HS-koodid - 52: Puuvill

5201
Puuvill, kraasimata ja kammimata
5201.00.10.00
Hügroskoopne või pleegitatud
5201.00.90.00
Muud
5202
Puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5202.10.00
Lõngajäätmed (sh niidijäätmed)
-
Muud
5202.91.00
Kohestatud jäätmed
5202.99.00
Muud
5203.00
Puuvill, kraasitud või kammitud
5204
Puuvillane õmblusniit, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
-
Jaemüügiks pakendamata
5204.11.00
Puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist
5204.19.00
Muud
5204.20.00
Jaemüügiks pakendatud
5205
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit), puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, jaemüügiks pakendamata
-
Ühekordne lõng kammimata kiududest
5205.11.00
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5205.12.00
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.13.00
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.14.00
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.15.00
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
5205.15.10.00
Joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80, kuid mitte üle 120)
5205.15.90.00
Joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120)
-
Ühekordne kammlõng
5205.21.00
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5205.22.00
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.23.00
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.24.00
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.26.00
Joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80, kuid mitte üle 94)
5205.26.00.10
Töötlemata valge ühekordne puuvillane lõng- keskmise kiupikkusega vähemalt 36,5 mm, - toodetud kombineeritud kompaktse rõngasketruse meetodil, suruõhuga tihendades,- rebimistugevusega vähemalt 26,5 cn/teks (vastavalt standardile iso 2062:2009 kiirusel 5 000 mm/min)
5205.26.00.90
Muud
5205.27.00
Joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi (meetriline number üle 94, kuid mitte üle 120)
5205.27.00.10
Töötlemata valge ühekordne puuvillane lõng- keskmise kiupikkusega vähemalt 36,5 mm, - toodetud kombineeritud kompaktse rõngasketruse meetodil, suruõhuga tihendades,- rebimistugevusega vähemalt 26,5 cn/teks (vastavalt standardile iso 2062:2009 kiirusel 5 000 mm/min)
5205.27.00.90
Muud
5205.28.00
Joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle 120)
-
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest
5205.31.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5205.32.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.33.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.34.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.35.00
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
-
Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng
5205.41.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5205.42.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5205.43.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5205.44.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5205.46.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 106,38 detsiteksi, kuid alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80, kuid mitte üle 94)
5205.47.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 83,33 detsiteksi, kuid alla 106,38 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 94, kuid mitte üle 120)
5205.48.00
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 120)
5206
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit) puuvillasisaldusega alla 85 % massist, jaemüügiks pakendamata
-
Ühekordne lõng kammimata kiududest
5206.11.00
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5206.12.00
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.13.00
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.14.00
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.15.00
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
-
Ühekordne kammlõng
5206.21.00
Joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline number mitte üle 14)
5206.22.00
Joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.23.00
Joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.24.00
Joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.25.00
Joontihedusega alla 125 detsiteksi (meetriline number üle 80)
-
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest
5206.31.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5206.32.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.33.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.34.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.35.00
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
-
Mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng
5206.41.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number mitte üle 14)
5206.42.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43)
5206.43.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52)
5206.44.00
Ühekordse lõnga joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80)
5206.45.00
Ühekordse lõnga joontihedusega alla 125 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 80)
5207
Puuvillane lõng (v.. A õmblusniit), jaemüügiks pakendatud
5207.10.00
Puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist
5207.90.00
Muud
5208
Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2
-
Pleegitamata
5208.11.00
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.11.10.00
Riie sidumismaterjalide valmistamiseks, haavasidemed ja meditsiiniline marli
5208.11.90.00
Muud
5208.12.00
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega
5208.12.16.00
Kuni 165 cm
5208.12.19.00
Üle 165 cm
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 130 g/m2, laiusega
5208.12.96.00
Kuni 165 cm
5208.12.99.00
Üle 165 cm
5208.13.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.19.00
Muu riie
-
Pleegitatud
5208.21.00
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.21.10.00
Riie sidumismaterjalide valmistamiseks, haavasidemed ja meditsiiniline marli
5208.21.90.00
Muud
5208.22.00
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega
5208.22.16.00
Kuni 165 cm
5208.22.19.00
Üle 165 cm
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 130 g/m², laiusega
5208.22.96.00
Kuni 165 cm
5208.22.99.00
Üle 165 cm
5208.23.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.29.00
Muu riie
-
Värvitud
5208.31.00
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.32.00
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega
5208.32.16.00
Kuni 165 cm
5208.32.19.00
Üle 165 cm
-
Labasekoeline, pindtihedusega üle 130 g/m2, laiusega
5208.32.96.00
Kuni 165 cm
5208.32.99.00
Üle 165 cm
5208.33.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.39.00
Muu riie
-
Kirjukoeline
5208.41.00
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
5208.42.00
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
5208.43.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5208.49.00
Muu riie
-
Trükitud
5208.51.00
Labasekoeline, pindtihedusega kuni 100 g/m2
-
Kangastelgedel kootud
5208.51.00.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.51.00.19
Muud
-
Muud
5208.51.00.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.51.00.99
Muud
5208.52.00
Labasekoeline, pindtihedusega üle 100 g/m2
-
Kangastelgedel kootud
5208.52.00.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.52.00.19
Muud
-
Muud
5208.52.00.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.52.00.99
Muud
5208.59.00
Muu riie
5208.59.10.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
-
Kangastelgedel kootud
5208.59.10.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.59.10.19
Muud
-
Muud
5208.59.10.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.59.10.99
Muud
5208.59.90.00
Muud
-
Kangastelgedel kootud
5208.59.90.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.59.90.19
Muud
-
Muud
5208.59.90.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5208.59.90.99
Muud
5209
Puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2
-
Pleegitamata
5209.11.00
Labasekoeline
5209.12.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.19.00
Muu riie
-
Pleegitatud
5209.21.00
Labasekoeline
5209.22.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.29.00
Muu riie
-
Värvitud
5209.31.00
Labasekoeline
5209.32.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5209.39.00
Muu riie
-
Kirjukoeline
5209.41.00
Labasekoeline
5209.42.00
Denim (teksasriie)
5209.43.00
Muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega riie
5209.49.00
Muu riie
-
Trükitud
5209.51.00
Labasekoeline
-
Kangastelgedel kootud
5209.51.00.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.51.00.19
Muud
-
Muud
5209.51.00.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.51.00.99
Muud
5209.52.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
-
Kangastelgedel kootud
5209.52.00.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.52.00.19
Muud
-
Muud
5209.52.00.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.52.00.99
Muud
5209.59.00
Muu riie
-
Kangastelgedel kootud
5209.59.00.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.59.00.19
Muud
-
Muud
5209.59.00.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5209.59.00.99
Muud
5210
Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2
-
Pleegitamata
5210.11.00
Labasekoeline
5210.11.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.11.00.90
Muud
5210.19.00
Muu riie
5210.19.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.19.00.90
Muud
-
Pleegitatud
5210.21.00
Labasekoeline
5210.21.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.21.00.90
Muud
5210.29.00
Muu riie
5210.29.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.29.00.90
Muud
-
Värvitud
5210.31.00
Labasekoeline
5210.31.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.31.00.90
Muud
5210.32.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5210.32.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.32.00.90
Muud
5210.39.00
Muu riie
5210.39.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.39.00.90
Muud
-
Kirjukoeline
5210.41.00
Labasekoeline
5210.41.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.41.00.90
Muud
5210.49.00
Muu riie
5210.49.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.49.00.90
Muud
-
Trükitud
5210.51.00
Labasekoeline
5210.51.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.51.00.90
Muud
5210.59.00
Muu riie
5210.59.00.10
Kangastelgedel kootud
5210.59.00.90
Muud
5211
Riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2
-
Pleegitamata
5211.11.00
Labasekoeline
5211.11.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.11.00.90
Muud
5211.12.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.12.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.12.00.90
Muud
5211.19.00
Muu riie
5211.19.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.19.00.90
Muud
5211.20.00
Pleegitatud
5211.20.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.20.00.90
Muud
-
Värvitud
5211.31.00
Labasekoeline
5211.31.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.31.00.90
Muud
5211.32.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.32.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.32.00.90
Muud
5211.39.00
Muu riie
5211.39.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.39.00.90
Muud
-
Kirjukoeline
5211.41.00
Labasekoeline
5211.41.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.41.00.90
Muud
5211.42.00
Denim (teksasriie)
5211.42.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.42.00.90
Muud
5211.43.00
Muu kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega riie
5211.43.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.43.00.90
Muud
5211.49.00
Muu riie
5211.49.10.00
Žakaarriie
5211.49.10.10
Kangastelgedel kootud
5211.49.10.90
Muud
5211.49.90.00
Muud
5211.49.90.10
Kangastelgedel kootud
5211.49.90.90
Muud
-
Trükitud
5211.51.00
Labasekoeline
5211.51.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.51.00.90
Muud
5211.52.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5211.52.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.52.00.90
Muud
5211.59.00
Muu riie
5211.59.00.10
Kangastelgedel kootud
5211.59.00.90
Muud
5212
Muu puuvillane riie
-
Pindtihedusega kuni 200 g/m2
5212.11.00
Pleegitamata
5212.11.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.11.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.11.10.90
Muud
5212.11.90.00
Segus muude kiududega
5212.11.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.11.90.90
Muud
5212.12.00
Pleegitatud
5212.12.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.12.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.12.10.90
Muud
5212.12.90.00
Segus muude kiududega
5212.12.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.12.90.90
Muud
5212.13.00
Värvitud
5212.13.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.13.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.13.10.90
Muud
5212.13.90.00
Segus muude kiududega
5212.13.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.13.90.90
Muud
5212.14.00
Kirjukoeline
5212.14.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.14.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.14.10.90
Muud
5212.14.90.00
Segus muude kiududega
5212.14.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.14.90.90
Muud
5212.15.00
Trükitud
5212.15.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
-
Kangastelgedel kootud
5212.15.10.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.15.10.19
Muud
-
Muud
5212.15.10.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.15.10.99
Muud
5212.15.90.00
Segus muude kiududega
-
Kangastelgedel kootud
5212.15.90.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.15.90.19
Muud
-
Muud
5212.15.90.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.15.90.99
Muud
-
Pindtihedusega üle 200 g/m2
5212.21.00
Pleegitamata
5212.21.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.21.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.21.10.90
Muud
5212.21.90.00
Segus muude kiududega
5212.21.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.21.90.90
Muud
5212.22.00
Pleegitatud
5212.22.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.22.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.22.10.90
Muud
5212.22.90.00
Segus muude kiududega
5212.22.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.22.90.90
Muud
5212.23.00
Värvitud
5212.23.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.23.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.23.10.90
Muud
5212.23.90.00
Segus muude kiududega
5212.23.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.23.90.90
Muud
5212.24.00
Kirjukoeline
5212.24.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
5212.24.10.10
Kangastelgedel kootud
5212.24.10.90
Muud
5212.24.90.00
Segus muude kiududega
5212.24.90.10
Kangastelgedel kootud
5212.24.90.90
Muud
5212.25.00
Trükitud
5212.25.10.00
Segus peamiselt või ainult linaga
-
Kangastelgedel kootud
5212.25.10.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.25.10.19
Muud
-
Muud
5212.25.10.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.25.10.99
Muud
5212.25.90.00
Segus muude kiududega
-
Kangastelgedel kootud
5212.25.90.11
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.25.90.19
Muud
-
Muud
5212.25.90.91
Batika-tehnikas käsitsi värvitud
5212.25.90.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?