HS-codes - 90: Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen

9001
Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas
9001.10
Optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels
9001.20
Platen of bladen van polariserende stoffen
9001.30
Contactlenzen
9001.40
Brillenglazen van glas
9001.50
Brillenglazen van andere stoffen
9001.90
Andere
9002
Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas
-
Objectieven
9002.11
Voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de cinematografie
9002.19
Andere
9002.20
Filters
9002.90
Andere
9003
Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan
-
Monturen
9003.11
Van kunststof
9003.19
Van andere stoffen
9003.90
Delen
9004
Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen
9004.10
Zonnebrillen
9004.90
Andere
9005
Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische apparaten
9005.10
Binocles (dubbele kijkers)
9005.80
Andere instrumenten
9005.90
Delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen)
9006
Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539
9006.30
Fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria
9006.40
Fototoestellen voor directklaarfotografie
9006.41
Andere fototoestellen
9006.53
Voor rolfilm met een breedte van 35 mm
9006.59
Andere
9006.42
Flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie
9006.61
Toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische flitstoestellen)
9006.69
Andere
9006.43
Delen en toebehoren
9006.91
Van fototoestellen
9006.99
Andere
9007
Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen
9007.10
Filmcamera's
9007.20
Filmprojectietoestellen
9007.21
Delen en toebehoren
9007.91
Van filmcamera's
9007.92
Van filmprojectietoestellen
9008
Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie
9008.50
Projectietoestellen, vergrotings- en verkleiningstoestellen
9008.90
Delen en toebehoren
9010
Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen
9010.10
Apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van fotografische of cinematografische film of papier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van ontwikkelde film op rollen fotografisch papier
9010.50
Andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria; negatoscopen
9010.60
Projectieschermen
9010.90
Delen en toebehoren
9011
Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen
9011.10
Stereoscopische microscopen
9011.20
Andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrografie of microprojectie
9011.80
Andere microscopen
9011.90
Delen en toebehoren
9012
Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten
9012.10
Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten
9012.90
Delen en toebehoren
9013
Lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten, apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
9013.10
Vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling xvi
9013.20
Lasers, andere dan laserdioden
9013.80
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9013.90
Delen en toebehoren
9014
Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie
9014.10
Kompassen
9014.20
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere dan kompassen)
9014.80
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9014.90
Delen en toebehoren
9015
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters
9015.10
Afstandmeters
9015.20
Theodolieten en tachymeters
9015.30
Waterpassen
9015.40
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie
9015.80
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9015.90
Delen en toebehoren
9016
Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten
9017
Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk
9017.10
Tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch
9017.20
Andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten
9017.30
Micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten
9017.80
Andere instrumenten
9017.90
Delen en toebehoren
9018
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen
-
Apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor functioneel onderzoek of voor het onderzoek van fysiologische parameters daaronder begrepen)
9018.11
Elektrocardiografen
9018.12
Ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners)
9018.13
Magnetische resonantieapparaten
9018.14
Scintigrafische apparaten
9018.19
Andere
9018.20
Apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen
9018.21
Spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten
9018.31
Spuiten, met of zonder naalden
9018.32
Buisvormige metalen naalden en hechtnaalden
9018.39
Andere
9018.22
Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde
9018.41
Boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uitrustingsstukken gecombineerd op een gemeenschappelijk voetstuk
9018.49
Andere
9018.50
Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde
9018.90
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9019
Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen
9019.10
Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek
9019.20
Toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen
9020
Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters
9021
Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden, alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant
9021.10
Orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel
9021.11
Tandprothesen
9021.21
Kunsttanden
9021.29
Andere
9021.12
Andere prothesen
9021.31
Gewrichtsprothesen
9021.39
Andere
9021.40
Hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan
9021.50
Hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan
9021.90
Andere
9022
Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere ioniserende stralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, daaronder begrepen toestellen voor radiografie of voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen bestemde röntgenbuizen en andere röntgenstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling
-
Röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder begrepen
9022.12
Tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens
9022.13
Andere, voor tandheelkundig gebruik
9022.14
Andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik
9022.19
Voor ander gebruik
-
Toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere ioniserende stralen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor radiografie of voor radiotherapie daaronder begrepen
9022.21
Voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik
9022.29
Voor ander gebruik
9022.30
Röntgenbuizen
9022.90
Andere, delen en toebehoren daaronder begrepen
9023
Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties (bijvoorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden
9024
Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)
9024.10
Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal
9024.80
Andere machines, apparaten en toestellen
9024.90
Delen en toebehoren
9025
Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten
-
Thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten
9025.11
Gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing
9025.19
Andere
9025.80
Andere instrumenten
9025.90
Delen en toebehoren
9026
Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032
9026.10
Voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het peil van vloeistoffen
9026.20
Voor het meten of het verifiëren van de druk
9026.80
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9026.90
Delen en toebehoren
9027
Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen
9027.10
Analysetoestellen voor gassen of voor rook
9027.20
Chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen
9027.30
Spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruikmaken van optische stralen (uv, zichtbare, ir)
9027.50
Andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (uv, zichtbare, ir)
9027.51
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9027.81
Massaspectrometers
9027.89
Andere
9027.90
Microtomen; delen en toebehoren
9028
Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen
9028.10
Gasmeters
9028.20
Vloeistofmeters
9028.30
Elektriciteitsmeters
9028.90
Delen en toebehoren
9029
Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen
9029.10
Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke
9029.20
Snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen
9029.90
Delen en toebehoren
9030
Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, andere dan meters van post 9028; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen
9030.10
Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen
9030.20
Oscilloscopen en oscillografen
9030.21
Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen (andere dan die voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen)
9030.31
Multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting
9030.32
Multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting
9030.33
Andere, zonder registreerinrichting
9030.39
Andere, met registreerinrichting
9030.40
Andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters)
9030.41
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9030.82
Voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen)
9030.84
Andere, met registreerinrichting
9030.89
Andere
9030.90
Delen en toebehoren
9031
Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen
9031.10
Machines voor het uitbalanceren van mechanische delen
9031.20
Proefbanken
9031.21
Andere optische instrumenten, apparaten en toestellen
9031.41
Voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen) of voor het verifiëren van fotomaskers of dradenkruisen gebruikt in de fabricage van halfgeleiderelementen (geïntegreerde schakelingen daaronder begrepen)
9031.49
Andere
9031.80
Andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines
9031.90
Delen en toebehoren
9032
Automatische regelaars
9032.10
Thermostaten
9032.20
Manostaten (pressostaten)
9032.21
Andere instrumenten, apparaten en toestellen
9032.81
Hydraulische of pneumatische
9032.89
Andere
9032.90
Delen en toebehoren
9033
Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk

Need help to the find appropriate HS Code ?