HS-koodid - 47: Kiumass puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid

4701.00
Mechanical wood pulp.
4702.00
Puidutselluloos, lahustuv
4703
Naatron- või sulfaattselluloos puidust, v.. A lahustuv tselluloos
-
Pleegitamata
4703.11.00
Okaspuidust
4703.19.00
Lehtpuidust
-
Poolpleegitatud või pleegitatud
4703.21.00
Okaspuidust
4703.21.00.10
Semi-bleached
4703.21.00.20
Pleegitatud
4703.29.00
Lehtpuidust
4703.29.00.10
Semi-bleached
4703.29.00.20
Pleegitatud
4704
Sulfittselluloos puidust, v.. A lahustuv tselluloos
-
Pleegitamata
4704.11.00
Okaspuidust
4704.19.00
Lehtpuidust
-
Poolpleegitatud või pleegitatud
4704.21.00
Okaspuidust
4704.29.00
Lehtpuidust
4705.00
Puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite kombineerimisel
4706
Ringlusse võetud paberi- või papijäätmetest ja -jääkidest või muudest kiulistest tselluloosmaterjalidest saadud mass
4706.10.00
Puuvillaebemetest kiumass
4706.20.00
Ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja -jääkidest saadud mass
4706.30.00
Muud, bambusest
-
Muud
4706.91.00
Mehaaniline kiumass
4706.92.00
Tselluloos
4706.93.00
Saadud mehaanilise ja keemilise menetluse kombineerimisel
4707
Ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja jäägid
4707.10.00
Pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või -papp
4707.20.00
Muu, peamiselt pleegitatud tselluloosist valmistatud paber või papp, massis värvimata
4707.20.00.10
High grade deinking paper and paperboard
4707.20.00.90
Muud
4707.30.00
Peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud paber või papp (näiteks ajalehed, ajakirjad jms trükised)
4707.30.00.10
Newsprint waste
4707.30.00.90
Muud
4707.90.00
Muud, k.. A sorteerimata jäätmed ja jäägid

Need help to the find appropriate HS Code ?