HS-koodid - 53: Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie

5301
Lina, toores või töödeldud (kuid ketramata); linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5301.10.000
Flax, raw or retted
5301.10
Lina, toores või leotatud
5301.21.000
Broken or scutched
5301.29
Muud
5301.29.010
- Scoured
5301.29.090
- Other
5301.30.000
Flax tow and waste
5302
Harilik kanep (cannabis sativa l.. ), toores või töödeldud, kuid ketramata; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5302.10.000
True hemp, raw or retted
5302.90.000
Muud
5303
Džuut ja muud niinekiud (v.. A lina-, kanepi- ja ramjeekiud), toored või töödeldud, kuid ketramata; nende kiudude takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5303.10.000
Jute and other textile bast fibres, raw or retted
5303.90.000
Muud
5305.00.000
Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock).
5306
Linane lõng
5306.10.000
Single
5306.20.000
Multiple (folded) or cabled
5307
Lõng džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5307.10.000
Single
5307.20.000
Multiple (folded) or cabled
5308
Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng
5308.10.000
Coir yarn
5308.20.000
True hemp yarn
5308.90
Muud
5308.90.020
1 Paper yarn
5308.90.091
2 Ramie yarn
5308.90.092
3 Other
5309
Linane riie
5309
Linane riie
5309.11.000
Pleegitamata või pleegitatud
5309.19.000
Muud
5309.19
Muud
5309.21.000
Pleegitamata või pleegitatud
5309.29.000
Muud
5310
Riie džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5310.10.000
Pleegitamata
5310.90.000
Muud
5311.00
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.
5311.00.010
1 Woven fabrics of ramie
5311.00.020
2 Woven fabrics of true hemp or paper yarn
5311.00.030
3 Other

Need help to the find appropriate HS Code ?