HS-codes - 93: Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

9301
Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens bedoeld bij post 9307
9301.10
Artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mortieren)
9301.20
Raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolanceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen
9301.90
Andere
9302.00
Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 en 9304
9303
Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt (bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen)
9303.10
Vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen
9303.20
Andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste een gladde loop
9303.30
Andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport
9303.90
Andere
9304.00
Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post 9307
9305
Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 9301 tot en met 9304
9305.10
Van revolvers of van pistolen
9305.20
Van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303
9305.21
Andere
9305.91
Van oorlogswapens bedoeld bij post 9301
9305.99
Andere
9306
Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen
-
Patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, alsmede delen daarvan; kogeltjes voor met perslucht werkende geweren of karabijnen
9306.21
Patronen
9306.29
Andere
9306.30
Andere patronen en delen daarvan
9306.90
Andere
9307.00
Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor

Need help to the find appropriate HS Code ?