HS-koodid - 49: Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid ja joonised

4901
Raamatud, brošüürid, infolehed jms trükised, köidetud või eraldi poognatena
4901.10
Poognatena, volditud või voltimata
4901.11
Muud
4901.10.0000
单张的书籍
4901.10.0000999
单张的书籍,小册子及类似印刷品(不论是否折叠,还包括散页印刷品)
4901.91
Sõnaraamatud ja entsüklopeediad ning nende sarjadena ilmuvad osad
4901.91.0000
字典
4901.91.0000999
字典,百科全书(包括连续出版的分册)
4901.99
Muud
4901.99.0000
其他书籍
4901.99.0000999
其他书籍,小册子及类似的印刷品(非单张的)
4902
Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, reklaammaterjalidega või ilma
4902.10
Vähemalt neli korda nädalas ilmuvad
4902.10.0000
每周至少出版四次的报纸
4902.10.0000999
每周至少出版四次的报纸,杂志(包括期刊,不论有无插图或广告材料)
4902.90
Muud
4902.90.0000
其他报纸
4902.90.0000999
其他报纸,杂志及期刊(不论有无插图或广告材料)
4903.00
Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid
4903.00.0000
儿童图画书
4903.00.0000999
儿童图画书,绘画或涂色书
4904.00
Noodid, trükitud või käsikirjas, kokkuköidetud või köitmata, illustreeritud või illustreerimata
4904.00.0000
乐谱原稿或印本 (不论是否装订或印有插图)
4904.00.0000999
乐谱原稿或印本(不论是否装订或印有插图)
4905
Trükitud geograafilised, hüdrograafilised jms kaardid, k.. A atlased, seinakaardid, topograafilised kaardid ja gloobused
4905.20
Raamatutena
4905.20.0000
成册的各种印刷的地图及类似图表 (包括水道图、地图册、地形图)
4905.20.0000999
成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图)
4905.90
Muud
4905.90.0000
其他各种印刷的地图及类似图表 (包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图
4905.90.0000999
其他各种印刷的地图及类似图表(包括地球仪、天体仪、水道图、挂图、地形图,成册的除外)
4906.00
Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelnimetatutest
4906.00.0010
含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 (手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的)
-
含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件
4906.00.0090
其他设计图纸原稿或手稿及其复制件 (手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的)
-
其他设计图纸原稿或手稿及其复制件
4907.00
Kustutamata postmargid, maksumärgid jms margid jooksvast või uuest väljalaskest riigis, kus need omavad või hakkavad omama tunnustatud nominaalväärtust; tempelpaber; pangatähed; tšekiformularid; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid
4907.00.1000
新的邮票
-
新的邮票
4907.00.2000
新的钞票
-
新的钞票
4907.00.3000
证券凭证 (包括印花税票
-
证券凭证(包括印花税票,空白支票,债券及类似的所有权凭证)
4907.00.9010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品(特许权使用凭证除外)
4907.00.9090
其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证 (包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票)
-
其他在承认或将承认其面值的国家流通新发行未使用的印花税票及类似票证(包括印有邮票或印花税票的纸品、空白支票)
4908
Ülekandelehed (vesipildid)
4908.10
Klaasistuvad ülekandelehed (vesipildid)
4908.10.0000
釉转印贴花纸 (移画印花法用图案纸)
4908.10.0000999
釉转印贴花纸(移画印花法用图案纸)
4908.90
Muud
4908.90.0000
其他转印贴花纸 (移画印花法用图案纸)
4908.90.0000999
其他转印贴花纸(移画印花法用图案纸)
4909.00
Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ümbriku või kaunistustega või ilma
4909.00.1000
印刷或有图画的明信片
-
印刷或有图画的明信片
4909.00.9000
其他致贺或通告卡片 (贺卡及类似卡片
-
其他致贺或通告卡片(贺卡及类似卡片,不论是否有图画、带信封或饰边)
4910.00
Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega
4910.00.0000
印刷的各种日历 (包括日历芯)
4910.00.0000999
印刷的各种日历(包括日历芯)
4911
Muud trükised (sh trükitud pildid ning fotod)
4911.10
Ärireklaam, kaubakataloogid jms
4911.11
Muud
4911.10.1000
无商业价值的广告品及类似印刷品 (包括无商业价值的商品目录)
-
无商业价值的广告品及类似印刷品(包括无商业价值的商品目录)
4911.10.9000
其他商业广告品及类似印刷品 (包括商品目录)
-
其他商业广告品及类似印刷品(包括商品目录)
4911.91
Pildid, graafilised lehed ja fotod
4911.91.0010
含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片
-
含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片
4911.91.0090
其他印刷的图片、设计图样及照片
-
其他印刷的图片、设计图样及照片
4911.99
Muud
4911.99.1010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
4911.99.1020
含有人类遗传资源信息的纸质印刷品
-
含有人类遗传资源信息的纸质印刷品
4911.99.1090
其他纸质的印刷品
-
其他纸质的印刷品
4911.99.9010
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
-
给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品
4911.99.9020
含有人类遗传资源信息的其他印刷品
-
含有人类遗传资源信息的其他印刷品
4911.99.9090
其他印刷品
-
其他印刷品

Need help to the find appropriate HS Code ?