HS-koodid - 55: Keemilised staapelkiud

5501
Sünteesfilamentköisik
-
Nailonist või muust polüamiidist
5501.11.00
Aramiidist
5501.19.00
Muud
5501.20.00
Polüestrist
5501.30.00
Akrüülist või modakrüülist
5501.40.00
Polüpropüleenist
5501.90.00
Muud
5502
Tehisfilamentköisik
5502.10.00
Tselluloosatsetaadist
5502.90.00
Muud
5503
Sünteesstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata
-
Nailonist või muust polüamiidkiust
5503.11.00
Aramiidist
5503.11.00.10
Sünteesstaapelkiud tereftaalhappe, p-fenüleendiamiini ja 3,4'-oksübis(fenüleenamiini) kopolümeerist, pikkusega kuni 7 mm
5503.11.00.90
Muud
5503.19.00
Muud
5503.20.00
Polüestrist
5503.30.00
Akrüülist või modakrüülist
5503.40.00
Polüpropüleenist
5503.90.00
Muud
5503.90.00.20
Polü(vinüülalkohol)kiud, atsetaalitud või mitte
5503.90.00.90
Muud
5504
Tehisstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata
5504.10.00
Viskoosist
5504.90.00
Muud
5505
Keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5505.10.00
Sünteeskiududest
5505.10.10.00
Nailonist või muust polüamiidist
5505.10.10.10
PA6 ja PA66
5505.10.10.90
Muud
5505.10.30.00
Polüestrist
5505.10.50.00
Akrüülist või modakrüülist
5505.10.70.00
Polüpropüleenist
5505.10.90.00
Muud
5505.20.00
Tehiskiududest
5506
Sünteesstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud
5506.10.00
Nailonist või muust polüamiidist
5506.20.00
Polüestrist
5506.30.00
Akrüülist või modakrüülist
5506.40.00
Polüpropüleenist
5506.90.00
Muud
5506.90.00.10
Polü(vinüülalkohol)kiud, atsetaalitud või mitte
5506.90.00.90
Muud
5507.00
Tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud
5508
Õmblusniit keemilistest staapelkiududest, jaemüügiks pakendatud või pakendamata
5508.10.00
Sünteesstaapelkiududest
5508.10.10.00
Jaemüügiks pakendamata
5508.10.90.00
Jaemüügiks pakendatud
5508.20.00
Tehisstaapelkiududest
5508.20.10.00
Jaemüügiks pakendamata
5508.20.90.00
Jaemüügiks pakendatud
5509
Lõng (v.. A õmblusniit) sünteesstaapelkiududest, jaemüügiks pakendamata
-
Nailon- või muude polüamiidstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5509.11.00
Ühekordne
5509.12.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
-
Polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5509.21.00
Ühekordne lõng
5509.22.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
-
Akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5509.31.00
Ühekordne lõng
5509.32.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
-
Muu lõng sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5509.41.00
Ühekordne lõng
5509.42.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
-
Muu lõng polüesterstaapelkiududest
5509.51.00
Segus peamiselt või üksnes tehisstaapelkiududega
5509.52.00
Segus peamiselt või üksnes lambavilla või muude loomade villaga
5509.53.00
Segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5509.59.00
Muud
-
Muu lõng akrüül- või modakrüülstaapelkiududest
5509.61.00
Segus peamiselt või üksnes lambavilla või muude loomade villaga
5509.62.00
Segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5509.69.00
Muud
-
Muu lõng
5509.91.00
Segus peamiselt või üksnes lambavilla või muude loomade villaga
5509.92.00
Segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5509.99.00
Muud
5510
Lõng (v.. A õmblusniit) tehisstaapelkiududest, jaemüügiks pakendamata
-
Tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5510.11.00
Ühekordne lõng
5510.12.00
Mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng
5510.20.00
Muu lõng, segus peamiselt või üksnes lamba- või muude loomade villaga
5510.30.00
Muu lõng, segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5510.90.00
Muu lõng
5511
Lõng (v.. A õmblusniit) keemilistest staapelkiududest, jaemüügiks pakendatud
5511.10.00
Sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5511.20.00
Sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist
5511.30.00
Tehisstaapellõng
5512
Sünteesstaapelkiududest riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
-
Polüesterstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5512.11.00
Pleegitamata või pleegitatud
5512.19.00
Muud
5512.19.10.00
Trükitud
5512.19.90.00
Muud
-
Akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5512.21.00
Pleegitamata või pleegitatud
5512.29.00
Muud
5512.29.10.00
Trükitud
5512.29.90.00
Muud
-
Muud
5512.91.00
Pleegitamata või pleegitatud
5512.99.00
Muud
5512.99.10.00
Trükitud
5512.99.90.00
Muud
5513
Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega mitte üle 170 g/m2
-
Pleegitamata või pleegitatud
5513.11.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5513.11.20.00
Laiusega kuni 165 cm
5513.11.90.00
Laiusega üle 165 cm
5513.12.00
Polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.. A risttoimse) sidusega
5513.13.00
Muu polüesterstaapelkiududest riie
5513.19.00
Muu riie
-
Värvitud
5513.21.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5513.23.00
Muu polüesterstaapelkiududest riie
5513.23.10.00
Kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
5513.23.90.00
Muud
5513.29.00
Muu riie
-
Kirjukoeline
5513.31.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5513.39.00
Muu riie
-
Trükitud
5513.41.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5513.49.00
Muu riie
5514
Riie sünteesstaapelkiududest segus peamiselt või üksnes puuvillaga, sünteesstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 170 g/m2
-
Pleegitamata või pleegitatud
5514.11.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5514.12.00
Polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.. A risttoimse) sidusega
5514.19.00
Muu riie
5514.19.10.00
Polüesterstaapelkiududest
5514.19.90.00
Muud
-
Värvitud
5514.21.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5514.22.00
Polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.. A risttoimse) sidusega
5514.23.00
Muu polüesterstaapelkiududest riie
5514.29.00
Muu riie
5514.30.00
Kirjukoeline
5514.30.10.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5514.30.30.00
Polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.. A risttoimse) sidusega
5514.30.50.00
Muu polüesterstaapelkiududest riie
5514.30.90.00
Muu riie
-
Trükitud
5514.41.00
Polüesterstaapelkiududest, labasekoeline
5514.42.00
Polüesterstaapelkiududest, kolme- või neljalõngalise toimse (k.. A risttoimse) sidusega
5514.43.00
Muu polüesterstaapelkiududest riie
5514.49.00
Muu riie
5515
Muu sünteesstaapelkiududest riie
-
Polüesterstaapelkiududest
5515.11.00
Segus peamiselt või üksnes viskoosstaapelkiududega
5515.11.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.11.30.00
Trükitud
5515.11.90.00
Muud
5515.12.00
Segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega
5515.12.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.12.30.00
Trükitud
5515.12.90.00
Muud
5515.13.00
Segus peamiselt või üksnes lamba- või muude loomade villaga
-
Segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga
5515.13.11.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.13.19.00
Muud
-
Segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga
5515.13.91.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.13.99.00
Muud
5515.19.00
Muud
5515.19.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.19.30.00
Trükitud
5515.19.90.00
Muud
-
Akrüül- või modakrüülstaapelkiududest
5515.21.00
Segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega
5515.21.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.21.30.00
Trükitud
5515.21.90.00
Muud
5515.22.00
Segus peamiselt või üksnes lamba- või muude loomade villaga
-
Segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kraasvillaga
5515.22.11.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.22.19.00
Muud
-
Segus peamiselt või üksnes lamba või muude loomade kammvillaga
5515.22.91.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.22.99.00
Muud
5515.29.00
Muud
-
Muu riie
5515.91.00
Segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega
5515.91.10.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.91.30.00
Trükitud
5515.91.90.00
Muud
5515.99.00
Muud
5515.99.20.00
Pleegitamata või pleegitatud
5515.99.40.00
Trükitud
5515.99.80.00
Muud
5516
Tehisstaapelkiududest riie
-
Tehisstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist
5516.11.00
Pleegitamata või pleegitatud
5516.12.00
Värvitud
5516.13.00
Kirjukoeline
5516.14.00
Trükitud
-
Tehisstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes keemiliste filamentkiududega
5516.21.00
Pleegitamata või pleegitatud
5516.22.00
Värvitud
5516.23.00
Kirjukoeline
5516.23.10.00
Žakaarriie laiusega vähemalt 140 cm (madratsitikkriie)
5516.23.90.00
Muud
5516.24.00
Trükitud
-
Tehisstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes lamba- või muude loomade villaga
5516.31.00
Pleegitamata või pleegitatud
5516.32.00
Värvitud
5516.33.00
Kirjukoeline
5516.34.00
Trükitud
-
Tehisstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes puuvillaga
5516.41.00
Pleegitamata või pleegitatud
5516.42.00
Värvitud
5516.43.00
Kirjukoeline
5516.44.00
Trükitud
-
Muud
5516.91.00
Pleegitamata või pleegitatud
5516.92.00
Värvitud
5516.93.00
Kirjukoeline
5516.94.00
Trükitud

Need help to the find appropriate HS Code ?