HS-koodid - 36: Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised

3601
Püssirohi
3602
Valmislõhkeained, v.. A püssirohi
3603
Süütenöörid; detonaatornöörid; löök- ja detonaatorkapslid; sütikud; elektrilised detonaatorid
3603.10
Süütenöörid
3603.20
Detonaatornöörid
3603.30
Löökkapslid
3603.40
Detonaatorkapslid
3603.50
Sütikud
3603.60
Elektrilised detonaatorid
3604
Ilutulestikutooted ja signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted
3604.10
Ilutulestikutooted
3604.90
Muud
3605.00
Tuletikud (v.. A rubriigis 3604 nimetatud pürotehnilised tooted)
3606
Ferrotseerium ja muud pürofoorsed sulamid mis tahes kujul; käesoleva grupi märkuses 2 nimetatud põlevainetooted
3606.10
Vedel- ja veeldatud gaaskütused mahutites mahuga kuni 300 cm3, mida kasutatakse välgumihklite jms süüteseadmete täitmiseks
3606.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?