HS-koodid - 39: Plastid ja plasttooted

-
I. Algkujul
3901
Etüleeni polümeerid algkujul
3901.10
Polüetüleen suhtelise tihedusega alla 0,94
3901.20
Polüetüleen suhtelise tihedusega 0,94 ja rohkem
3901.30
Etüleen-vinüülatsetaatkopolümeerid
3901.40
Etüleen-α-olefiini kopolümeerid suhtelise tihedusega alla 0,94
3901.90
Muud
3902
Propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul
3902.10
Polüpropüleen
3902.20
Polüisobutüleen
3902.30
Propüleeni kopolümeerid
3902.90
Muud
3903
Stüreeni polümeerid algkujul
-
Polüstüreen
3903.11
Vahtpolüstüreen
3903.19
Muud
3903.20
Stüreen-akrüülnitriilkopolümeerid (san)
3903.30
Akrüülnitriil-butadieenstüreenkopolümeerid (abs)
3903.90
Muud
3904
Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul
3904.10
Teiste ainetega segamata polü(vinüülkloriid)
3904.11
Muud polü(vinüülkloriidid)
3904.21
Plastifitseerimata
3904.22
Plastifitseeritud
3904.30
Vinüülkloriid-vinüülatsetaatkopolümeerid
3904.40
Muud vinüülkloriidkopolümeerid
3904.50
Vinülideenkloriidpolümeerid
3904.51
Fluorpolümeerid
3904.61
Polütetrafluoretüleen
3904.69
Muud
3904.90
Muud
3905
Vinüülatsetaadi või teiste vinüülestrite polümeerid algkujul; muud vinüülpolümeerid algkujul
-
Polü(vinüülatsetaat)
3905.12
Vesidispersioonis
3905.19
Muud
-
Vinüülatsetaatkopolümeerid
3905.21
Vesidispersioonis
3905.29
Muud
3905.30
Polü(vinüülalkoholid), mis sisaldavad või ei sisalda hüdrolüüsimata atsetaatrühmi
3905.31
Muud
3905.91
Kopolümeerid
3905.99
Muud
3906
Akrüülpolümeerid algkujul
3906.10
Polü(metüülmetakrülaat)
3906.90
Muud
3907
Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul
3907.10
Polüatsetaalid
3907.11
Muud polüeetrid
3907.21
Bis(polüoksüetüleen)metüülfosfonaat
3907.29
Muud
3907.30
Epoksüvaigud
3907.40
Polükarbonaadid
3907.50
Alküüdvaigud
3907.51
Polü(etüleentereftalaat)
3907.61
Viskoossusarvuga vähemalt 78 ml/g
3907.69
Muud
3907.70
Polü(piimhape)
3907.71
Muud polüestrid
3907.91
Küllastumata
3907.99
Muud
3908
Polüamiidid algkujul
3908.10
Polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12
3908.90
Muud
3909
Aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul
3909.10
Karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud
3909.20
Melamiinvaigud
3909.21
Muud aminoaldehüüdvaigud
3909.31
polü(metüleenfenüülisotsüanaat) (töötlemata MDI, polümeerne MDI)
3909.39
Muud
3909.40
Fenoolvaigud
3909.50
Polüuretaanid
3910
Silikoonid algkujul
3911
Naftavaigud, kumaroonindeenvaigud, polüterpeenid, polüsulfiidid, polüsulfoonid ja muud käesoleva grupi märkuses 3 osutatud mujal nimetamata tooted algkujul
3911.10
Naftavaigud, kumaroon-, indeen- või kumaroon-indeenvaigud ja polüterpeenid
3911.20
Polü(1,3-fenüleen-metüülfosfonaat)
3911.90
Muud
3912
Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul
-
Tselluloosatsetaadid
3912.11
Plastifitseerimata
3912.12
Plastifitseeritud
3912.20
Nitrotselluloos (k.. A kolloodium)
3912.21
Tsellulooseetrid
3912.31
Karboksümetüültselluloos ja selle soolad
3912.39
Muud
3912.90
Muud
3913
Mujal nimetamata looduslikud polümeerid (nt algiinhape) ja modifitseeritud looduslikud polümeerid (nt tahked proteiinid, loodusliku kautšuki keemilised derivaadid) algkujul
3913.10
Algiinhape, selle soolad ja estrid
3913.90
Muud
3914
Ioonivahetajad, mis põhinevad rubriikide 3901-3913 polümeeridel, algkujul
39.5
II. Jäätmed, lõikmed ja puru; pooltooted; tooted
3915
Plastijäätmed, -lõikmed ja -puru
3915.10
Etüleeni polümeeridest
3915.20
Stüreeni polümeeridest
3915.30
Vinüülkloriidi polümeeridest
3915.90
Muudest plastidest
3916
Plastist monokiud, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ületab 1 mm; plastist latid, vardad ja profiilvormid, pinnatöötlusega või ilma, kuid muul viisil töötlemata
3916.10
Etüleeni polümeeridest
3916.20
Vinüülkloriidi polümeeridest
3916.90
Muudest plastidest
3917
Plastist torud ja voolikud ja nende liitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)
3917.10
Tehissooled (vorstikestad) tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist
3917.11
Jäigad torud ja voolikud
3917.21
Etüleeni polümeeridest
3917.22
Propüleeni polümeeridest
3917.23
Vinüülkloriidi polümeeridest
3917.29
Muudest plastidest
3917.12
Muud torud ja voolikud
3917.31
Painduvad torud ja voolikud, mille minimaalne lõhkemisrõhk on 27,6 mpa
3917.32
Muud painduvad torud ja voolikud, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega sidumata, liitmiketa
3917.33
Muud painduvad torud ja voolikud, armeerimata ja muul viisil teiste materjalidega sidumata, liitmikega
3917.39
Muud
3917.40
Liitmikud
3918
Plastist põrandakatted-, isekleepuvad või mitte, rullides või plaatidena; plastist seina- või laekatted vastavalt käesoleva grupi märkusele 9
3918.10
Vinüülkloriidi polümeeridest
3918.90
Muudest plastidest
3919
Isekleepuvad plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid, lindid, ribad ja muud lamevormid, rullides või mitte
3919.10
Kuni 20 cm laiustes rullides
3919.90
Muud
3920
Muud tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad, plastist, v.. A vahtplastist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste materjalidega kombineerimata
3920.10
Etüleeni polümeeridest
3920.20
Propüleeni polümeeridest
3920.30
Stüreeni polümeeridest
3920.31
Vinüülkloriidi polümeeridest
3920.43
Mis sisaldavad plastifikaatoreid vähemalt 6 % massist
3920.49
Muud
3920.32
Polüakrülaatidest
3920.51
Polü(metüülmetakrülaat)
3920.59
Muud
3920.33
Polükarbonaatidest, alküüdvaikudest, polüallüülestritest ja muudest polüestritest
3920.61
Polükarbonaatidest
3920.62
Polü(etüleentereftalaat)
3920.63
Küllastumata polüestritest
3920.69
Muudest polüestritest
3920.34
Tselluloosist või selle keemilistest derivaatidest
3920.71
Regenereeritud tselluloosist
3920.73
Atsetüültselluloosist
3920.79
Muudest tselluloosi derivaatidest
3920.35
Muudest plastidest
3920.91
Polü(vinüülbutüraalist)
3920.92
Polüamiididest
3920.93
Aminovaikudest
3920.94
Fenoolvaikudest
3920.99
Muudest plastidest
3921
Muud plastist tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad
-
Vahtplastist
3921.11
Stüreeni polümeeridest
3921.12
Vinüülkloriidi polümeeridest
3921.13
Polüuretaanist
3921.14
Regenereeritud tselluloosist
3921.19
Muudest plastidest
3921.90
Muud
3922
Plastist vannid, dušinurga-alused, valamud, kraanikausid, bideed, klosetipotid, prill-lauad ja nende kaaned, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted
3922.10
Vannid, dušinurga-alused, valamud ja kraanikausid
3922.20
Prill-lauad ja nende kaaned
3922.90
Muud
3923
Plasttooted kaupade veoks või pakkimiseks; plastist korgid, kaaned, kapslid jms sulgurid
3923.10
Karbid, kastid, korvid jms tooted
3923.11
Kotid ja pakendid (k.. A torbikud)
3923.21
Etüleeni polümeeridest
3923.29
Muudest plastidest
3923.30
Korvpudelid, pudelid, kanistrid jms mahutid
3923.40
Poolid, käävid, värtnad jms tooted
3923.50
Korgid, kaaned, kapslid jm sulgurid
3923.90
Muud
3924
Plastist lauanõud, kööginõud, majapidamistarbed, hügieeni- ja tualett-tarbed
3924.10
Laua- ja kööginõud
3924.90
Muud
3925
Plastist mujal nimetamata ehitusdetailid
3925.10
Reservuaarid, paagid, vaadid jm mahutid mahutavusega üle 300 l
3925.20
Uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid
3925.30
Aknaluugid, rulood (k.. A ribakardinad), muud taolised tooted ning nende osad
3925.90
Muud
3926
Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901-3914 kuuluvatest materjalidest tooted
3926.10
Kontori- ja koolitarbed
3926.20
Rõivad ja rõivamanused (k.. A sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad)
3926.30
Mööbli, sõidukite jms toodete furnituur
3926.40
Statuetid ja muud dekoratiivesemed
3926.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?