HS-codes - 88: Luchtvaart en ruimtevaart

8801
Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme
8802
Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen), met uitzondering van onbemande luchtvaartuigen bedoeld bij post 8806; ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
-
Hefschroefvliegtuigen
8802.11
Met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg
8802.12
Met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg
8802.20
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg
8802.30
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 2 000 doch niet meer dan 15 000 kg
8802.40
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 15 000 kg
8802.60
Ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
8804.00
Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen en toebehoren daarvan
8805
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan
8805.10
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan
8805.11
Toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan
8805.21
Luchtgevechtssimulators en delen daarvan
8805.29
Andere
8806
Onbemande luchtvaartuigen
8806.10
Ontworpen voor het vervoer van passagiers
8806.11
Andere, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten
8806.21
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g
8806.22
Met een maximaal gewicht bij opstijgenvan meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg
8806.23
Met een maximaal gewicht bij opstijgenvan meer dan 7 kg doch niet meer dan 25 kg
8806.24
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 25 kg doch niet meer dan 150 kg
8806.29
Andere
8806.12
Andere
8806.91
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g
8806.92
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg
8806.93
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 7 kg doch niet meer dan 25 kg
8806.94
Met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 25 kg doch niet meer dan 150 kg
8806.99
Andere
8807
Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801, 8802 en 8806
8807.10
Propellers en rotors, alsmede delen daarvan
8807.20
Landingsgestellen en delen daarvan
8807.30
Andere delen van vliegtuigen (andere dan zweefvliegtuigen), hefschroefvliegtuigen of onbemande luchtvaartuigen
8807.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?