HS-koodid - 31: Väetised

3101.00
Loomsed ja taimsed väetised (kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või töötlemata); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil valmistatud väetised
3102
Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised
3102.10
Uurea, vesilahusena või mitte
3102.11
Ammooniumsulfaat; ammooniumsulfaat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud
3102.21
Ammooniumsulfaat
3102.29
Muud
3102.30
Ammooniumnitraat (vesilahusena või mitte)
3102.40
Ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude anorgaaniliste ainetega, mis ei ole väetised
3102.50
Naatriumnitraat
3102.60
Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud
3102.80
Ammooniumnitraadi ja uurea segud vesilahusena või ammoniaagilahusena
3102.90
Muud, sh eelmistes alamrubriikides nimetamata segud
3103
Mineraalsed ja keemilised fosforväetised
-
Superfosfaadid
3103.11
Sisaldavad 35 % massist või rohkem difosforpentaoksiidi (p2o5)
3103.19
Muud
3103.90
Muud
3104
Mineraalsed ja keemilised kaaliumväetised
3104.20
Kaaliumkloriid
3104.30
Kaaliumsulfaat
3104.90
Muud
3105
Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg
3105.10
Käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg
3105.20
Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi
3105.30
Diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat)
3105.40
Ammooniumdivesinikortofosfaat (monoammooniumfosfaat) ja selle segud diammooniumvesinikortofosfaadiga (diammooniumfosfaadiga)
3105.41
Muud mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: lämmastikku ja fosforit
3105.51
Sisaldavad nitraate ja fosfaate
3105.59
Muud
3105.60
Mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi
3105.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?