HS-koodid - 54: Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

5401
Õmblusniit keemilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
5401.10.00
Sünteesfilamentkiududest
-
Jaemüügiks pakendamata
-
Põhimiklõng (sardlõng)
5401.10.12.00
Polüesterfilament, ümbritsetud puuvillakiuga
5401.10.14.00
Muud
-
Muud
5401.10.16.00
Tekstureeritud lõng
5401.10.18.00
Muud
5401.10.90.00
Jaemüügiks pakendatud
5401.20.00
Tehisfilamentkiududest
5401.20.10.00
Jaemüügiks pakendamata
5401.20.90.00
Jaemüügiks pakendatud
5402
Lõng sünteesfilamentkiududest (v.. A õmblusniit), k.. A sünteesmonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, jaemüügiks pakendamata
-
Eriti tugev lõng nailonist või muudest polüamiididest, tekstureeritud või tekstureerimata
5402.11.00
Aramiidist
5402.19.00
Muud
5402.20.00
Eriti tugev lõng polüestritest, tekstureeritud või tekstureerimata
5402.20.00.05
Arvatud õmblusniit ja z-keeruga mitmekordne (korrutatud) või komplekslõng, mis on ette nähtud õmblusniidi tootmiseks, valmis värvimiseks ja viimistlemiseks, lõdvalt keritud augustatud plastpoolile
5402.20.00.10
Muud
-
Tekstureeritud lõng
5402.31.00
Nailonist või muust polüamiidist, ühekordse lõnga joontihedusega kuni 50 teksi
5402.32.00
Nailonist või muudest polüamiidkiududest, ühekordse lõnga joontihedusega üle 50 teksi
5402.33.00
Polüestrist
5402.34.00
Polüpropüleenist
5402.39.00
Muud
-
Muu ühekordne lõng, nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril
5402.44.00
Elastomeerne
5402.44.00.10
Sünteetiline elastomeerne filamentkiududest lõng:-nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril, joontihedusega 300-1000 detsiteksi-koosneb polüuretaanuureast, mis põhineb tetrahüdrofuraani ja 3-metüültetrahüdrofuraani kopolüeeterglükoolil,kasutatakse rubriigi 9619 ühekordsete hügieenitarvete valmistamisel
5402.44.00.90
Muud
5402.45.00
Muud, nailonist või muust polüamiidist
5402.46.00
Muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud
5402.47.00
Muud, polüestrist
5402.48.00
Muud, polüpropüleenist
5402.49.00
Muud
5402.49.00.30
Glükoolhappe ja piimhappe kopolümeerist lõng, kirurgiliste õmblusmaterjalide tootmiseks
5402.49.00.50
Polü(vinüülalkoholist) tekstureerimata filamentlõng
5402.49.00.70
Ühekordne sünteesfilamentlõng akrüülnitriilisisaldusega vähemalt 85 % massist, tahina, mis sisaldab vähemalt 1000 filamenti, kuid mitte üle 25000 filamendi, massiga meetri kohta vähemalt 0,12 g, kuid mitte üle 3,75 g ja pikkusega vähemalt 100 m, süsinikkiudlõnga tootmiseks
5402.49.00.90
Muud
-
Muu ühekordne lõng keerdumusega üle 50 keeru meetril
5402.51.00
Nailonist või muust polüamiidist
5402.52.00
Polüestrist
5402.53.00
Polüpropüleenist
5402.59.00
Muud
-
Muu lõng, mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5402.61.00
Nailonist või muust polüamiidist
5402.62.00
Polüestrist
5402.63.00
Polüpropüleenist
5402.69.00
Muud
5403
Lõng tehisfilamentkiududest (v.. A õmblusniit), jaemüügiks pakendamata, k.. A tehismonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi
5403.10.00
Eriti tugev viskooslõng
-
Muu ühekordne lõng
5403.31.00
Viskoosist, nullkeeruga või keerdumusega kuni 120 keerdu meetril
5403.31.00.10
Viskoosfilamentkiududest lõng, mille joontihedus on 105-117 detsiteksi ja mis koosneb 36-40 monofilamendist
5403.31.00.90
Muud
5403.32.00
Viskoosist, keerdumusega üle 120 keeru meetril
-
Keerdumusega kuni 250 keerdu meetril
5403.32.00.11
Tekstureeritud lõng
5403.32.00.19
Muud
5403.32.00.90
Muud
5403.33.00
Atsetüültselluloosist
-
Ühekordne, nullkeeruga või keerdumusega kuni 250 keerdu meetril
5403.33.00.11
Tekstureeritud lõng
5403.33.00.19
Muud
5403.33.00.90
Muud
5403.39.00
Muud
-
Muu lõng, mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5403.41.00
Viskoosist
5403.42.00
Atsetüültselluloosist
5403.49.00
Muud
5404
Sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; sünteestekstiilmaterjalidest ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
-
Monofilament
5404.11.00
Elastomeerne
5404.12.00
Muud, polüpropüleenist
5404.19.00
Muud
5404.19.00.50
Polüestrist või polü(butüleentereftalaadist) monofilament, mille ristlõike läbimõõt on vähemalt 0,5 mm, kuid mitte üle 1 mm, lukkude valmistamiseks
5404.19.00.60
Otstest keemiliselt ahendatud sünteetilised polüesterfilamentkiud-läbimõõduga 0,1-0,6 mm, -pikkusega 30-120 mm,pintslite tootmiseks
5404.19.00.90
Muud
5404.90.00
Muud
5404.90.10.00
Polüpropüleenist
5404.90.90.00
Muud
5404.90.90.20
Polüimiidiribad
5404.90.90.90
Muud
5405.00
Tehismonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; tehistekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
5406.00
Keemilisest filamentkiust jaemüügipakendis lõng (v.. A õmblusniit)
5407
Riie sünteesfilamentlõngast, k.. A riie rubriigi 5404 materjalidest
5407.10.00
Riie eriti tugevast nailonlõngast või muudest eriti tugevatest polüamiid- või polüesterlõngadest
5407.20.00
Riie ribadest jms
-
Polüetüleenist või polüpropüleenist, laiusega
5407.20.11.00
Alla 3 m
5407.20.19.00
3 m ja rohkem
5407.20.90.00
Muud
5407.30.00
Xi jaotise märkuses 9 nimetatud riie
5407.30.00.10
Võrkkangas, valmistatud termiliselt ristseotud polüolefiinkiududest, tihedusega vähemalt 0,94 g/cm³, -kaaluga 21-24 g/m², -laiusega 560-1 200 mm, -paksusega 100-120 µm, -katkevenivusega kuni 20 % (astm d5034, pikisuunas), -katkevenivusega kuni 22 % (astm d5034, ristsuunas), -tõmbetugevusega kuni 100 n / 5 cm (astm d882, pikisuunas) ja -tõmbetugevusega kuni 130 n / 5 cm (astm d882, ristsuunas)
5407.30.00.90
Muud
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muu polüamiidi filamentkiudu
5407.41.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.42.00
Värvitud
5407.43.00
Kirjukoeline
5407.44.00
Trükitud
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu
5407.51.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.52.00
Värvitud
5407.53.00
Kirjukoeline
5407.54.00
Trükitud
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % polüesterfilamentkiudu
5407.61.00
Sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu
5407.61.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.61.30.00
Värvitud
5407.61.50.00
Kirjukoeline
5407.61.90.00
Trükitud
5407.69.00
Muud
5407.69.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.69.90.00
Muud
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu
5407.71.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.72.00
Värvitud
5407.73.00
Kirjukoeline
5407.74.00
Trükitud
-
Muu riie, mis sisaldab alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5407.81.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.82.00
Värvitud
5407.83.00
Kirjukoeline
5407.84.00
Trükitud
-
Muu riie
5407.91.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.92.00
Värvitud
5407.93.00
Kirjukoeline
5407.94.00
Trükitud
5408
Riie tehisfilamentlõngast, k.. A rubriigis 5405 nimetatud materjalidest
5408.10.00
Eriti tugevast viskooslõngast riie
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, -ribasid vms
5408.21.00
Pleegitamata või pleegitatud
5408.22.00
Värvitud
5408.22.10.00
Labase, toimse, risttoimse või satään- või atlass-sidusega riie, laiusega üle 135 cm, kuid mitte üle 155 cm
5408.22.10.10
Valmistamine keemilisest filamentlõngastyarns
5408.22.10.90
Muud
5408.22.90.00
Muud
5408.22.90.10
Valmistamine keemilisest filamentlõngast
5408.22.90.90
Muud
5408.23.00
Kirjukoeline
5408.24.00
Trükitud
-
Muu riie
5408.31.00
Pleegitamata või pleegitatud
5408.32.00
Värvitud
5408.32.00.10
Valmistamine keemilisest filamentlõngast
5408.32.00.90
Muud
5408.33.00
Kirjukoeline
5408.34.00
Trükitud

Need help to the find appropriate HS Code ?