HS-koodid - 49: Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

4901
Raamatud, brošüürid, infolehed jms trükised, köidetud või eraldi poognatena
4901.10
Poognatena, volditud või voltimata
4901.11
Muud
4901.91
Sõnaraamatud ja entsüklopeediad ning nende sarjadena ilmuvad osad
4901.99
Muud
4902
Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, reklaammaterjalidega või ilma
4902.10
Vähemalt neli korda nädalas ilmuvad
4902.90
Muud
4903.00
Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid
4904.00
Noodid, trükitud või käsikirjas, kokkuköidetud või köitmata, illustreeritud või illustreerimata
4905
Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, k.. A atlased, seinakaardid, topograafilised kaardid ja gloobused
4905.20
Raamatutena
4905.90
Muud
4906.00
Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelnimetatutest
4907
Kustutamata postmargid, maksumärgid jms margid jooksvast või uuest väljalaskest riigis, kus need omavad või hakkavad omama tunnustatud nominaalväärtust; tempelpaber; pangatähed; tšekiformularid; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid
4908
Ülekandelehed (vesipildid)
4908.10
Klaasistuvad ülekandelehed (vesipildid)
4908.90
Muud
4909.00
Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ümbriku või kaunistustega või ilma
4910.00
Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega
4911
Muud trükised (sh trükitud pildid ning fotod)
4911.10
Ärireklaam, kaubakataloogid jms
4911.11
Muud
4911.91
Pildid, graafilised lehed ja fotod
4911.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?