HS-koodid - 24: Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; tooted, mis sisaldavad või ei sisalda nikotiini ja mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata; muud nikotiini sisaldavad tooted, mis on mõeldud nikotiini imendumiseks inimorganismi

2401
Töötlemata tubakas; tubakajäätmed
2401.10
Eemaldamata leherootsudega tubakas
2401.20
Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas
2401.30
Tubakajäätmed
2402
Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka asendajatest
2402.10
Tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod
2402.20
Tubakat sisaldavad sigaretid
2402.90
Muud
2403
Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; "homogeenitud" ja "taastatud" tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid
-
Suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka asendajaid
2403.11
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud vesipiibu tubakas
2403.19
Muud
-
Muud
2403.91
"homogeenitud" või "taastatud" tubakas
2403.99
Muud
2404
Tooted, mis sisaldavad tubakat, taastatud tubakat, nikotiini või tubaka või nikotiini asendajaid, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata; muud nikotiini sisaldavad tooted, mis on mõeldud nikotiini imendumiseks inimorganismi
-
Tooted, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata
2404.11
Sisaldavad tubakat või taastatud tubakat
2404.12
Muud tooted, mis sisaldavad nikotiini
2404.19
Muud
-
Muud
2404.91
Suukaudseks manustamiseks
2404.92
Nahakaudseks manustamiseks
2404.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?