HS-koodid - 54: Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid

5401
Õmblusniit keemilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
5401.10.00.00
Sünteesfilamentkiududest
5401.20.00.00
Tehisfilamentkiududest
5402
Lõng sünteesfilamentkiududest (v.. A õmblusniit), k.. A sünteesmonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi, jaemüügiks pakendamata
-
Eriti tugev lõng nailonist või muudest polüamiididest, tekstureeritud või tekstureerimata
5402.11
Aramiidist
5402.11.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.11.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.11.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.11.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.11.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.11.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.19
Muud
5402.19.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.19.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.19.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.19.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.19.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.19.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.20
Eriti tugev lõng polüestritest, tekstureeritud või tekstureerimata
5402.20.30
Single yarn
-
Not more than 920 decitex:
5402.20.30.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.20.30.30
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
-
More than 920 decitex:
5402.20.30.50
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.20.30.70
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.20.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5402.21
Tekstureeritud lõng
5402.31
Nailonist või muust polüamiidist, ühekordse lõnga joontihedusega kuni 50 teksi
5402.31.30.00
Single yarn (600)
5402.31.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.32
Nailonist või muudest polüamiidkiududest, ühekordse lõnga joontihedusega üle 50 teksi
5402.32.30.00
Single yarn (600)
5402.32.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.33
Polüestrist
5402.33.30.00
Single yarn (600)
5402.33.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.34
Polüpropüleenist
5402.34.30.00
Single yarn (600)
5402.34.60.00
Multiple (folded) or cabled yarn (600)
5402.39
Muud
5402.39.31
Single yarn
5402.39.31.10
Of polyethylene (600)
5402.39.31.90
Other (600)
5402.39.61
Multiple (folded) or cabled yarn
5402.39.61.10
Of polyethylene (600)
5402.39.61.90
Other (600)
5402.22
Muu ühekordne lõng, nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetril
5402.44.00
Elastomeerne
5402.44.00.05
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.44.00.40
Muud
5402.45
Muud, nailonist või muust polüamiidist
5402.45.10.00
Colored multifilament, untwisted or with a twist of less than 5 turns per meter, measuring not less than 22 decitex per filament, certified by the importer to be used in the manufacture of wigs for dolls
5402.45.90
Muud
-
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter:
5402.45.90.10
Multifilament, partially oriented
5402.45.90.30
Muud
5402.45.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.46.00.00
Muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud
5402.47
Muud, polüestrist
5402.47.10
Wholly of polyester, measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, and having 24 filaments per yarn
5402.47.10.20
Untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.47.10.40
With twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.47.90
Muud
5402.47.90.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.47.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5402.48.00
Muud, polüpropüleenist
5402.48.00.10
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5402.48.00.70
Muud
5402.49
Muud
5402.49.11.00
Colored multifilament, of modacrylic, untwisted or with a twist of less than 5 turns per meter, measuring not less than 22 decitex per filament, certified by the importer to be used in the manufacture of wigs for dolls
5402.49.91
Muud
-
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter:
5402.49.91.15
Of polyethylene
5402.49.91.40
Muud
-
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter:
5402.49.91.75
Of polyethylene (606)
5402.49.91.80
Other (606)
5402.23
Muu ühekordne lõng keerdumusega üle 50 keeru meetril
5402.51.00.00
Nailonist või muust polüamiidist
5402.52
Polüestrist
5402.52.10.00
Wholly of polyester, measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, and having 24 filaments per yarn (606)
5402.52.90.00
Other (606)
5402.53.00.00
Polüpropüleenist
5402.59.01.00
Other (606)
5402.24
Muu lõng, mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5402.61.00.00
Nailonist või muust polüamiidist
5402.62.00.00
Polüestrist
5402.63.00.00
Polüpropüleenist
5402.69.01.00
Other (606)
5403
Lõng tehisfilamentkiududest (v.. A õmblusniit), jaemüügiks pakendamata, k.. A tehismonofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi
5403.10
Eriti tugev viskooslõng
5403.10.30
Single yarn
5403.10.30.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.10.30.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.10.60.00
Multiple (folded) or cabled (606)
5403.11
Muu ühekordne lõng
5403.31.00
Viskoosist, nullkeeruga või keerdumusega kuni 120 keerdu meetril
5403.31.00.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.31.00.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.32.00.00
Viskoosist, keerdumusega üle 120 keeru meetril
5403.33.00
Atsetüültselluloosist
5403.33.00.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.33.00.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per ` meter (606)
5403.39
Muud
5403.39.10.00
Textured yarn (600)
5403.39.90
Muud
5403.39.90.20
Monofilament; multifilament, untwisted or with twist of less than 5 turns per meter
5403.39.90.40
Multifilament, with twist of 5 turns or more per meter (606)
5403.12
Muu lõng, mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5403.41.00.00
Viskoosist
5403.42.00.00
Atsetüültselluloosist
5403.49
Muud
5403.49.10.00
Textured yarn (600)
5403.49.90.00
Other (606)
5404
Sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; sünteestekstiilmaterjalidest ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
-
Monofilament
5404.11.00.00
Elastomeerne
5404.12
Muud, polüpropüleenist
5404.12.10.00
Not over 254 mm in length
5404.12.90.00
Muud
5404.19
Muud
5404.19.10.00
Racket strings
5404.19.80
Muud
5404.19.80.20
Nailonist või muust polüamiidkiust
5404.19.80.40
Of polyesters
5404.19.80.80
Muud
5404.90.00.00
Muud
5405.00
Tehismonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm; tehistekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5 mm
5405.00.30.00
Monofilament
5405.00.60.00
Muud
5406.00
Keemilisest filamentkiust jaemüügipakendis lõng (v.. A õmblusniit)
5406.00.10
Synthetic filament yarn
5406.00.10.20
Of acrylic (200)
5406.00.10.40
Of polyesters (200)
5406.00.10.90
Other (200)
5406.00.20.00
Artificial filament yarn (200)
5407
Riie sünteesfilamentlõngast, k.. A riie rubriigi 5404 materjalidest
5407.10.00
Riie eriti tugevast nailonlõngast või muudest eriti tugevatest polüamiid- või polüesterlõngadest
5407.10.00.10
Of polyester, weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.10.00.90
Other (620)
5407.20.00.00
Riie ribadest jms
5407.30
Xi jaotise märkuses 9 nimetatud riie
5407.30.10.00
Over 60 percent by weight of plastics
5407.30.90.00
Other (620)
5407.31
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % nailoni või muu polüamiidi filamentkiudu
5407.41.00
Pleegitamata või pleegitatud
-
Suitable for making typewriter and machine ribbon, containing yarns the average decitex of which exceeds 28 but not 83, the total thread count (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads), of which per centimeter is not less than 59 warp and 39 filling and not more than 83 warp and 55 filling and in which the thread count of the warp does not exceed 60 percent of the total thread count of the warp and filling:
5407.41.00.10
With both selvages woven (621)
5407.41.00.20
Other (621)
-
Muud
5407.41.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.41.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.42.00
Värvitud
5407.42.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.42.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.43
Kirjukoeline
5407.43.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.43.20
Muud
5407.43.20.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.43.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.44.00
Trükitud
5407.44.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.44.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.32
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureeritud polüesterfilamentkiudu
5407.51.00
Pleegitamata või pleegitatud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.51.00.20
Flat fabrics (619)
5407.51.00.40
Other (619)
5407.51.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.52
Värvitud
5407.52.05.00
Measuring less than 77 cm in width or less than 77 cm between selvages, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (619)
5407.52.20
Muud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.52.20.20
Flat fabrics (619)
5407.52.20.40
Other (619)
5407.52.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.53
Kirjukoeline
5407.53.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (619)
5407.53.20
Muud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.53.20.20
Flat fabrics (619)
5407.53.20.40
Other (619)
5407.53.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.54.00
Trükitud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.54.00.20
Flat fabrics (619)
5407.54.00.40
Other (619)
5407.54.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.33
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % polüesterfilamentkiudu
5407.61
Sisaldab massist vähemalt 85 % tekstureerimata polüesterfilamentkiudu
-
Dyed, measuring less than 77 cm in width or less than 77 cm between selvages, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5407.61.11.00
Wholly of polyester, of single yarns measuring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.19.00
Other (619)
-
Of yarns of different colors, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5407.61.21.00
Wholly of polyester, of single yarns meas- uring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.29.00
Other (619)
-
Muud
5407.61.91.00
Wholly of polyester, of single yarns meas- uring not less than 75 decitex but not more than 80 decitex, having 24 filaments per yarn and with a twist of 900 or more turns per meter (619)
5407.61.99
Muud
-
Pleegitamata või pleegitatud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.05
Flat fabrics (619)
5407.61.99.10
Other (619)
5407.61.99.15
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Värvitud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.25
Flat fabrics (619)
5407.61.99.30
Other (619)
5407.61.99.35
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Kirjukoeline
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.45
Flat fabrics (619)
5407.61.99.50
Other (619)
5407.61.99.55
Weighing more than 170 g/m² (620)
-
Trükitud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5407.61.99.65
Flat fabrics (619)
5407.61.99.70
Other (619)
5407.61.99.75
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69
Muud
5407.69.10
Pleegitamata või pleegitatud
5407.69.10.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.10.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.20
Värvitud
5407.69.20.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.21
Kirjukoeline
5407.69.30.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.69.40
Muud
5407.69.40.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.40.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.69.90
Trükitud
5407.69.90.10
Weighing not more than 170 g/m² (619)
5407.69.90.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.34
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % sünteesfilamentkiudu
5407.71.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.71.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.71.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.72.00
Värvitud
5407.72.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.72.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.73
Kirjukoeline
5407.73.10.00
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.73.20
Muud
5407.73.20.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.73.20.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.74.00
Trükitud
5407.74.00.15
Weighing not more than 170 g/m² (620)
5407.74.00.60
Weighing more than 170 g/m² (620)
5407.35
Muu riie, mis sisaldab alla 85 % massist sünteesfilamentkiudu, segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5407.81.00
Pleegitamata või pleegitatud
5407.81.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.81.00.20
Sheeting (627)
5407.81.00.30
Printcloth (626)
5407.81.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.81.00.90
Other (629)
5407.82.00
Värvitud
5407.82.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.82.00.20
Sheeting (627)
5407.82.00.30
Printcloth (626)
5407.82.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.82.00.90
Other (629)
5407.83.00
Kirjukoeline
5407.83.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.83.00.20
Sheeting (627)
5407.83.00.30
Printcloth (626)
5407.83.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.83.00.90
Other (629)
5407.84.00
Trükitud
5407.84.00.10
Poplin or broadcloth (625)
5407.84.00.20
Sheeting (627)
5407.84.00.30
Printcloth (626)
5407.84.00.40
Satin weave or twill weave (628)
5407.84.00.90
Other (629)
5407.36
Muu riie
5407.91
Pleegitamata või pleegitatud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.91.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.91.05.10
Not combed (410)
5407.91.05.20
Combed (410)
5407.91.10.00
Other (624)
5407.91.20
Muud
5407.91.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments (620)
5407.91.20.11
Muud
5407.91.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.91.20.30
Sheeting (627)
5407.91.20.40
Printcloth (626)
5407.91.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.91.20.90
Other (629)
5407.92
Värvitud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.92.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.92.05.10
Not combed (410)
5407.92.05.20
Combed (410)
5407.92.10
Muud
5407.92.10.10
Not combed (624)
5407.92.10.20
Combed (624)
5407.92.20
Muud
5407.92.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarn (620)
5407.92.20.11
Muud
5407.92.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.92.20.30
Sheeting (627)
5407.92.20.40
Printcloth (626)
5407.92.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.92.20.90
Other (629)
5407.93
Kirjukoeline
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.93.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.93.05.10
Not combed (410)
5407.93.05.20
Combed (410)
5407.93.10.00
Other (624)
-
Muud
5407.93.15.00
Containing 85 percent or more by weight of man-made filaments, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (620)
5407.93.20
Muud
5407.93.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarn (620)
5407.93.20.11
Muud
5407.93.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.93.20.30
Sheeting (627)
5407.93.20.40
Printcloth (626)
5407.93.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.93.20.90
Other (629)
5407.94
Trükitud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5407.94.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5407.94.05.10
Not combed (410)
5407.94.05.20
Combed (410)
5407.94.10.00
Other (624)
5407.94.20
Muud
5407.94.20.10
Mixed mainly or solely with artificial filaments or metalized yarns (620)
5407.94.20.11
Muud
5407.94.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5407.94.20.30
Sheeting (627)
5407.94.20.40
Printcloth (626)
5407.94.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5407.94.20.90
Other (629)
5408
Riie tehisfilamentlõngast, k.. A rubriigis 5405 nimetatud materjalidest
5408.10.00.00
Eriti tugevast viskooslõngast riie
-
Muu riie, mis sisaldab massist vähemalt 85 % tehisfilamentkiudu, -ribasid vms
5408.21.00
Pleegitamata või pleegitatud
5408.21.00.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.21.00.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.22
Värvitud
5408.22.10.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.22.90
Muud
5408.22.90.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.22.90.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.23
Kirjukoeline
-
The thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling:
5408.23.11.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.23.19.00
Other (618)
-
Muud
5408.23.21.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.23.29
Muud
5408.23.29.30
Weighing not more than 170 g/m² (618)
5408.23.29.60
Weighing more than 170 g/m² (618)
5408.24
Trükitud
5408.24.10.00
Of cuprammonium rayon (618)
5408.24.90
Muud
-
Weighing not more than 170 g/m²:
5408.24.90.10
Discharge printed (618)
5408.24.90.20
Other (618)
-
Weighing more than 170 g/m²:
5408.24.90.40
Discharge printed (618)
5408.24.90.50
Other (618)
-
Muu riie
5408.31
Pleegitamata või pleegitatud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.31.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.31.05.10
Not combed (410)
5408.31.05.20
Combed (410)
5408.31.10.00
Other (624)
5408.31.20
Muud
5408.31.20.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.31.20.11
Muud
5408.31.20.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.31.20.30
Sheeting (627)
5408.31.20.40
Printcloth (626)
5408.31.20.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.31.20.90
Other (629)
5408.32
Värvitud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.32.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.32.05.10
Not combed (410)
5408.32.05.20
Combed (410)
5408.32.10.00
Other (624)
-
Muud
5408.32.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.32.90
Muud
5408.32.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.32.90.11
Muud
5408.32.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.32.90.30
Sheeting (627)
5408.32.90.40
Printcloth (626)
5408.32.90.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.32.90.90
Other (629)
5408.33
Kirjukoeline
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.33.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.33.05.10
Not combed (410)
5408.33.05.20
Combed (410)
5408.33.10.00
Other (624)
-
Muud
5408.33.15.00
Containing 85 percent or more by weight of man-made filaments, the thread count of which per cm (treating multiple (folded) or cabled yarns as single threads) is over 69 but not over 142 in the warp and over 31 but not over 71 in the filling (618)
5408.33.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.33.90
Muud
5408.33.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments or metalized yarn (618)
5408.33.90.11
Muud
5408.33.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.33.90.30
Sheeting(627)
5408.33.90.40
Printcloth (626)
5408.33.90.50
Satin weave or twill weave (628)
5408.33.90.90
Other (629)
5408.34
Trükitud
-
Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair:
5408.34.05
Containing 36 percent or more by weight of wool or fine animal hair
5408.34.05.10
Not combed (410)
5408.34.05.20
Combed (410)
5408.34.10.00
Other (624)
-
Muud
5408.34.30.00
Containing 30 percent or more by weight of silk or silk waste, valued over $33 per kg (618)
5408.34.90
Muud
5408.34.90.10
Mixed mainly or solely with synthetic filaments (618)
5408.34.90.11
Muud
5408.34.90.20
Poplin or broadcloth (625)
5408.34.90.30
Sheeting(627)
5408.34.90.40
Printcloth (626)
5408.34.90.50
Satin weave or twill weave (628)
-
Muud
5408.34.90.85
Discharge printed (629)
5408.34.90.95
Other (629)

Need help to the find appropriate HS Code ?