar niet meer dan 3 000 guitgerust met ten minste twee gaten, voorzien van een bus, gemaakt van een aluminiumlegering met de volgende kenmerken:-een treksterkte van 200 mpa of meer, -een sterkte van 19 kn of meer,-een stijfheid van 5 kn/mm of meer, maar niet meer dan 9 kn/mm,-een frequentie van 400 hz of meer, maar niet meer dan 600 hz
8708.80.99.30
Oppervlakte-gehard stalen zuigerstang voor een hydraulisch of hydropneumatische schokdemper van motorvoertuigen:-met een chroomlaag,-met een diameter van 11 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm,-met een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,met een draadeind of een spil voor elektrisch weerstandslassen
8708.80.99.90
Andere
-
Andere delen en toebehoren
8708.91.00
Radiatoren, alsmede delen daarvan
8708.91.20.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.91.20.20
Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.91.20.30
Inlaat- of uitlaatluchttank in aluminiumlegering van warmtewisselaars voor voertuigkoelsystemen, vervaardigd volgens norm en ac 42100 of en ac 43000 t6 met:- een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,- een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,- een afstand tussen poriën van 2 mm of meer,- poriën van niet meer dan 0,4 mm, en- niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm-met een gewicht van 0,2kg of meer, maar niet meer dan 3kg
8708.91.20.90
Andere
-
Andere
8708.91.35.00
Radiatoren
8708.91.35.10
Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.91.35.20
Koelleiding voor turbocompressor, bevattende: -een leiding van aluminiumlegering met ten minste een metalen houder en ten minste twee bevestigingsgaten, -een rubberen slang met clips, -een roestvrijstalen, zeer corrosiebestendige flens [sus430jil],bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van motorvoertuigen
8708.91.35.30
Aluminium warmtewisselaar met twee schakelingen voor automatische transmissie van personenauto's:-van het type stapelplaat,-met twee paar inlaat- en uitlaatopeningen, elk voor het koelvloeistof-/watercircuit en het transmissieoliecircuit,-met ten minste twee montagegaten,-al dan niet met de verbindingsslangen,bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.91.35.90
Andere
-
Delen
8708.91.91.00
Van gestampt staal
8708.91.99.00
Andere
8708.91.99.30
Inlaat- of uitlaatluchttank in aluminiumlegering van warmtewisselaars voor voertuigkoelsystemen, vervaardigd volgens norm en ac 42100 of en ac 43000 t6 met:- een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,- een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,- een afstand tussen poriën van 2 mm of meer,- poriën van niet meer dan 0,4 mm, en- niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm-met een gewicht van 0,2kg of meer, maar niet meer dan 3kg
8708.91.99.40
Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een resonator, bestaande uit ten minste: - één buis van massief aluminium, al dan niet met bevestigingssteun,- één flexibele rubberslang en- één klem van metaalbestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.91.99.90
Andere
8708.92.00
Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan
8708.92.20.00
Bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
-
Andere
8708.92.35.00
Knaldempers en uitlaatpijpen
-
Delen
8708.92.91.00
Van gestampt staal
8708.92.99.00
Andere
8708.92.99.10
Uitlaatsysteem binnenbekleding:-met een wanddikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,-gemaakt van roestvrij stalen platen of rollen van klasse 1.. 4310 en 1.. 4301 overeenkomstig de norm en 10088,-met of zonder bevestigingsgatenbestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen
8708.92.99.20
Buis om uitlaatgassen te geleiden vanaf de verbrandingsmotor:-met een diameter van 40 mm of meer, maar niet meer dan 100 mm,-met een lengte van 90 mm of meer, maar niet meer dan 410 mm,-met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,-van roestvrij staal,bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen
8708.92.99.30
Uitlaatsysteem eindkap:-met een dikte van 0,7 mm of meer, maar niet meer dan 1,3 mm,-gemaakt van roestvrij staal van klasse 1.. 4310 en 1.. 4301 overeenkomstig de norm en 10088,-al dan niet voorzien van binnenbekleding,-al dan niet voorzien van oppervlaktebehandeling,bestemd voor de vervaardiging van uitlaatsystemen voor automobielen
8708.92.99.90
Andere
8708.93.00
Koppelingen, alsmede delen daarvan
8708.93.10.00
Bestemd voor industriële montage:van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.93.10.40
Koppelingspedaal met aansluiting voor elektronische parkeerrem (epb), al dan niet met zendsignaalfunctie voor:- het resetten van de cruisecontrol,- het deactiveren van de epb,-start/stop-motormanagement met "idle stop and go"-systeem (isg),bestemd voor de vervaardiging van personenvoertuigen
8708.93.10.90
Andere
8708.93.90.00
Andere
8708.93.90.40
Koppelingspedaal met aansluiting voor elektronische parkeerrem (epb), al dan niet met zendsignaalfunctie voor:- het resetten van de cruisecontrol,- het deactiveren van de epb,-start/stop-motormanagement met "idle stop and go"-systeem (isg),bestemd voor de vervaardiging van personenvoertuigen
8708.93.90.90
Andere
8708.94.00
Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan
8708.94.20.00
Bestemd voor industriële montage:van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.94.20.10
Stuurinrichting met tandheugel in aluminium behuizing met binnenste trekstangverbindingen (axiale verbindingen) of met montagebouten bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87..
8708.94.20.90
Andere
-
Andere
8708.94.35.00
Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen
8708.94.35.20
Stuurinrichting met tandheugel in aluminium behuizing met binnenste trekstangverbindingen (axiale verbindingen) of met montagebouten bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld in hoofdstuk 87..
8708.94.35.90
Andere
-
Delen
8708.94.91.00
Van gestampt staal
8708.94.99.00
Andere
8708.95.00
Veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan
8708.95.10.00
Bestemd voor industriële montage:van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.95.10.20
Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:- genaaid;- gevouwen;- met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling;- geschikt voor "cool inflator"-technologie
8708.95.10.30
Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte: -gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door thermische vorming is gefixeerd, specifieke fixeringszomen, een stoffen afdekking of kunststof nieten, of -plat veiligheidskussen al dan niet thermische gevouwen
8708.95.10.90
Ander
-
Andere
8708.95.91.00
Van gestampt staal
8708.95.99.00
Andere
8708.95.99.30
Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:- genaaid;- gevouwen;- met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling;- geschikt voor "cool inflator"-technologie
8708.95.99.40
Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte: -gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door thermische vorming is gefixeerd, specifieke fixeringszomen, een stoffen afdekking of kunststof nieten, of -plat veiligheidskussen al dan niet thermische gevouwen
8708.95.99.50
Opblaasinrichting voor airbags die zowel pyrotechniek als koud gas bevat als drijfgas voor veiligheidsairbags van voertuigen, in elke afzonderlijke zending van 1 000 stuks of meer
8708.95.99.90
Ander
8708.99.00
Andere
8708.99.10.00
Bestemd voor industriële montage:van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm3 dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm3,van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705
8708.99.10.25
Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak van de tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen
8708.99.10.55
Toetsenborden van siliconen of kunststof:-met onderdelen van onedele metalen, en-al dan niet met onderdelen van kunststof, -met epoxyhars, versterkt met glasvezel of hout,-al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,-al dan niet met elektrische contactelementen,-al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,-al dan niet met enkel- of meerlagige beschermfolie
8708.99.10.60
Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen:-een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,-een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 250 mm,-een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen enac-46100 of enac-42100 (overeenkomstig de norm en:1706) met de volgende kenmerken:-een interne porositeit van niet meer dan 1 mm,-een externe porositeit van niet meer dan 2 mm,-een rockwellhardheid hrb 10 of meer,van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen
8708.99.10.90
Andere
-
Andere
8708.99.93.00
Van gestampt staal
8708.99.97.00
Andere
8708.99.97.18
Hydrostatische versnellingen:-met een hydropomp en een differentieel met wielassen,-al dan niet met een waaier en/of een katrol,bestemd voor de vervaardiging van tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij de onderverdelingen 8701 91 90 en 8701 92 90
8708.99.97.22
Toetsenborden van siliconen of kunststof:-met onderdelen van onedele metalen, en-al dan niet met onderdelen van kunststof, -met epoxyhars, versterkt met glasvezel of hout,-al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,-al dan niet met elektrische contactelementen,-al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,-al dan niet met enkel- of meerlagige beschermfolie
8708.99.97.28
Een set type 4 waterstoftanks overeenkomstig de norm van verordening (eg) nr.. 79/2009, bestaande uit twee tot acht tanks op aluminium frames:-tanks vervaardigd van composietmateriaal van hogedichtheidpolyethyleen (hdpe), versterkt met gevlochten glas- en koolstofvezels in epoxyhars,-met een werkdruk van ten minste 35 mpa,-met een door de fabrikant opgegeven levensduur van ten minste 20 jaar,-met een tankcapaciteit van 180 liter of meer, maar niet meer dan 375 liter,-voorzien van een set elektromagnetische, manuele en overdrukkleppen,-met een totale breedte van 1 800 mm of meer, maar niet meer dan 2 300 mm,-met een totale hoogte van 400 mm of meer, maar niet meer dan 500 mm,-met een totale lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan 3 600 mm
8708.99.97.38
Een set tanks voor samengedrukt aardgas (cng) van het type cng-4, overeenkomstig de norm van ece-reglement nr.. 110, bestaande uit vier of vijf tanks op aluminium frames:-vervaardigd van composietmateriaal van hogedichtheidpolyethyleen (hdpe), versterkt met gevlochten glas- en koolstofvezels in epoxyhars,-met een werkdruk van ten minste 20 mpa,-met een door de fabrikant opgegeven maximale levensduur van ten minste 20 jaar,-met een cilindercapaciteit van 315 liter of meer, maar niet meer dan 375 liter,-voorzien van een set elektromagnetische, handbediende en overdrukkleppen,-met een totale breedte van 2 200 mm of meer, maar niet meer dan 2 300 mm,-met een totale hoogte van 450 mm of meer, maar niet meer dan 460 mm,-met een totale lengte van 3 500 mm of meer, maar niet meer dan 3 600 mm
8708.99.97.45
Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak van de tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen
8708.99.97.50
Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen:-een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,-een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 250 mm,-een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen enac-46100 of enac-42100 (overeenkomstig de norm en:1706) met de volgende kenmerken:-een interne porositeit van niet meer dan 1 mm,-een externe porositeit van niet meer dan 2 mm,-een rockwellhardheid hrb 10 of meer,van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen
8708.99.97.55
Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een resonator, bestaande uit ten minste: - één buis van massief aluminium, al dan niet met bevestigingssteun, - één flexibele rubberslang en - één klem van metaalbestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.99.97.75
Bevestigingssteun, vervaardigd uit een aluminiumlegering, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak indirect aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87
8708.99.97.90
Andere
8709
Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan
-
Transportwagens en trekkers
8709.11.00
Elektrische
8709.11.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
8709.11.90.00
Andere
8709.19.00
Andere
8709.19.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
8709.19.90.00
Andere
8709.90.00
Delen
8710.00
Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan
8711
Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens
8711.10.00
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3
8711.20.00
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
8711.20.10.00
Scooters
-
Andere, met een cilinderinhoud
8711.20.92.00
Van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm3
8711.20.98.00
Van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm3
8711.30.00
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm3
8711.30.10.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 380 cm3
8711.30.90.00
Met een cilinderinhoud van meer dan 380 doch niet meer dan 500 cm3
8711.40.00
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 800 cm3
8711.50.00
Met zuigermotor, met een cilinderinhoud van meer dan 800 cm3
8711.60.00
Met een elektromotor voor voortbeweging
8711.60.10.00
Tweewielige, driewielige en vierwielige rijwielen, met trapondersteuning, met een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van niet meer dan 250 watt
8711.60.90.00
Andere
8711.60.90.10
Rijwielen met trapondersteuning, met een elektrische hulpmotor
8711.60.90.90
Andere
8711.90.00
Andere
8712
Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor
8712.00.30.00
Tweewielige rijwielen met kogellagers
8712.00.30.10
verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka of Tunesië
8712.00.30.20
Verzonden uit cambodja, pakistan of de filipijnen
8712.00.30.90
Andere
8712.00.70.00
Andere
8712.00.70.10
Eenwielers
-
Andere
8712.00.70.91
verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka of Tunesië
8712.00.70.92
Verzonden uit cambodja, pakistan of de filipijnen
8712.00.70.99
Andere
8713
Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme
8713.10.00
Zonder voortbewegingsmechanisme
8713.90.00
Andere
8714
Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713
8714.10.00
Van motorrijwielen
8714.10.10.00
Remmen en delen daarvan
8714.10.20.00
Versnellingsbakken, alsmede delen daarvan
8714.10.30.00
Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan
8714.10.40.00
Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan
8714.10.50.00
Koppelingen, alsmede delen daarvan
8714.10.90.00
Andere
8714.10.90.10
Binnenbuizen van vorkstangen van motorrijwielen:- van sae1541 koolstofstaal;- met een harde chroomlaag van 20 µm (+15 µm/-5 µm);- met een dikte van 1,3mm of meer, maar niet meer dan 1,6mm,- met een breukrek van 15%;- geperforeerd
8714.10.90.70
Motorfietsradiatoren in zending van 100 stuks of meer
8714.10.90.90
Ander
8714.20.00
Van invalidenwagens
-
Andere
8714.91.00
Frames en vorken, alsmede delen daarvan
8714.91.10.00
Frames
-
Geverfd, geanodiseerd, gepolijst en/of gelakt
-
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.91.10.21
Vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen)
8714.91.10.25
Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels en kunsthars, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.10.29
Andere
-
Andere
8714.91.10.31
Vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen)
8714.91.10.35
Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels en kunsthars, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.10.39
Andere
-
Andere
8714.91.10.75
Vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen)
8714.91.10.77
Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels en kunsthars, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.10.89
Andere
8714.91.30.00
Voorvorken
-
Geverfd, geanodiseerd, gepolijst en/of gelakt
-
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.91.30.25
Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.30.29
Andere
-
Andere
8714.91.30.35
Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.30.39
Andere
-
Andere
8714.91.30.72
Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel uit staal vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.91.30.89
Andere
8714.91.90.00
Delen
8714.92.00
Velgen en spaken
8714.92.10.00
Velgen
8714.92.90.00
Spaken
8714.93.00
Naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (freewheels)
-
Tandwielen voor vrijloop
8714.93.00.11
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.93.00.19
Andere
8714.93.00.90
Andere
8714.94.00
Remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan
8714.94.20.00
Remmen
8714.94.20.05
Remnaven
-
Andere remmen
8714.94.20.91
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.94.20.99
Andere
8714.94.90.00
Delen
-
Remhendels
8714.94.90.11
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.94.90.19
Andere
8714.94.90.90
Andere
8714.95.00
Zadels
8714.96.00
Pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan
8714.96.10.00
Pedalen
8714.96.10.10
Pedalen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.96.10.90
Andere
8714.96.30.00
Pedaalaandrijvingen
8714.96.30.10
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.96.30.90
Andere
8714.96.90.00
Delen
8714.99.00
Andere
8714.99.10.00
Sturen
-
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.99.10.20
Stuurgrepen voor fiets,- met of zonder geïntegreerde stuurpen,- gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthars of aluminium,bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.10.29
Andere
-
Andere
8714.99.10.89
Stuurgrepen voor fiets,- met of zonder geïntegreerde stuurpen,- gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthars of aluminium,bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.10.99
Andere
8714.99.30.00
Bagagedragers
8714.99.50.00
Derailleurs (kettingschakelaars)
-
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.99.50.11
Derailleurs, bestaande uit:-achterderailleur en montagematerialen,-met of zonder voorderailleur,bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.50.19
Andere
-
Andere
8714.99.50.91
Derailleurs, bestaande uit:-achterderailleur en montagematerialen,-met of zonder voorderailleur,bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.50.99
Andere
8714.99.90.00
Andere; delen
-
Volledige wielen met of zonder binnenbanden, banden of tandraderen
8714.99.90.11
Van oorsprong uit of verzonden uit china:- in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden, of voor overdracht aan een partij in hoeveelheden van gemiddeld minder dan 300 eenheden per maand over een periode van ten hoogste twaalf maanden; dan wel- voor overdracht aan een andere houder van een vergunning bijzondere bestemming of aan vrijgestelde partijen
8714.99.90.19
Andere
8714.99.90.30
Zadelpennen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.90.40
Stuurpen, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen)
8714.99.90.50
Luchtschokdemper achter in de vorm van een pneumatisch veerelement met oliedemper, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van fietsen, met inbegrip van elektrische fietsen
8714.99.90.89
Andere
8715
Kinderwagens en delen daarvan
8715.00.10.00
Kinderwagens
8715.00.90.00
Delen
8716
Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan
8716.10.00
Aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen
8716.10.92.00
Met een gewicht van niet meer dan 1 600 kg
8716.10.98.00
Met een gewicht van meer dan 1 600 kg
8716.20.00
Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend
-
Andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer
8716.31.00
Tankaanhangwagens en tankopleggers
8716.39.00
Andere
8716.39.10.00
Speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen
-
Andere
-
Nieuwe
8716.39.30.00
Opleggers
8716.39.50.00
Andere
8716.39.80.00
Gebruikte
8716.40.00
Andere aanhangwagens en opleggers
8716.80.00
Andere voertuigen
8716.90.00
Delen
8716.90.10.00
Chassis
8716.90.30.00
Carrosserieën
8716.90.50.00
Assen
8716.90.90.00
Andere delen
-
Aluminium wielen voor voertuigen van de gn-post 8716, al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden
8716.90.90.15
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8716.90.90.50
Andere
-
Andere
-
Uitgerust met nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens, met een belastingsindex van meer dan 121
8716.90.90.95
Stalen wielen, al dan niet met toebehoren
8716.90.90.96
Andere
-
Andere
8716.90.90.97
Stalen wielen, bestemd voor aanhangwagens of opleggers, zonder eigen beweegkracht, van trekkers (wegtractors), al dan niet met toebehoren en al dan niet met banden
8716.90.90.98
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?