HS-koodid - 32: Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tint

3201
Taimse päritoluga parkaineekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid
3201.10
Kebratšoekstrakt
3201.20
Austraalia akaatsia ekstrakt
3201.90
Muud
3202
Orgaanilised sünteesparkained; anorgaanilised parkained; parkainepreparaadid, mis sisaldavad või ei sisalda looduslikke parkaineid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks
3202.10
Orgaanilised sünteesparkained
3202.90
Muud
3203
Kindla või muutuva keemilise koostisega taimsed ja loomsed värvained (k.. A värvaineekstraktid, v.. A luumust); käesoleva grupi märkuses 3 osutatud valmistised taimsete või loomsete värvainete baasil
3204
Kindla või muutuva keemilise koostisega orgaanilised sünteesvärvained; käesoleva grupi märkuses 3 osutatud orgaaniliste sünteesvärvainete baasil saadud valmistised; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise koostisega)
-
Käesoleva grupi märkuses 3 osutatud orgaanilised sünteesvärvained ja valmistised nende baasil
3204.11
Dispersioonvärvained ja valmistised nende baasil
3204.12
Eelmetallitatud või eelmetallitamata happelised värvained ja valmistised nende baasil; peitsvärvained ja valmistised nende baasil
3204.13
Aluselised värvained ja valmistised nende baasil
3204.14
Otsevärvained ja valmistised nende baasil
3204.15
Küüpvärvained (sh pigmentidena kasutatavad küüpvärvained) ja valmistised nende baasil
3204.16
Aktiivvärvained ja valmistised nende baasil
3204.17
Pigmendid ja valmistised nende baasil
3204.18
Karotenoidid ja neil põhinevad valmistised
3204.19
Muud, k.. A kahe või enama alamrubriikidesse 3204 11 - 3204 19 kuuluva värvaine segud
3204.20
Fluorestsentsvalgenditena kasutatavad sünteetilised orgaanilised tooted
3204.90
Muud
3205
Lakkpigmendid; käesoleva grupi märkuses 3 osutatud valmistised lakkpigmentide baasil
3206
Muud värvained; käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised (v.. A rubriikidesse 3203, 3204 ja 3205 kuuluvad valmistised); luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise koostisega)
-
Pigmendid ja valmistised titaandioksiidi baasil
3206.11
Titaandioksiidi sisaldusega vähemalt 80 % kuivaine massist
3206.19
Muud
3206.20
Pigmendid ja valmistised kroomiühendite baasil
3206.21
Muud värvained ja valmistised
3206.41
Ultramariin ja valmistised ultramariini baasil
3206.42
Litopoon ning muud pigmendid ja valmistised tsinksulfiidi baasil
3206.49
Muud
3206.50
Luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted
3207
Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid (savilobri), vedelad läikelakid ning muud keraamika-, emaili- ja klaasitööstuses kasutatavad ained; klaasfritt ning klaasipulber, -graanulid ja -helbed
3207.10
Valmis pigmendid, hägustid, värvid jms valmistised
3207.20
Klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid (savilobri) jms ained
3207.30
Vedelad läikelakid jms valmistised
3207.40
Klaasfritt ning klaasipulber, -graanulid ja -helbed
3208
Sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); käesoleva grupi märkuses 4 nimetatud lahused
3208.10
Polüestrite baasil
3208.20
Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil
3208.90
Muud
3209
Sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid)
3209.10
Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil
3209.90
Muud
3210
Muud värvid ja lakid (sh emailid, glasuurid ja liimvärvid); naha viimistlemiseks kasutatavad valmis vesipigmendid
3211.00
Valmis sikatiivid
3212
Mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad või pastataolised värvide (sh emailide) valmistamisel kasutatavad pigmendid (sh metallipulbrid ja -helbed); trükifoolium; värvained jaemüügivormis või -pakendis
3212.10
Trükifoolium
3212.90
Muud
3213
Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid tablettidena, tuubides, purkides, pudelites, kausikestes vms pakendis
3213.10
Värvikomplektid
3213.90
Muud
3214
Aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud mastiksid; maalripahtlid; mittetulekindlad segud ehitiste fassaadide, siseseinte, põrandate, lagede jms katmiseks
3214.10
Aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud mastiksid; maalripahtlid
3214.90
Muud
3215
Trükivärvid, tint ja tušš, kontsentreeritud, kontsentreerimata või tahked
-
Trükivärvid
3215.11
Must
3215.19
Muud
3215.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?