HS-koodid - 37: Foto- ja kinokaubad

3701
Säritamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.. A paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlik kiirfotolamefilm, pakendatud või pakendamata
3701.10
Röntgenfotoplaadid ning -lamefilmid
3701.20
Kiirfotofilmid rullides
3701.30
Muud fotoplaadid ja -lamefilmid (mis tahes külje pikkusega üle 255 mm)
3701.31
Muud
3701.91
Värvifotoplaadid ja -lamefilmid (polükromaatsed)
3701.99
Muud
3702
Valgustamata valgustundlikud fotofilmid rullides, mis tahes materjalist, v.. A paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides
3702.10
Röntgenfotofilmid rullides
3702.11
Muud perforeerimata filmid laiusega kuni 105 mm
3702.31
Värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed)
3702.32
Muud hõbehalogeniidemulsiooniga filmid
3702.39
Muud
3702.12
Muud perforeerimata filmid laiusega üle 105 mm
3702.41
Värvifilmid (polükromaatsed) laiusega üle 610 mm ja pikkusega üle 200 m
3702.42
Filmid, v.. A värvifilmid, laiusega üle 610 mm ja pikkusega üle 200 m
3702.43
Laiusega üle 610 mm ja pikkusega kuni 200 m
3702.44
Laiusega üle 105 mm, kuid mitte üle 610 mm
3702.13
Muud värvifilmid (polükromaatsed)
3702.52
Laiusega kuni 16 mm
3702.53
Diapositiivfilmid laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja pikkusega kuni 30 m
3702.54
Filmid laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja pikkusega kuni 30 m, v.. A diapositiivfilmid
3702.55
Laiusega üle 16 mm, kuid mitte üle 35 mm, ja pikkusega üle 30 m
3702.56
Laiusega üle 35 mm
3702.14
Muud
3702.96
Laiusega kuni 35 mm ja pikkusega kuni 30 m
3702.97
Laiusega kuni 35 mm ja pikkusega üle 30 m
3702.98
Laiusega üle 35 mm
3703
Valgustamata valgustundlik fotopaber, -papp ja valgustamata valgustundlikud tekstiilmaterjalid
3703.10
Rullides, laiusega üle 610 mm
3703.20
Muud, värvifotograafiaks (polükromaatsed)
3703.90
Muud
3704
Valgustatud, kuid ilmutamata fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil
3705
Valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid, v.. A kinofilmid
3706
Valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, heliribaga või heliribata või need, millel on ainult heliriba
3706.10
Laiusega 35 mm ja rohkem
3706.90
Muud
3707
Fotokemikaalid (v.. A lakid, liimid, adhesiivid jms valmistised); kokkusegamata fotokemikaalid (v.. A lakid, liimid, adhesiivid jms valmistised), väljamõõdetud portsjonites või jaemüügipakendis, kasutamiseks valmiskujul
3707.10
Valgustundlikud emulsioonid
3707.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?