HS-koodid - 53: Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

5301
Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5301.10
Lina, toores või leotatud
5301.11
Murtud, ropsitud, soetud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata lina
5301.10.0000
生的或沤制的亚麻
5301.10.0000101
生的或沤制的亚麻(亚麻)
5301.10.0000102
生的或沤制的亚麻(麻纤维)
5301.21
Murtud või ropsitud
5301.21.0000
破开或打成的亚麻
5301.21.0000101
破开或打成的亚麻(亚麻)
5301.21.0000102
破开或打成的亚麻(麻纤维)
5301.29
Muud
5301.29.0000
栉梳或经其他加工未纺制的亚麻
5301.29.0000101
栉梳或经其他加工未纺制的亚麻(亚麻)
5301.29.0000102
栉梳或经其他加工未纺制的亚麻(麻纤维)
5301.30
Linatakud ja -jäätmed
5301.30.0000
亚麻短纤及废麻 (包括废麻纱线及回收纤维)
5301.30.0000999
亚麻短纤及废麻(包括废麻纱线及回收纤维)
5302
Harilik kanep (cannabis sativa l.. ), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5302.10
Harilik kanep, toores või leotatud
5302.10.0000
生的或经沤制的大麻
5302.10.0000101
生的或经沤制的大麻(麻)
5302.10.0000102
生的或经沤制的大麻(麻纤维)
5302.90
Muud
5302.90.0000
加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻 (包括废麻纱线及回收纤维)
5302.90.0000999
加工未纺的大麻、大麻短纤及废麻(包括废麻纱线及回收纤维)
5303
Džuut ja muud niinekiud (v.. A lina-, kanepi- ja ramjeekiud), toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5303.10
Džuut jm niinekiud, toored või leotatud
5303.10.0000
生或沤制黄麻
5303.10.0000101
生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维(不包括亚麻,大麻,苎麻)(麻)
5303.10.0000102
生或沤制黄麻,其他纺织韧皮纤维(不包括亚麻,大麻,苎麻)(麻纤维)
5303.90
Muud
5303.90.0000
加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维 (包括短纤.废麻.废纱线及回收纤维.不含亚麻.大麻.苎麻)
5303.90.0000999
加工未纺的黄麻及纺织用韧皮纤维(包括短纤.废麻.废纱线及回收纤维.不含亚麻.大麻.苎麻)
5305.00
Kookoskiud, manillakanep (abaka ehk musa textilis nee), ramjee jt mujal nimetamata taimsed kiud, toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud, kraasmed ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5305.00.1100
生的苎麻
-
生的苎麻(麻)
-
生的苎麻(麻纤维)
5305.00.1200
经加工、未纺制的苎麻
-
经加工、未纺制的苎麻(麻)
-
经加工、未纺制的苎麻(麻纤维)
5305.00.1300
苎麻短纤及废麻 (包括废纱线及回收纤维)
-
苎麻短纤及废麻(包括废纱线及回收纤维)
5305.00.1900
经加工的未列名纺织用苎麻纤维 (包括短纤
-
经加工的未列名纺织用苎麻纤维(包括短纤,落麻,废料,废纱线及回收纤维)
5305.00.2000
生的或经加工、未纺制的蕉麻 (包括短纤
-
生的或经加工、未纺制的蕉麻(包括短纤,落麻,废料,废蕉麻纱线及回收纤维)
5305.00.9100
生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维 (包括短纤
-
生的或经加工、未纺制的西沙尔麻及纺织用龙舌兰纤维(包括短纤,落麻,废料,废纱线及回收纤维)
5305.00.9200
生的或经加工、未纺制的椰壳纤维 (包括短纤
-
生的或经加工、未纺制的椰壳纤维(包括短纤,落麻,废料,废椰壳纱线及回收纤维)
5305.00.9900
生的或经加工的未列名纺织用植物纤维 (包括短纤
-
生的或经加工的未列名纺织用植物纤维(包括短纤,落麻,废料,废纱线及回收纤维)
5306
Linane lõng
5306.10
Ühekordne
5306.10.0000
亚麻单纱
5306.10.0000999
亚麻单纱
5306.20
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5306.20.0000
亚麻多股纱线或缆线
5306.20.0000101
亚麻多股纱线或缆线(麻纱线)
5306.20.0000102
亚麻多股纱线或缆线(绳、索、缆)
5307
Lõng džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5307.10
Ühekordne
5307.10.0000
黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱
5307.10.0000999
黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱
5307.20
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5307.20.0000
黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线
5307.20.0000101
黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线(麻纱线)
5307.20.0000102
黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线(绳、索、缆)
5308
Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng
5308.10
Kookoslõng
5308.10.0000
椰壳纤维纱线
5308.10.0000999
椰壳纤维纱线
5308.20
Kanepilõng
5308.20.0000
大麻纱线
5308.20.0000999
大麻纱线
5308.90
Muud
5308.90.1100
漂白或未漂白的纯苎麻纱线 (纯按重量计苎麻含量在85%及以上)
-
漂白或未漂白的纯苎麻纱线(纯按重量计苎麻含量在85%及以上)
5308.90.1200
纯苎麻色纱线 (纯按重量计苎麻含量在85%及以上)
-
纯苎麻色纱线(纯按重量计苎麻含量在85%及以上)
5308.90.1300
漂白或未漂白其他苎麻纱线 (按重量计苎麻含量在85%以下)
-
漂白或未漂白其他苎麻纱线(按重量计苎麻含量在85%以下)
5308.90.1400
其他苎麻色纱线 (按重量计苎麻含量在85%以下)
-
其他苎麻色纱线(按重量计苎麻含量在85%以下)
5308.90.9100
纸纱线
-
纸纱线
5308.90.9900
其他植物纺织纤维纱线
-
其他植物纺织纤维纱线
5309
Linane riie
-
Linasisaldusega vähemalt 85 % massist
5309.11
Pleegitamata või pleegitatud
5309.11.1000
未漂白的纯亚麻机织物 (按重量计亚麻含量在85%及以上)
-
未漂白的纯亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)
5309.11.2000
漂白的纯亚麻机织物 (按重量计亚麻含量在85%及以上)
-
漂白的纯亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)
5309.19
Muud
5309.20
Linasisaldusega alla 85 % massist
5309.19.0000
其他全亚麻机织物 (按重量计亚麻含量在85%及以上)
5309.19.0000999
其他全亚麻机织物(按重量计亚麻含量在85%及以上)
5309.21
Pleegitamata või pleegitatud
5309.21.1000
未漂白的混纺亚麻机织物 (亚麻含量在85%以下)
-
未漂白的混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下)(棉混纺坯布)
-
未漂白的混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下)(亚麻混纺织物)
5309.21.2000
漂白的混纺亚麻机织物 (亚麻含量在85%以下)
-
漂白的混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下)(漂白棉混纺布)
-
漂白的混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下)(亚麻混纺织物)
5309.29
Muud
5309.29.0000
其他混纺亚麻机织物 (亚麻含量在85%以下)
5309.29.0000999
其他混纺亚麻机织物(亚麻含量在85%以下)
5310
Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5310.10
Pleegitamata
5310.10.0000
未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物
5310.10.0000999
未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物
5310.90
Muud
5310.90.0000
其他黄麻机织物或其他韧皮纤维机织物
5310.90.0000999
其他黄麻机织物或其他韧皮纤维机织物
5311.00
Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie
5311.00.1200
未漂白的苎麻机织物 (苎麻含量在85%及以上)
-
未漂白的苎麻机织物(苎麻含量在85%及以上)
5311.00.1300
其他苎麻机织物 (苎麻含量≥85%)
-
其他苎麻机织物(苎麻含量≥85%)
5311.00.1400
未漂白的苎麻机织物 (苎麻含量在85%以下)
-
未漂白的苎麻机织物(苎麻含量在85%以下)(棉混纺坯布)
-
未漂白的苎麻机织物(苎麻含量在85%以下)(苎麻混纺织物)
-
未漂白的苎麻机织物(苎麻含量在85%以下)(其他麻织物)
5311.00.1500
其他苎麻机织物 (指按重量计苎麻含量在85%以下)
-
其他苎麻机织物(指按重量计苎麻含量在85%以下)(苎麻混纺织物)
-
其他苎麻机织物(指按重量计苎麻含量在85%以下)(其他麻织物)
5311.00.2000
纸纱线机织物
-
纸纱线机织物
5311.00.3000
大麻机织物
-
大麻机织物
5311.00.9000
其他纺织用植物纤维其他机织物
-
其他纺织用植物纤维其他机织物

Need help to the find appropriate HS Code ?