HS-codes - 91: Uurwerken

9101
Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
-
Polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge
9101.11
Uitsluitend met mechanische aanwijzing
9101.19
Andere
-
Andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge
9101.21
Met automatisch opwindsysteem
9101.29
Andere
-
Andere
9101.91
Elektrisch werkend
9101.99
Andere
9102
Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101
-
Polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge
9102.11
Uitsluitend met mechanische aanwijzing
9102.12
Uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing
9102.19
Andere
-
Andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge
9102.21
Met automatisch opwindsysteem
9102.29
Andere
-
Andere
9102.91
Elektrisch werkend
9102.99
Andere
9103
Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk
9103.10
Elektrisch werkend
9103.90
Andere
9104
Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen
9105
Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk
-
Wekkers
9105.11
Elektrisch werkend
9105.19
Andere
-
Wandklokken
9105.21
Elektrisch werkend
9105.29
Andere
-
Andere
9105.91
Elektrisch werkend
9105.99
Andere
9106
Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen)
9106.10
Controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen
9106.90
Andere
9107
Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor
9108
Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd
-
Elektrisch werkend
9108.11
Uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten
9108.12
Uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing
9108.19
Andere
9108.20
Met automatisch opwindmechanisme
9108.90
Andere
9109
Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken
9109.10
Elektrisch werkend
9109.90
Andere
9110
Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")
-
Van horloges
9110.11
Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen)
9110.12
Niet-complete uurwerken, gemonteerd
9110.19
Onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")
9110.90
Andere
9111
Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan
9111.10
Kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
9111.20
Kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd
9111.80
Andere kasten
9111.90
Delen
9112
Kasten voor klokken, voor pendules, enz.. , alsmede delen daarvan
9112.20
Kasten
9112.90
Delen
9113
Horlogebanden en delen daarvan
9113.10
Van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
9113.20
Van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd
9113.90
Andere
9114
Andere delen voor de uurwerkmakerij
9114.30
Wijzerplaten
9114.40
Platen en bruggen
9114.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?