HS-koodid - 26: Maagid, räbu ja tuhk

2601
Rauamaagid ja -kontsentraadid, sh põletatud püriidid
-
Rauamaagid ja -kontsentraadid, v.. A põletatud püriidid
2601.11
Aglomeerimata
2601.12
Aglomeeritud
2601.20
Põletatud püriidid
2602.00
Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaanisisaldusega üle 20 % kuivaine massist
2603.00
Vasemaagid ja -kontsentraadid
2604.00
Niklimaagid ja -kontsentraadid
2605.00
Koobaltimaagid ja -kontsentraadid
2606.00
Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid
2607.00
Pliimaagid ja -kontsentraadid
2608.00
Tsingimaagid ja -kontsentraadid
2609.00
Tinamaagid ja -kontsentraadid
2610.00
Kroomimaagid ja -kontsentraadid
2611.00
Volframimaagid ja -kontsentraadid
2612
Uraani- ja tooriumimaagid ning -kontsentraadid
2612.10
Uraanimaagid ja -kontsentraadid
2612.20
Tooriumimaagid ja -kontsentraadid
2613
Molübdeenimaagid ja -kontsentraadid
2613.10
Põletatud
2613.90
Muud
2614.00
Titaanimaagid ja -kontsentraadid
2615
Nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi- ja tsirkoonimaagid ning -kontsentraadid
2615.10
Tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid
2615.90
Muud
2616
Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid
2616.10
Hõbedamaagid ja -kontsentraadid
2616.90
Muud
2617
Muud maagid ja nende kontsentraadid
2617.10
Antimonimaagid ja -kontsentraadid
2617.90
Muud
2618.00
Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv)
2619
Räbu, dross (v.. A teraräbu), tagi jm raua või terase tootmisjäägid
2620
Räbu, tuhk ja jäägid (v.. A raua või terase tootmisel saadud), mis sisaldavad metalli, arseeni või nende ühendeid
-
Peamiselt tsinki sisaldavad
2620.11
Kõva tehniline tsink
2620.19
Muud
-
Peamiselt pliid sisaldavad
2620.21
Pliibensiini jäägid ja antidetonaatorite pliiühendite jäägid
2620.29
Muud
2620.30
Peamiselt vaske sisaldavad
2620.40
Peamiselt alumiiniumi sisaldavad
2620.60
Arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks või nende keemiliste ühendite tootmiseks
2620.61
Muud
2620.91
Antimoni, berülliumi, kaadmiumi, kroomi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid
2620.99
Muud
2621
Muu räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk; olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid
2621.10
Olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid
2621.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?