HS-codes - 88: Luchtvaart en ruimtevaart

8801.00.000
Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme
8802
Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen), met uitzondering van onbemande luchtvaartuigen bedoeld bij post 8806; ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
8802
Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen), met uitzondering van onbemande luchtvaartuigen bedoeld bij post 8806; ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
8802.11.000
Of an unladen weight not exceeding 2,000kg
8802.12.000
Of an unladen weight exceeding 2,000kg
8802.20.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000kg
8802.30.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000kg but not exceeding 15,000kg
8802.40.000
Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000kg
8802.60.000
Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
8804.00.000
Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen en toebehoren daarvan
8805
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan
8805.10.000
Aircraft launching gear and parts thereof; deck-arrestor or similar gear and parts thereof
8805.10
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan
8805.21.000
Air combat simulators and parts thereof
8805.29.000
Andere
8806
Onbemande luchtvaartuigen
8806.10.000
Designed for the carriage of passengers
8806.10
Ontworpen voor het vervoer van passagiers
8806.21.000
With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.22.000
With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.23.000
With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.24.000
With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.29.000
Andere
8806.29
Andere
8806.91.000
With maximum take-off weight not more than 250 g
8806.92.000
With maximum take-off weight more than 250 g but not more than 7 kg
8806.93.000
With maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg
8806.94.000
With maximum take-off weight more than 25 kg but not more than 150 kg
8806.99.000
Andere
8807
Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801, 8802 en 8806
8807.10
Propellers en rotors, alsmede delen daarvan
8807.10.010
- Propellers for aeroplanes
8807.10.020
- Rotors and rotor blades for helicopters
8807.10.090
- Other
8807.20.000
Under-carriages and parts thereof
8807.30.000
Other parts of aeroplanes, helicopters or unmanned aircraft
8807.90.000
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?