HS-koodid - 41: Toornahad (v.. A karusnahad) ja nahk

4101
Veiste (k.. A pühvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), karvaga või karvata, laustetud või laustmata
4101.20
Terved nahad, laustmata, üksnes kuivatatuna massiga kuni 8 kg, kuivsoolatuna kuni 10 kg, värskena, märgsoolatuna või muul viisil konserveerituna massiga kuni 16 kg iga nahk
4101.50
Terved nahad massiga üle 16 kg
4101.90
Muud, k.. A krupoonid, poolkrupoonid ja kõhud
4102
Lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), villaga või villata, laustmata või laustetud, v.. A käesoleva grupi märkuse 1 punktis c nimetatud
4102.10
Villaga
4102.11
Villata
4102.21
Pikeldatud
4102.29
Muud
4103
Muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.. A käesoleva grupi märkuse 1 punktis b või c nimetatud
4103.20
Roomajate nahad
4103.30
Seanahad
4103.90
Muud
4104
Veiste (k.. A pühvlite) ja hobuslaste pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata
-
Märjas olekus (k.. A wet-blue)
4104.11
Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust
4104.19
Muud
-
Kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)
4104.41
Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata; töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust
4104.49
Muud
4105
Lammaste või lambatallede pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata
4105.10
Märjas olekus (k.. A wet-blue)
4105.30
Kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)
4106
Muude loomade pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata või karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata
-
Kitsede ja kitsetallede nahad
4106.21
Märjas olekus (k.. A wet-blue)
4106.22
Kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)
-
Seanahk
4106.31
Märjas olekus (k.. A wet-blue)
4106.32
Kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)
4106.40
Roomajate nahad
4106.41
Muud
4106.91
Märjas olekus (k.. A wet-blue)
4106.92
Kuivas olekus (enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud)
4107
Veiste (k.. A pühvlite) või hobuslaste pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, karvata, laustetud või laustmata, v.. A nahk rubriigist 4114
-
Terved nahad
4107.11
Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata
4107.12
Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust
4107.19
Muud
-
Muud, sh poolikud nahad
4107.91
Töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata
4107.92
Töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust
4107.99
Muud
4112.00
Lammaste või lambatallede pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villata, laustetud või laustmata, v.. A nahk rubriigist 4114
4113
Muude loomade pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa või karvata, laustetud või laustmata, v.. A nahk rubriigist 4114
4113.10
Kitsede ja kitsetallede nahad
4113.20
Seanahad
4113.30
Roomajate nahad
4113.90
Muud
4114
Seemisnahk (sh formaldehüüdpargiga); lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk
4114.10
Seemisnahk (sh formaldehüüdpargiga)
4114.20
Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk
4115
Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte); nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäätmed, nahktoodete valmistamiseks kõlbmatud; nahatolm, -pulber ja -puru
4115.10
Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil (tahvlite, lehtede või ribadena, rullides või mitte)
4115.20
Nahalõikmed jm naha- või komposiitnahajäätmed, nahktoodete valmistamiseks kõlbmatud; nahatolm, -pulber ja -puru

Need help to the find appropriate HS Code ?