HS-koodid - 40: Kautšuk ja kummitooted

4001
Looduslik kautšuk, balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslikud vaigud (algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena)
4001.10
Looduslik kummilateks (eelvulkaniseeritud või eelvulkaniseerimata)
4001.11
Muu looduslik kautšuk
4001.21
Suitsutatud lehtedena
4001.22
Tehniliselt spetsifitseeritud looduslik kautšuk (tsnr)
4001.29
Muud
4001.30
Balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslikud kummivaigud
4002
Õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena; rubriigi 4001 ainete segud käesoleva rubriigi ainetega, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
-
stüreen-butadieenkautšuk (SBR); karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR)
4002.11
Lateks
4002.19
Muud
4002.20
butadieenkautšuk (BR)
4002.21
isobutaan-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR); halo-isobutaan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR)
4002.31
Isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (iir)
4002.39
Muud
4002.22
Kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk (cr)
4002.41
Lateks
4002.49
Muud
4002.23
Akrüülnitriil-butadieenkautšuk (nbr)
4002.51
Lateks
4002.59
Muud
4002.60
isopreenkautšuk (IR)
4002.70
Etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (epdm)
4002.80
Rubriigi 4001 ainete segud käesoleva rubriigi ainetega
4002.81
Muud
4002.91
Lateks
4002.99
Muud
4003.00
Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
4004.00
Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru (v.. A kõvakummist), neist valmistatud pulber ja graanulid
4005
Vulkaniseerimata täidisega kautšuk (toorkummi) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
4005.10
Gaasitahm- või kvartstäidisega
4005.20
Lahused; dispersioonid, v.. A alamrubriiki 4005 10 kuuluvad
4005.21
Muud
4005.91
Tahvlid, lehed ja ribad
4005.99
Muud
4006
Vulkaniseerimata kautšuk muul kujul (näiteks lattide, torude või profiilvormidena) või toodetena (näiteks kettad ja võrud)
4006.10
Toorikud kummirehvide taastamiseks
4006.90
Muud
4007
Niit ja nöör vulkaniseeritud kummist
4008
Tahvlid, lehed, ribad, latid ja profiilvormid vulkaniseeritud kummist (v.. A kõvakummist)
-
Vahtkummist
4008.11
Tahvlid, lehed ja ribad
4008.19
Muud
-
Kummist, v.. A vahtkummist
4008.21
Tahvlid, lehed ja ribad
4008.29
Muud
4009
Torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.. A kõvakummist), liitmikega (näiteks muhvid, põlved, äärikud) või liitmiketa
-
Armeerimata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata
4009.11
Liitmiketa
4009.12
Liitmikega
-
Armeeritud või muul viisil ainult metalliga kombineeritud
4009.21
Liitmiketa
4009.22
Liitmikega
-
Armeeritud või muul viisil ainult riidega kombineeritud
4009.31
Liitmiketa
4009.32
Liitmikega
-
Armeeritud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud
4009.41
Liitmiketa
4009.42
Liitmikega
4010
Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmamaterjal
-
Konveierilindid või lindimaterjal
4010.11
Üksnes metalliga armeeritud
4010.12
Üksnes riidega armeeritud
4010.19
Muud
-
Ülekanderihmad või rihmamaterjal
4010.31
Trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm
4010.32
Trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), v.. A soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 180 cm
4010.33
Trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm
4010.34
Trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad), v.. A soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm, kuid mitte üle 240 cm
4010.35
Lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 150 cm
4010.36
Lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle 150 cm, kuid mitte üle 198 cm
4010.39
Muud
4011
Uued kummist õhkrehvid
4011.10
Sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)
4011.20
Bussidele või veoautodele
4011.30
Lennunduses kasutamiseks
4011.40
Mootorratastele
4011.50
Jalgratastele
4011.70
Põllu- ja metsatöömasinatele
4011.80
Ehitus-, kaevandus- ning tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele
4011.90
Muud
4012
Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd
-
Protekteeritud rehvid
4012.11
Sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)
4012.12
Bussidele ja veoautodele
4012.13
Lennunduses kasutamiseks
4012.19
Muud
4012.20
Kasutatud õhkrehvid
4012.90
Muud
4013
Kummist sisekummid
4013.10
Sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod), bussidele ja veoautodele
4013.20
Jalgratastele
4013.90
Muud
4014
Hügieeni- ja farmaatsiatooted (sh lutid) vulkaniseeritud kummist (v.. A kõvakummist), kõvakummist osadega või ilma
4014.10
Kondoomid
4014.90
Muud
4015
Rõivad ja rõivamanused (sh sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad) igaks otstarbeks, vulkaniseeritud kummist (v.. A kõvakummist)
-
Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad
4015.12
Meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias kasutamiseks
4015.19
Muud
4015.90
Muud
4016
Muud tooted vulkaniseeritud kummist (v.. A kõvakummist)
4016.10
Vahtkummist
4016.11
Muud
4016.91
Põrandakatted ja matid
4016.92
Kustutuskummid
4016.93
Seibid jm tihendid
4016.94
Laeva- ja dokivendrid, täispuhutavad või mitte
4016.95
Muud täispuhutavad tooted
4016.99
Muud
4017.00
Kõvakummi (näiteks eboniit) igal kujul (sh jäätmed ja puru); kõvakummist tooted

Need help to the find appropriate HS Code ?