HS-codes - 89: Scheepvaart

8901
Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen
8901.10
Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten
8901.20
Tankschepen
8901.30
Koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20
8901.90
Andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen
8902
Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van visserijproducten
8903
Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's
-
Opblaasbare boten, ook indien met een stijve romp
8903.11
Voorzien van of ontworpen om te worden uitgerust met een motor, met een leeggewicht (met uitzondering van de motor) van niet meer dan 100 kg
8903.12
Niet ontworpen om te worden gebruikt met een motor en met een leeggewicht van niet meer dan 100 kg
8903.19
Andere
-
Zeilschepen, andere dan opblaasbare boten, ook indien met hulpmotor
8903.21
Met een lengte van niet meer dan 7,5 m
8903.22
Met een lengte van meer dan 7,5 m doch niet meer dan 24 m
8903.23
Met een lengte van meer dan 24 m
-
Motorboten, andere dan opblaasbare en die met buitenboordmotor
8903.31
Met een lengte van niet meer dan 7,5 m
8903.32
Met een lengte van meer dan 7,5 m doch niet meer dan 24 m
8903.33
Met een lengte van meer dan 24 m
-
Andere
8903.93
Met een lengte van niet meer dan 7,5 m
8903.99
Andere
8904
Sleepboten en duwboten
-
Duwboten
8905
Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden
8905.10
Baggermolens en zandzuigers
8905.20
Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden
8905.90
Andere
8906
Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten
8906.10
Oorlogsschepen
8906.90
Andere
8907
Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens)
8907.10
Opblaasbare vlotten
8907.90
Andere
8908.00
Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop

Need help to the find appropriate HS Code ?