HS-koodid - 30: Farmaatsiatooted

3001
Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid (pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad; ravis ja profülaktikas kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärinevad ained
3001.20
Näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid
3001.90
Muud
3002
Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.. A need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.. A pärmid) jms tooted; rakukultuurid, modifitseeritud või mitte
-
Antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.. A need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil
3002.12
Antiseerumid ja muud verefraktsioonid
3002.13
Immunoloogilised tooted, segamata, valmismõõdetud doosidesse jaotamata või jaemüügiks mittesobivas vormis või jaemüügiks pakendamata
3002.14
Immunoloogilised tooted, segatud, valmismõõdetud doosidesse jaotamata või jaemüügiks mittesobivas vormis või jaemüügiks pakendamata
3002.15
Immunoloogilised tooted, valmismõõdetud doosidesse jaotatud või jaemüügiks sobivas vormis või jaemüügiks pakendatud
-
Vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.. A pärmid) jms tooted
3002.41
Inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid
3002.42
Veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid
3002.49
Muud
-
Rakukultuurid, modifitseeritud või mitte
3002.51
Rakuteraapiatooted
3002.59
Muud
3002.90
Muud
3003
Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.. A rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata
3003.10
Sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende derivaate
3003.20
Muud, sisaldavad antibiootikume
3003.21
Muud, sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid
3003.31
Sisaldavad insuliini
3003.39
Muud
3003.22
Muud, sisaldavad alkaloide või nende derivaate
3003.41
Sisaldavad efedriini või selle sooli
3003.42
Sisaldavad pseudoefedriini (inn) või selle sooli
3003.43
Sisaldavad norefedriini või selle sooli
3003.49
Muud
3003.60
Muud, sisaldavad käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 kirjeldatud malaariavastaseid toimeaineid
3003.90
Muud
3004
Ravis või profülaktikas kasutatavad segatud või segamata ravimid, mis koosnevad segatud või segamata toodetest, väljamõõdetud doosidena (k.. A transdermaalse manustamise süsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemüügipakendis (v.. A rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted)
3004.10
Sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomütsiine või nende derivaate
3004.20
Muud, sisaldavad antibiootikume
3004.21
Muud, sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid
3004.31
Sisaldavad insuliini
3004.32
Sisaldavad kortikosteroidhormoone, nende derivaate või struktuuianalooge
3004.39
Muud
3004.22
Muud, sisaldavad alkaloide või nende derivaate
3004.41
Sisaldavad efedriini või selle sooli
3004.42
Sisaldavad pseudoefedriini (inn) või selle sooli
3004.43
Sisaldavad norefedriini või selle sooli
3004.49
Muud
3004.50
Muud, sisaldavad vitamiine või muid rubriigi 2936 tooteid
3004.60
Muud, sisaldavad käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 kirjeldatud malaariavastaseid toimeaineid
3004.90
Muud
3005
Vatt, marli, sidumismaterjalid jms tooted (näiteks haavasidemed, kleepplaastrid, mähised), ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügivormis või -pakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias
3005.10
Kleepplaastrid jm adhesiivkihiga tooted
3005.90
Muud
3006
Käesoleva grupi märkuses 4 loetletud farmaatsiatooted
3006.10
Steriilne kirurgiline kätgut jms steriilsed õmblusmaterjalid (sh kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad niidid) ja steriilsed koeadhesiivsed haavasulgemisvahendid; steriilne laminaaria ja laminaariatampoonid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad veretõkestid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad, imenduvad
3006.30
Kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid
3006.40
Hambatsemendid jm hambatäidised; tsemendid luude taastamiseks
3006.50
Esmaabipakid ja -komplektid
3006.60
Hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid
3006.70
Geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks inim- või veterinaarmeditsiinis kehaosade libestamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaatustel või keha ja meditsiiniseadme kontaktainena
3006.71
Muud
3006.91
Stoomi korral kasutatavad vahendid
3006.92
Ravimijäätmed
3006.93
Platseebod ja pimekatsete (või topeltpimekatsete) kliiniliste uuringute komplektid kasutamiseks tunnustatud kliinilistes uuringutes, väljamõõdetud doosides

Need help to the find appropriate HS Code ?