HS-codes - 97: Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

9701
Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met uitzondering van de tekeningen bedoeld bij post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages, mozaïekwerk en dergelijke decoratieve platen
-
Ouder dan 100 jaar
9701.21
Schilderijen, schilderingen en tekeningen
9701.22
Mozaïekwerk
9701.29
Andere
-
Andere
9701.91
Schilderijen, schilderingen en tekeningen
9701.92
Mozaïekwerk
9701.99
Andere
9702
Originele gravures, originele etsen en originele litho's
9702.10
Ouder dan 100 jaar
9702.90
Andere
9703
Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn
9703.10
Ouder dan 100 jaar
9703.90
Andere
9704.00
Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of ongestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907
9705
Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een archeologisch, etnografisch, historisch, zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, paleontologisch of numismatisch belang
9705.10
Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een archeologisch, etnografisch of historisch belang
9705.11
Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch of paleontologisch belang
9705.21
Menselijke specimens en delen daarvan
9705.22
Uitgestorven of bedreigde soorten en delen daarvan
9705.29
Andere
9705.12
Verzamelingen en voorwerpen van verzamelingen met een numismatisch belang
9705.31
Ouder dan 100 jaar
9705.39
Andere
9706
Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar
9706.10
Ouder dan 250 jaar
9706.90
Andere

Need help to the find appropriate HS Code ?