HS-koodid - 52: Puuvill

5201.00
Puuvill, kraasimata ja kammimata
5201.00.0001
未梳的棉花 (包括脱脂棉花(配额内))
5201.00.0001999
未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额内))
5201.00.0080
未梳的棉花 (包括脱脂棉花(关税配额外暂定))
-
未梳的棉花(包括脱脂棉花(关税配额外暂定))
5201.00.0090
未梳的棉花 (包括脱脂棉花(配额外))
-
未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额外))
5202
Puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5202.10
Lõngajäätmed (sh niidijäätmed)
5202.11
Muud
5202.10.0000
废棉纱线 (包括废棉线)
5202.10.0000999
废棉纱线(包括废棉线)
5202.91
Kohestatud jäätmed
5202.91.0000
棉的回收纤维
5202.91.0000102
棉的回收纤维
5202.99
Muud
5202.99.0000
其他废棉
5202.99.0000102
其他废棉
5203.00
Puuvill, kraasitud või kammitud
5203.00.0001
已梳的棉花 (配额内)
5203.00.0001999
已梳的棉花(配额内)
5203.00.0090
已梳的棉花 (配额外)
-
已梳的棉花(配额外)
5204
Puuvillane õmblusniit, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
-
Jaemüügiks pakendamata
5204.11
Puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist
5204.11.0000
非零售棉缝纫线 (按重量计含棉量在85%及以上)
5204.11.0000999
非零售棉缝纫线(按重量计含棉量在85%及以上)
5204.19
Muud
5204.19.0000
非零售棉缝纫线 (按重量计含棉量在85%以下)
5204.19.0000999
非零售棉缝纫线(按重量计含棉量在85%以下)
5204.20
Jaemüügiks pakendatud
5204.20.0000
零售用棉制缝纫线
5204.20.0000999
零售用棉制缝纫线
5205
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit), puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata
-
Ühekordne lõng kammimata kiududest
5205.11
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5205.11.0000
非零售粗梳粗支纯棉单纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5205.11.0000999
非零售粗梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%)
5205.12
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.12.0000
非零售粗梳中支纯棉单纱 (中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间
5205.12.0000999
非零售粗梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%)
5205.13
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.13.0000
非零售粗梳细支纯棉单纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5205.13.0000999
非零售粗梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%)
5205.14
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.14.0000
非零售粗梳较细支纯棉单纱 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5205.14.0000999
非零售粗梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%)
5205.15
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
5205.16
Ühekordne kammlõng
5205.15.0000
非零售粗梳特细支纯棉单纱 (特细支指单纱细度<125分特
5205.15.0000999
非零售粗梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量≥85%)
5205.21
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5205.21.0000
非零售精梳粗支纯棉单纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5205.21.0000999
非零售精梳粗支纯棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%)
5205.22
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.22.0000
非零售精梳中支纯棉单纱 (中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间
5205.22.0000999
非零售精梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%)
5205.23
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.23.0000
非零售精梳细支纯棉单纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5205.23.0000999
非零售精梳细支纯棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%)
5205.24
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.24.0000
非零售精梳较细支纯棉单纱 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5205.24.0000999
非零售精梳较细支纯棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%)
5205.26
Joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80, kuid mitte üle 94)
5205.26.0000
非零售精梳特细支纯棉单纱 (特细支指单纱细度在106.38-125分特之间
5205.26.0000999
非零售精梳特细支纯棉单纱(特细支指单纱细度在106.38-125分特之间,含棉≥85%)
5205.27
Joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi (meetriline number üle 94, kuid mitte üle 120)
5205.27.0000
非零售精梳超特细支纯棉单纱 (超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间
5205.27.0000999
非零售精梳超特细支纯棉单纱(超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间,含棉≥85%)
5205.28
Joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120)
5205.29
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest
5205.28.0000
非零售精梳微支纯棉单纱 (微支指单纱细度<83.33分特
5205.28.0000999
非零售精梳微支纯棉单纱(微支指单纱细度<83.33分特,含棉量≥85%)
5205.31
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5205.31.0000
非零售粗梳粗支纯棉多股纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5205.31.0000999
非零售粗梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%)
5205.32
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.32.0000
非零售粗梳中支纯棉多股纱 (中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间
5205.32.0000999
非零售粗梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%)
5205.33
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.33.0000
非零售粗梳细支纯棉多股纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5205.33.0000999
非零售粗梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%)
5205.34
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.34.0000
非零售粗梳较细支纯棉多股纱 (较细支指单纱细在125-192.31分特之间
5205.34.0000999
非零售粗梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细在125-192.31分特之间,含棉量≥85%)
5205.35
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
5205.36
Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng
5205.35.0000
非零售粗梳特细支纯棉多股纱 (特细支指单纱细度<125分特
5205.35.0000999
非零售粗梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量≥85%)
5205.41
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5205.41.0000
非零售精梳粗支纯棉多股纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5205.41.0000999
非零售精梳粗支纯棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量≥85%)
5205.42
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.42.0000
非零售精梳中支纯棉多股纱 (中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间
5205.42.0000999
非零售精梳中支纯棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%)
5205.43
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.43.0000
非零售精梳细支纯棉多股纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5205.43.0000999
非零售精梳细支纯棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量≥85%)
5205.44
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.44.0000
非零售精梳较细支纯棉多股纱 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5205.44.0000999
非零售精梳较细支纯棉多股纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量≥85%)
5205.46
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80, kuid mitte üle 94)
5205.46.0000
非零售精梳特细支纯棉多股纱 (特细支指单纱细度在106.38-125分特之间
5205.46.0000999
非零售精梳特细支纯棉多股纱(特细支指单纱细度在106.38-125分特之间,含棉量≥85%)
5205.47
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 94, kuid mitte üle 120)
5205.47.0000
非零售精梳超特细支多股纱 (超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间
5205.47.0000999
非零售精梳超特细支多股纱(超特细支指单纱细度在83.33-106.38分特之间,含棉≥85%)
5205.48
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 120)
5205.48.0000
非零售精梳微支纯棉多股纱 (微支指单纱细度<83.33分特
5205.48.0000999
非零售精梳微支纯棉多股纱(微支指单纱细度<83.33分特,含棉≥85%)
5206
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit) puuvillasisaldusega alla 85 % massist, jaemüügiks pakendamata
-
Ühekordne lõng kammimata kiududest
5206.11
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5206.11.0000
非零售粗梳粗支混纺棉单纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5206.11.0000999
非零售粗梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%)
5206.12
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.12.0000
非零售粗梳中支混纺棉单纱 (中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间
5206.12.0000999
非零售粗梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%)
5206.13
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.13.0000
非零售粗梳细支混纺棉单纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5206.13.0000999
非零售粗梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%)
5206.14
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.14.0000
非零售粗梳较细支混纺棉单纱 (较细支指单纱细在125-192.31分特之间
5206.14.0000999
非零售粗梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细在125-192.31分特之间,含棉量<85%)
5206.15
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
5206.16
Ühekordne kammlõng
5206.15.0000
非零售粗梳特细支混纺棉单纱 (特细支指单纱细度<125分特
5206.15.0000999
非零售粗梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%)
5206.21
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5206.21.0000
非零售精梳粗支混纺棉单纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5206.21.0000999
非零售精梳粗支混纺棉单纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%)
5206.22
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.22.0000
非零售精梳中支混纺棉单纱 (中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间
5206.22.0000999
非零售精梳中支混纺棉单纱(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%)
5206.23
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.23.0000
非零售精梳细支混纺棉单纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5206.23.0000999
非零售精梳细支混纺棉单纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%)
5206.24
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.24.0000
非零售精梳较细支混纺棉单纱 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5206.24.0000999
非零售精梳较细支混纺棉单纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%)
5206.25
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
5206.26
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest
5206.25.0000
非零售精梳特细支混纺棉单纱 (特细支指单纱细度<125分特
5206.25.0000999
非零售精梳特细支混纺棉单纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%)
5206.31
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5206.31.0000
非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5206.31.0000999
非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%)
5206.32
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.32.0000
非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 (中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间
5206.32.0000999
非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线(中支指单纱细度在232.56-714.29分特之间,含棉量<85%)
5206.33
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.33.0000
非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5206.33.0000999
非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%)
5206.34
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.34.0000
非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5206.34.0000999
非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%)
5206.35
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
5206.36
Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng
5206.35.0000
非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 (特细支指单纱细度<125分特
5206.35.0000999
非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%)
5206.41
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5206.41.0000
非零售精梳粗支混纺棉多股纱 (粗支指单纱细度≥714.29分特
5206.41.0000999
非零售精梳粗支混纺棉多股纱(粗支指单纱细度≥714.29分特,含棉量<85%)
5206.42
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.42.0000
非零售精梳中支混纺棉多股纱 (中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间
5206.42.0000999
非零售精梳中支混纺棉多股纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量<85%)
5206.43
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.43.0000
非零售精梳细支混纺棉多股纱 (细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间
5206.43.0000999
非零售精梳细支混纺棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%)
5206.44
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.44.0000
非零售精梳较细混纺棉多股纱 (较细支指单纱细度在125-192.31分特之间
5206.44.0000999
非零售精梳较细混纺棉多股纱(较细支指单纱细度在125-192.31分特之间,含棉量<85%)
5206.45
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
5206.45.0000
非零售精梳特细混纺棉多股纱 (特细支指单纱细度<125分特
5206.45.0000999
非零售精梳特细混纺棉多股纱(特细支指单纱细度<125分特,含棉量<85%)
5207
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit), jaemüügiks pakendatud
5207.10
Puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist
5207.10.0000
供零售用纯棉纱线 (纯棉纱线指按重量计含棉量≥85%
5207.10.0000999
供零售用纯棉纱线(纯棉纱线指按重量计含棉量≥85%,缝纫线除外)
5207.90
Muud
5207.90.0000
供零售用混纺棉纱线 (混棉纱线指按重量计含棉量<85%
5207.90.0000999
供零售用混纺棉纱线(混棉纱线指按重量计含棉量<85%,缝纫线除外)
5208
Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2
-
Pleegitamata
5208.11
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.11.0000
未漂白棉平纹机织物 (每平方米重量不超过100克
5208.11.0000999
未漂白棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.12
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.12.0000
未漂白棉平纹机织物 (100g<每平方米重量≤200g
5208.12.0000999
未漂白棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.13
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.13.0000
未漂白全棉三、四线斜纹布 (每平方米重量≤200克
5208.13.0000999
未漂白全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5208.19
Muu riie
5208.20
Pleegitatud
5208.19.0000
未漂白的其他棉机织物 (每平方米重量不超过200克
5208.19.0000999
未漂白的其他棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.21
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.21.0010
漂白全棉平纹府绸及细平布 (每平方米重量≤100克
-
漂白全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量≤100克,含棉85%及以上)
5208.21.0020
漂白全棉平纹机织平布 (每平方米重量不超过100克
-
漂白全棉平纹机织平布(每平方米重量不超过100克,68号及以下)
5208.21.0030
漂白全棉平纹奶酪布 (每平方米重量不超过100克
-
漂白全棉平纹奶酪布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.21.0040
漂白全棉平纹印染用布 (每平方米重量不超过100克
-
漂白全棉平纹印染用布(每平方米重量不超过100克,43-68号)
5208.21.0050
漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 (每平方米重量不超过100克
-
漂白全棉平纹巴里纱及薄细布(每平方米重量不超过100克,69号及以上)
5208.21.0060
漂白全棉医用纱布 (每平方米重量不超过100克
-
漂白全棉医用纱布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.22
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.22.0010
漂白全棉平纹府绸及细平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
漂白全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.22.0020
漂白全棉平纹机织平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
漂白全棉平纹机织平布(100g<每平方米重量≤200g,68号及以下)
5208.22.0030
漂白全棉平纹奶酪布 (100g<每平方米重量≤200g
-
漂白全棉平纹奶酪布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.22.0040
漂白全棉平纹印染用布 (100g<每平方米重量≤200g
-
漂白全棉平纹印染用布(100g<每平方米重量≤200g,43-68号)
5208.22.0050
漂白全棉巴里纱及薄细布 (100g<每平方米重量≤200g
-
漂白全棉巴里纱及薄细布(100g<每平方米重量≤200g,69号及以上)
5208.23
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.23.0000
漂白的全棉三、四线斜纹布 (每平方米重量≤200克
5208.23.0000999
漂白的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5208.29
Muu riie
5208.30
Värvitud
5208.29.0010
漂白其他全棉机织缎布 (每平方米重量不超过200克
-
漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.29.0020
漂白其他全棉机织斜纹布 (每平方米重量不超过200克
-
漂白其他全棉机织斜纹布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.29.0030
漂白其他全棉机织牛津布 (每平方米重量不超过200克
-
漂白其他全棉机织牛津布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.29.0090
漂白其他全棉机织物 (每平方米重量不超过200克
-
漂白其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.31
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.31.0010
染色全棉手工织布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉手工织布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.31.0091
染色全棉平纹府绸及细平布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.31.0092
染色全棉平纹机织平布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉平纹机织平布(每平方米重量不超过100克,68号及以下)
5208.31.0093
染色全棉平纹奶酪布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉平纹奶酪布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.31.0094
染色全棉平纹印染用布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉平纹印染用布(每平方米重量不超过100克,43-68号)
5208.31.0095
染色全棉巴里纱及薄细布 (每平方米重量不超过100克
-
染色全棉巴里纱及薄细布(每平方米重量不超过100克,69号及以上)
5208.32
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.32.0010
染色全棉手工织布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉手工织布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.32.0091
染色全棉平纹府绸及细平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.32.0092
染色全棉平纹机织平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉平纹机织平布(100g<每平方米重量≤200g,68号及以下)
5208.32.0093
染色全棉平纹奶酪布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉平纹奶酪布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.32.0094
染色全棉平纹印染用布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉平纹印染用布(100g<每平方米重量≤200g,43-68号)
5208.32.0095
染色全棉巴里纱及薄细布 (100g<每平方米重量≤200g
-
染色全棉巴里纱及薄细布(100g<每平方米重量≤200g,69号及以上)
5208.33
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.33.0000
染色的全棉三、四线斜纹布 (每平方米重量≤200克
5208.33.0000999
染色的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5208.39
Muu riie
5208.40
Kirjukoeline
5208.39.0010
染色其他全棉机织缎布 (每平方米重量不超过200克
-
染色其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.39.0020
染色其他全棉机织斜纹布 (每平方米重量不超过200克
-
染色其他全棉机织斜纹布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.39.0030
染色其他全棉机织牛津布 (每平方米重量不超过200克
-
染色其他全棉机织牛津布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.39.0090
染色其他全棉机织物 (每平方米重量不超过200克
-
染色其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.41
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.41.0010
色织的全棉手工织布 (每平方米重量不超过100克
-
色织的全棉手工织布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.41.0090
色织的全棉平纹机织物 (每平方米重量不超过100克
-
色织的全棉平纹机织物(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.42
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.42.0010
色织的全棉手工织布 (100g<每平方米重量≤200g
-
色织的全棉手工织布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.42.0090
色织的全棉平纹机织物 (100g<每平方米重量≤200g
-
色织的全棉平纹机织物(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.43
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.43.0000
色织的全棉三、四线斜纹布 (每平方米重量≤200克
5208.43.0000999
色织的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5208.49
Muu riie
5208.50
Trükitud
5208.49.0010
色织的其他全棉提花机织物 (每平方米重量不超过200克
-
色织的其他全棉提花机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.49.0090
色织的其他全棉机织物 (每平方米重量不超过200克
-
色织的其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.51
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.51.0010
印花全棉手工织布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉手工织布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.51.0091
印花全棉平纹府绸及细平布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉平纹府绸及细平布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.51.0092
印花全棉平纹机织平布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉平纹机织平布(每平方米重量不超过100克,68号及以下)
5208.51.0093
印花全棉平纹奶酪布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉平纹奶酪布(每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上)
5208.51.0094
印花全棉平纹印染用布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉平纹印染用布(每平方米重量不超过100克,43-68号)
5208.51.0095
印花全棉平纹巴里纱及薄细布 (每平方米重量不超过100克
-
印花全棉平纹巴里纱及薄细布(每平方米重量不超过100克,69号及以上)
5208.52
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.52.0010
印花的全棉手工织布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉手工织布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.52.0091
印花的全棉平纹府绸及细平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉平纹府绸及细平布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.52.0092
印花的全棉平纹机织平布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉平纹机织平布(100g<每平方米重量≤200g,68号及以下)
5208.52.0093
印花的全棉平纹奶酪布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉平纹奶酪布(100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上)
5208.52.0094
印花的全棉平纹印染用布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉平纹印染用布(100g<每平方米重量≤200g,43-68号)
5208.52.0095
印花的全棉巴里纱及薄细布 (100g<每平方米重量≤200g
-
印花的全棉巴里纱及薄细布(100g<每平方米重量≤200g,69号及以上)
5208.59
Muu riie
5208.59.1000
印花的全棉三、四线斜纹布 (每平方米重量≤200克
-
印花的全棉三、四线斜纹布(每平方米重量≤200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5208.59.9010
印花其他全棉机织缎布 (每平方米重量不超过200克
-
印花其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.59.9020
印花其他全棉机织斜纹布 (每平方米重量不超过200克
-
印花其他全棉机织斜纹布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.59.9030
印花其他全棉机织牛津布 (每平方米重量不超过200克
-
印花其他全棉机织牛津布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5208.59.9090
印花其他全棉机织物 (每平方米重量不超过200克
-
印花其他全棉机织物(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上)
5209
Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2
-
Pleegitamata
5209.11
Labasekoeline
5209.11.0000
未漂白的棉平纹机织物 (指每平方米重超过200克
5209.11.0000999
未漂白的棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.12
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.12.0000
未漂白的全棉三、四线斜纹布 (指每平方米重>200克
5209.12.0000999
未漂白的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重>200克,含棉≥85%包括双面斜纹机织物)
5209.19
Muu riie
5209.20
Pleegitatud
5209.19.0000
未漂白的其他棉机织物 (指每平方米重超过200克
5209.19.0000999
未漂白的其他棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.21
Labasekoeline
5209.21.0000
漂白的棉平纹机织物 (指每平方米重超过200克
5209.21.0000999
漂白的棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.22
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.22.0000
漂白的全棉三、四线斜纹布 (指每平方米重超过200克
5209.22.0000999
漂白的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5209.29
Muu riie
5209.30
Värvitud
5209.29.0000
漂白的其他棉机织物 (指每平方米重超过200克
5209.29.0000999
漂白的其他棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.31
Labasekoeline
5209.31.0010
染色全棉手工织布 (指每平方米重超过200克
-
染色全棉手工织布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.31.0091
染色全棉平纹府绸及细平布 (指每平方米重超过200克
-
染色全棉平纹府绸及细平布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.31.0092
染色的全棉平纹机织平布 (指每平方米重超过200克
-
染色的全棉平纹机织平布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.31.0093
染色的全棉平纹机织帆布 (指每平方米重超过200克
-
染色的全棉平纹机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.32
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.32.0000
染色的全棉三、四线斜纹布 (指每平方米重超过200克
5209.32.0000999
染色的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5209.39
Muu riie
5209.40
Kirjukoeline
5209.39.0010
染色的其他全棉机织缎布 (指每平方米重超过200克
-
染色的其他全棉机织缎布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.39.0020
染色的其他全棉机织斜纹布 (指每平方米重超过200克
-
染色的其他全棉机织斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.39.0030
染色的其他全棉机织帆布 (指每平方米重超过200克
-
染色的其他全棉机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.39.0090
染色的其他全棉机织物 (指每平方米重超过200克
-
染色的其他全棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.41
Labasekoeline
5209.41.0010
色织的全棉手工织布 (指每平方米重超过200克
-
色织的全棉手工织布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.41.0090
色织的全棉平纹机织物 (指每平方米重超过200克
-
色织的全棉平纹机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.42
Denim (teksasriie)
5209.42.0010
色织全棉蓝粗斜纹布(劳动布) (指每平方米重超过200克
-
色织全棉蓝粗斜纹布(劳动布)(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.42.0090
色织其他全棉粗斜纹布(劳动布) (指每平方米重超过200克
-
色织其他全棉粗斜纹布(劳动布)(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.43
Muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega riie
5209.43.0000
其他色织的全棉三、四线斜纹布 (指每平方米重超过200克
5209.43.0000999
其他色织的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉≥85%,包括双面斜纹机织物)
5209.49
Muu riie
5209.50
Trükitud
5209.49.0010
色织的其他全棉提花机织物 (指每平米重超过200克
-
色织的其他全棉提花机织物(指每平米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.49.0090
色织的其他全棉机织物 (指每平米重超过200克
-
色织的其他全棉机织物(指每平米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.51
Labasekoeline
5209.51.0010
印花全棉手工织布 (指每平方米重超过200克
-
印花全棉手工织布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.51.0091
印花全棉平纹府绸及细平布 (指每平方米重超过200克
-
印花全棉平纹府绸及细平布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.51.0092
印花全棉平纹机织平布 (指每平方米重超过200克
-
印花全棉平纹机织平布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.51.0093
印花全棉平纹机织帆布 (指每平方米重超过200克
-
印花全棉平纹机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.52
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.52.0000
印花的全棉三、四线斜纹布 (指每平方米重超过200克
5209.52.0000999
印花的全棉三、四线斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上,双面斜纹布)
5209.59
Muu riie
5209.59.0010
印花的其他全棉机织缎布 (指每平方米重超过200克
-
印花的其他全棉机织缎布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.59.0020
印花的其他全棉机织斜纹布 (指每平方米重超过200克
-
印花的其他全棉机织斜纹布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.59.0030
印花的其他全棉机织帆布 (指每平方米重超过200克
-
印花的其他全棉机织帆布(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5209.59.0090
印花的其他全棉机织物 (指每平方米重超过200克
-
印花的其他全棉机织物(指每平方米重超过200克,含棉85%及以上)
5210
Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2
-
Pleegitamata
5210.11
Labasekoeline
5210.11.0011
未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 (指每平米重≤200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含平细布)
5210.11.0012
未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下)
5210.11.0013
未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.11.0014
未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下)
5210.11.0015
未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 (指每平米重≤200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布)
5210.11.0091
未漂白与其他化纤混纺棉府绸 (指每平米重≤200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉府绸(指每平米重≤200克,含棉85%以下,含细平布)
5210.11.0092
未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉机织平布(指每平米重≤200克,≤68号,含棉85%以下)
5210.11.0093
未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布(指每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.11.0094
未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 (指每平米重≤200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉印染用布(指每平米重≤200克,43-68号,含棉85%以下)
5210.11.0095
未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 (指每平米重≤200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱(指每平米重≤200克,≥69号,含棉85%以下,含薄细布)
5210.19
Muu riie
5210.20
Pleegitatud
5210.19.1000
未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 (每平米重≤200克
-
未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9011
其他未漂白与聚酯短纤混纺的缎布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与聚酯短纤混纺的缎布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9012
其他未漂白与聚酯短纤混纺斜纹布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与聚酯短纤混纺斜纹布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9013
其他未漂白与聚酯短纤混纺牛津布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与聚酯短纤混纺牛津布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9019
其他未漂白与聚酯短纤混纺棉布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与聚酯短纤混纺棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9091
其他未漂白与其他化纤混纺缎布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与其他化纤混纺缎布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9092
其他未漂白与其他化纤混纺斜纹布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与其他化纤混纺斜纹布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9093
其他未漂白与其他化纤混牛津布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与其他化纤混牛津布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.19.9099
其他未漂白与其他化纤混纺棉布 (每平米重≤200克
-
其他未漂白与其他化纤混纺棉布(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.21
Labasekoeline
5210.21.0000
漂白与化纤混纺棉平纹机织物 (每平米重≤200克
5210.21.0000999
漂白与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.29
Muu riie
5210.30
Värvitud
5210.29.1000
漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 (每平米重≤200克
-
漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.29.9000
漂白与化纤混纺棉机织物 (每平米重≤200克
-
漂白与化纤混纺棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.31
Labasekoeline
5210.31.0000
染色与化纤混纺棉平纹机织物 (每平米重≤200克
5210.31.0000999
染色与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.32
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5210.32.0000
染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物 (每平米重不超过200克
5210.32.0000999
染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物)
5210.39
Muu riie
5210.40
Kirjukoeline
5210.39.0000
其他染色与化纤混纺棉机织物 (每平米重≤200克
5210.39.0000999
其他染色与化纤混纺棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.41
Labasekoeline
5210.41.0000
色织与化纤混纺棉平纹机织物 (每平米重≤200克
5210.41.0000999
色织与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.49
Muu riie
5210.50
Trükitud
5210.49.1000
色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 (每平米重≤200克
-
色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物)
5210.49.9000
其他色织与化纤混纺棉机织物 (每平米重不超过200克
-
其他色织与化纤混纺棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下)
5210.51
Labasekoeline
5210.51.0000
印花与化纤混纺棉平纹机织物 (每平米重≤200克
5210.51.0000999
印花与化纤混纺棉平纹机织物(每平米重≤200克,含棉85%以下)
5210.59
Muu riie
5210.59.1000
印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 (每平米重不超过200克
-
印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物)
5210.59.9000
其他印花与化纤混纺棉机织物 (每平米重不超过200克
-
其他印花与化纤混纺棉机织物(每平米重不超过200克,含棉85%以下)
5211
Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2
-
Pleegitamata
5211.11
Labasekoeline
5211.11.0011
未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 (每平方米重>200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸(每平方米重>200克,含棉85%以下,含细平布)
5211.11.0012
未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 (每平方米重>200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布(每平方米重>200克,含棉85%以下)
5211.11.0019
未漂白与聚酯短纤混纺棉平纹帆布 (每平方米重>200克
-
未漂白与聚酯短纤混纺棉平纹帆布(每平方米重>200克,含棉85%以下)
5211.11.0091
未漂白与其他化纤混纺棉府绸 (每平方米重>200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉府绸(每平方米重>200克,含棉85%以下,含细平布)
5211.11.0092
未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 (每平方米重>200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉机织平布(每平方米重>200克,含棉85%以下)
5211.11.0099
未漂白与其他化纤混纺棉平纹帆布 (每平方米重>200克
-
未漂白与其他化纤混纺棉平纹帆布(每平方米重>200克,含棉85%以下)
5211.12
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.12.0010
未漂白聚酯短纤混纺斜纹棉布 (每平米重>200克
-
未漂白聚酯短纤混纺斜纹棉布(每平米重>200克,含棉85%以下,3/4线斜纹布,双面斜纹布)
5211.12.0090
未漂白其他化纤混纺斜纹棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他化纤混纺斜纹棉布(每平米重>200克,含棉85%以下,3/4线斜纹布,双面斜纹布)
5211.19
Muu riie
5211.19.0000
其他未漂白与化纤混纺棉机织物 (每平米重>200克
5211.19.0000999
其他未漂白与化纤混纺棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下)
5211.20
Pleegitatud
5211.21
Värvitud
5211.20.0000
漂白主要或仅与其他化纤混纺的棉机织布 (每平米重超过200克
5211.20.0000999
漂白主要或仅与其他化纤混纺的棉机织布(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.31
Labasekoeline
5211.31.0000
染色与化纤混纺的平纹机织物 (每平米重>200克
5211.31.0000999
染色与化纤混纺的平纹机织物(每平米重>200克,含棉85%以下)
5211.32
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.32.0000
染色与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 (每平米重>200克
5211.32.0000999
染色与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布)
5211.39
Muu riie
5211.40
Kirjukoeline
5211.39.0000
其他染色与化纤混纺棉机织物 (每平米重>200克
5211.39.0000999
其他染色与化纤混纺棉机织物(每平米重>200克,含棉85%以下)
5211.41
Labasekoeline
5211.41.0000
色织与化纤混纺平纹棉机织物 (每平米重超过200克
5211.41.0000999
色织与化纤混纺平纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.42
Denim (teksasriie)
5211.42.0010
色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布 (每平米重超过200克
-
色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.42.0090
色织与化纤混纺非蓝色粗斜纹棉布 (每平米重超过200克
-
色织与化纤混纺非蓝色粗斜纹棉布(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.43
Muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega riie
5211.43.0000
色织与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 (每平米重超过200克
5211.43.0000999
色织与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物)
5211.49
Muu riie
5211.50
Trükitud
5211.49.0000
其他色织与化纤混纺棉机织物 (每平米重超过200克
5211.49.0000999
其他色织与化纤混纺棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.51
Labasekoeline
5211.51.0000
印花与化纤混纺的平纹机织物 (每平米重超过200克
5211.51.0000999
印花与化纤混纺的平纹机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5211.52
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.52.0000
印花与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 (每平米重超过200克
5211.52.0000999
印花与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物)
5211.59
Muu riie
5211.59.0000
其他印花与化纤混纺棉机织物 (每平米重超过200克
5211.59.0000999
其他印花与化纤混纺棉机织物(每平米重超过200克,含棉85%以下)
5212
Muu puuvillane riie
-
Pindtihedusega kuni 200 g/m2
5212.11
Pleegitamata
5212.11.0000
未漂白的其他混纺棉机织物 (每平米重≤200克)
5212.11.0000999
未漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)
5212.12
Pleegitatud
5212.12.0000
漂白的其他混纺棉机织物 (每平米重≤200克)
5212.12.0000999
漂白的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)
5212.13
Värvitud
5212.13.0000
染色的其他混纺棉机织物 (每平米重≤200克)
5212.13.0000999
染色的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)
5212.14
Kirjukoeline
5212.14.0000
色织的其他混纺棉机织物 (每平米重≤200克)
5212.14.0000999
色织的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)
5212.15
Trükitud
5212.16
Pindtihedusega üle 200 g/m2
5212.15.0000
印花的其他混纺棉机织物 (每平米重≤200克)
5212.15.0000999
印花的其他混纺棉机织物(每平米重≤200克)
5212.21
Pleegitamata
5212.21.0011
未漂白其他混纺棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与36%及以上精梳羊毛/动物细毛混纺)
5212.21.0019
未漂白其他混纺棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与36%及以下精梳羊毛/动物细毛混纺)
5212.21.0021
未漂白其他混纺棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与36%及以上其他羊毛/动物细毛混纺)
5212.21.0029
未漂白其他混纺棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与36%及以下其他羊毛/动物细毛混纺)
5212.21.0030
未漂白其他混纺府绸及平细布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺府绸及平细布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.21.0040
未漂白其他混纺棉机织平布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉机织平布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.21.0050
未漂白其他混纺棉帆布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉帆布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.21.0060
未漂白其他混纺棉缎布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉缎布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.21.0070
未漂白其他混纺斜纹棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺斜纹棉布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.21.0090
未漂白其他混纺棉布 (每平米重>200克
-
未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与化纤以外其他纤维混纺)
5212.22
Pleegitatud
5212.22.0000
漂白的其他混纺棉机织物 (每平米重>200克)
5212.22.0000999
漂白的其他混纺棉机织物(每平米重>200克)
5212.23
Värvitud
5212.23.0000
染色的其他混纺棉机织物 (每平米重>200克)
5212.23.0000999
染色的其他混纺棉机织物(每平米重>200克)
5212.24
Kirjukoeline
5212.24.0000
色织的混纺棉机织物 (每平米重>200克)
5212.24.0000999
色织的混纺棉机织物(每平米重>200克)
5212.25
Trükitud
5212.25.0000
印花的其他混纺棉机织物 (每平米重>200克)
5212.25.0000999
印花的其他混纺棉机织物(每平米重>200克)

Need help to the find appropriate HS Code ?