HS-koodid - 56: Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest

5601
Tekstiilvatt ja tooted sellest, kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed
-
Tekstiilvatt ja tooted sellest
5601.21
Puuvillased
5601.22
Keemilistest kiududest
5601.29
Muud
5601.30
Flokk, tolm, ebemed
5602
Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
5602.10
Nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt
5602.11
Muu vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata
5602.21
Lamba- või muude loomade villast
5602.29
Muust tekstiilmaterjalist
5602.90
Muud
5603
Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
-
Keemilistest kiududest
5603.11
Pindtihedusega kuni 25 g/m2
5603.12
Pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2
5603.13
Pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2
5603.14
Pindtihedusega üle 150 g/m2
-
Muud
5603.91
Pindtihedusega kuni 25 g/m2
5603.92
Pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2
5603.93
Pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2
5603.94
Pindtihedusega üle 150 g/m2
5604
Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga
5604.10
Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael
5604.90
Muud
5605.00
Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms
5606
Mähitud lõng; rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.. A rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.. A šenill-lõng flokist); bukleelõng
-
Muud
5607
Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte
-
Sisalist või muudest perekond agave taimede kiududest
5607.21
Sidumis- või pakkenöör
5607.29
Muud
-
Polüetüleenist või polüpropüleenist
5607.41
Sidumis- või pakkenöör
5607.49
Muud
5607.50
Muudest sünteeskiududest
5607.90
Muud
5608
Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest; kalavõrgud valmistoodetena ja muud tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena
-
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5608.11
Kalavõrgud valmistoodetena
5608.19
Muud
5608.90
Muud
5609.00
Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist

Need help to the find appropriate HS Code ?