HS-koodid - 25: Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid, lubi ja tsement

2501
Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega; merevesi
-
Tavaline sool (k.. A lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste ehk vaba voolavust tagavate lisanditega
2502.00
Põletamata püriidid
2503
Igat liiki väävel (v.. A sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel)
2504
Looduslik grafiit
2504.10
Pulbri või helvestena
2504.90
Muud
2505
Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised, v.. A grupi 26 metalliliivad
2505.10
Räniliivad ja kvartsliivad
2505.90
Muud
2506
Kvarts (v.. A looduslikud liivad); kvartsiit, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
2506.10
Kvarts
2506.20
Kvartsiit
2507
Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata)
2508
Muud savid (v.. A rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, küaniit, sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; dinas- ja šamottmullad
2508.10
Bentoniit
2508.30
Tulekindel savi
2508.40
Muud savid
2508.50
Andalusiit, küaniit ja sillimaniit
2508.60
Mulliit
2508.70
Dinas- ja šamottmullad
2509.00
Kriit
2510
Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit
2510.10
Jahvatamata
2510.20
Jahvatatud
2511
Looduslik baariumsulfaat (barüüt); looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.. A baariumoksiid rubriigist 2816)
2511.10
Looduslik baariumsulfaat (barüüt)
2511.20
Looduslik baariumkarbonaat (viteriit)
2512.00
Fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dm3
2513
Pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata)
2513.10
Pimsskivi
2513.20
Smirgel, looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid
2514.00
Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
2515
Marmor, travertiin, ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi (tihedusega 2,5 kg/dm3 ja rohkem) ning alabaster, ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
-
Marmor ja travertiin
2515.11
Töötlemata või jämedalt tahutud
2515.12
Ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
2515.20
Ekasiin jm raid- või ehituslubjakivi; alabaster
2516
Graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
-
Graniit
2516.11
Töötlemata või klombitud
2516.12
Ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
2516.20
Liivakivi
2516.90
Muu raid- või ehituskivi
2517
Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu ja ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata; räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda rubriigi esimeses osas nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata
2517.10
Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu või ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata
2517.20
Räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda alamrubriigi 2517 10 materjale
2517.30
Gudroneeritud killustikkate
2517.31
Graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata
2517.41
Marmorist
2517.49
Muud
2518
Dolomiit, kaltsineeritud või kaltsineerimata, paagutatud või paagutamata, sh klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud
2518.10
Kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit
2518.20
Kaltsineeritud või paagutatud dolomiit
2519
Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit); sulatatud magneesia; ülepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne paagutamist lisatud oksiide; muud magneesiumoksiidid, puhtad või mitte
2519.10
Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)
2519.90
Muud
2520
Kips; anhüdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldab neid vähesel hulgal
2520.10
Kips; anhüdriit
2520.20
Kipskrohvisegud
2521.00
Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid
2522
Kustutatud, kustutamata ja hüdrauliline lubi, v.. A rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hüdroksiid
2522.10
Kustutamata lubi
2522.20
Kustutatud lubi
2522.30
Hüdrauliline lubi
2523
Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte
2523.10
Tsemendiklinkrid
2523.11
Portlandtsement
2523.21
Valge tsement, kunstlikult värvitud või värvimata
2523.29
Muud
2523.30
Aluminaattsement
2523.90
Muu hüdrauliline tsement
2524
Asbest
2524.10
Kroküdoliit
2524.90
Muud
2525
Vilk (sh lõhestatud); vilgujäätmed
2525.10
Toorvilk, plaatideks või kildudeks lõhestatud vilk
2525.20
Vilgupulber
2525.30
Vilgujäätmed
2526
Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tükeldatud; talk
2526.10
Purustamata ja pulbristamata
2526.20
Purustatud või pulbristatud
2528.00
Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata), v.. A looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 % h3bo3)
2529
Päevakivi; leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit; fluoriit
2529.10
Päevakivi
2529.11
Fluoriit
2529.21
Sisaldab massist kuni 97 % kaltsiumfluoriidi
2529.22
Sisaldab massist üle 97 % kaltsiumfluoriidi
2529.30
Leutsiit; nefeliin ja nefeliinsüeniit
2530
Mujal nimetamata mineraalained
2530.10
Vermikuliit, perliit ja kloriidid, paisutamata
2530.20
Kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid)
2530.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?