HS-koodid - 27: Mineraalkütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad

2701
Kivisüsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused
-
Kivisüsi, pulbristatud või pulbristamata, kuid aglomeerimata
2701.11
Antratsiit
2701.12
Bituumenkivisüsi
2701.19
Muu kivisüsi
2701.20
Kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekütused
2702
Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.. A gagaat
2702.10
Ligniit, pulbristatud või pulbristamata, kuid aglomeerimata
2702.20
Aglomeeritud ligniit
2703.00
Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata
2704
Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisüsi
2705.00
Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.. A naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud)
2706.00
Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehüdratiseeritud või dehüdratiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad
2707
Õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi
2707.10
Bensool (benseen)
2707.20
Toluool (tolueen)
2707.30
Ksülool (ksüleen)
2707.40
Naftaleen
2707.50
Muud aromaatsete süsivesinike segud, mille mahust (k.. A kaod) 65 % ja rohkem destilleerub 250 °c juures iso 3405 meetodi järgi (samaväärne astm d 86 meetodiga)
2707.51
Muud
2707.91
Kreosootõlid
2707.99
Muud
2708
Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks
2708.10
Pigi
2708.20
Pigikoks
2709
Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid
2710
Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.. A toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed
-
Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.. A toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, v.. A biodiislit sisaldavad ja õlijäätmed
2710.12
Kergõlid ja preparaadid
2710.19
Muud
2710.20
Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.. A toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, biodiislit sisaldavad, v.. A õlijäätmed
2710.21
Õlijäätmed
2710.91
Polüklooritud bifenüüle (pcb-sid), polüklooritud terfenüüle (pct-sid) või polübroomitud bifenüüle (pbb-sid) sisaldavad
2710.99
Muud
2711
Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud
-
Veeldatud
2711.11
Maagaas
2711.12
Propaan
2711.13
Butaan
2711.14
Etüleen, propüleen, butüleen ja butadieen
2711.19
Muud
-
Gaasilises olekus
2711.21
Maagaas
2711.29
Muud
2712
Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata
2712.10
Vaseliin
2712.20
Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist
2712.90
Muud
2713
Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid
-
Naftakoks
2713.11
Kaltsineerimata
2713.12
Kaltsineeritud
2713.20
Naftabituumen
2713.90
Muud nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid
2714
Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid
2714.10
Bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad
2714.90
Muud
2715.00
Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen)
2716.00
Elektrienergia

Need help to the find appropriate HS Code ?