HS-koodid - 35: Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid

3501
Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid
3501.10
Kaseiin
3501.90
Muud
3502
Albumiinid (k.. A kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid
-
Munaalbumiin
3502.11
Kuivatatud munaalbumiin
3502.19
Muud
3502.20
Piimaalbumiin, k.. A kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid
3502.90
Muud
3503
Želatiin (sh nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.. A rubriigi 3501 kaseiinliimid
3504
Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber
3505
Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid
3505.10
Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised
3505.20
Liimid
3506
Mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg
3506.10
Liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis netomassiga kuni 1 kg
3506.11
Muud
3506.91
Adhesiivid rubriikide 3901-3913 polümeeride või kautšuki baasil
3506.99
Muud
3507
Ensüümid; mujal nimetamata ensüümivalmistised
3507.10
Laap ja selle kontsentraadid
3507.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?