HS-koodid - 53: Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

5301
Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5301.10.00
Lina, toores või leotatud
-
Murtud, ropsitud, soetud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata lina
5301.21.00
Murtud või ropsitud
5301.29.00
Muud
5301.30.00
Linatakud ja -jäätmed
5302
Harilik kanep (cannabis sativa l.. ), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5302.10.00
Harilik kanep, toores või leotatud
5302.90.00
Muud
5303
Džuut ja muud niinekiud (v.. A lina-, kanepi- ja ramjeekiud), toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5303.10.00
Džuut jm niinekiud, toored või leotatud
5303.90.00
Muud
5305.00
Kookoskiud, manillakanep (abaka ehk musa textilis nee), ramjee jt mujal nimetamata taimsed kiud, toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud, kraasmed ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5306
Linane lõng
5306.10.00
Ühekordne
5306.20.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5307
Lõng džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5307.10.00
Ühekordne
5307.20.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5308
Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng
5308.10.00
Kookoslõng
5308.20.00
Kanepilõng
5308.90.00
Muud
5309
Linane riie
-
Linasisaldusega vähemalt 85 % massist
5309.11.00
Pleegitamata või pleegitatud
5309.19.00
Muud
-
Linasisaldusega alla 85 % massist
5309.21.00
Pleegitamata või pleegitatud
5309.29.00
Muud
5310
Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5310.10.00
Pleegitamata
5310.90.00
Muud
5311.00
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.

Need help to the find appropriate HS Code ?