HS-koodid - 56: Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja trossid ning tooted nendest

5601
Tekstiilvatt ja tooted sellest, kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed
-
Tekstiilvatt ja tooted sellest
5601.21.00
Puuvillased
5601.21.10.00
Hügroskoopsed
5601.21.90.00
Muud
5601.22.00
Keemilistest kiududest
5601.22.10.00
Rullides diameetriga kuni 8 mm
5601.22.90.00
Muud
5601.29.00
Muud
5601.30.00
Flokk, tolm, ebemed
5601.30.00.10
Polü(vinüülalkohol)kiud, atsetaalitud või mitte
5601.30.00.40
Sünteesstaapelkiud tereftaalhappe, p-fenüleendiamiini ja 3,4'-oksübis(fenüleenamiini) kopolümeerist, pikkusega kuni 7 mm
5601.30.00.90
Muud
5602
Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
5602.10.00
Nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt
-
Impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata
-
Nõeltöödeldud vilt
5602.10.11.00
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5602.10.19.00
Muust tekstiilmaterjalist
-
Läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt
5602.10.31.00
Lamba- või muude loomade villast
5602.10.38.00
Muust tekstiilmaterjalist
5602.10.38.10
Loomakarvadest
5602.10.38.90
Muud
5602.10.90.00
Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud
-
Muu vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata
5602.21.00
Lamba- või muude loomade villast
5602.29.00
Muust tekstiilmaterjalist
5602.29.00.10
Loomakarvadest
5602.29.00.90
Muust tekstiilmaterjalist
5602.90.00
Muud
5603
Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte
-
Keemilistest kiududest
5603.11.00
Pindtihedusega kuni 25 g/m2
5603.11.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.11.10.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.11.10.90
Muud
5603.11.90.00
Muud
5603.11.90.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.11.90.90
Muud
5603.12.00
Pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2
5603.12.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.12.10.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.12.10.90
Muud
5603.12.90.00
Muud
5603.12.90.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.12.90.30
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.12.90.60
Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie pindtihedusega 60-80 g/m² ning õhutakistusega (gurley) 8-35 s (määratud iso 5636/5 meetodiga)
5603.12.90.90
Muud
5603.13.00
Pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2
5603.13.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.13.10.20
Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie, kattega, - pindtihedusega 80-105 g/m2 ja - õhutakistusega (gurley) 8-75 s (määratud iso 5636/5 meetodiga)
5603.13.10.90
Muud
5603.13.90.00
Muud
5603.13.90.30
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.13.90.60
Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie pindtihedusega 60-80 g/m² ning õhutakistusega (gurley) 8-35 s (määratud iso 5636/5 meetodiga)
5603.13.90.90
Muud
5603.14.00
Pindtihedusega üle 150 g/m2
5603.14.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.14.10.30
Polüetüleentereftalaadi ketrusniidist koosnev lausriie:-pindtihedusega 160-300 g/m²,-m-klassi või parema filtrimistõhususega (standardi din 60335-2-69 kohaselt),-volditav,töödeldud vähemalt ühel järgmisel viisil:-polütetrafluoroetüleenist (ptfe) kattega,-alumiiniumiosakestega kattega,-fosforipõhistest leegiaeglustitest kattega,-polüamiidi, polüuretaani või fluori sisaldava polümeeri nanokiududest kattega
5603.14.10.90
Muud
-
Muud
5603.14.20.00
Polüestrist kandekile, mis on määratletud käesoleva grupi lisamärkuses 1
5603.14.80.00
Muud
5603.14.80.10
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.14.80.60
Polüetüleentereftalaadi ketrusniidist lausriie:-massiga 160-300 g/m²,-din 60335-2-69: 2008 kohane filtreerimistõhusus vastab vähemalt m klassi filtrile,-volditav- paisutatud polütetrafluoroetüleenist (eptfe) membraaniga või ilma
5603.14.80.90
Muud
-
Muud
5603.91.00
Pindtihedusega kuni 25 g/m2
5603.91.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.91.10.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.91.10.90
Muud
5603.91.90.00
Muud
5603.91.90.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.91.90.90
Muud
5603.92.00
Pindtihedusega üle 25 g/m2, kuid mitte üle 70 g/m2
5603.92.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.92.10.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.92.10.90
Muud
5603.92.90.00
Muud
5603.92.90.10
Polü(vinüülalkoholist) lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks: - paksusega vähemalt 200 mm, kuid mitte üle 280 mm ning - pindtihedusega vähemalt 20 g/m2, kuid mitte üle 50 g/m2
5603.92.90.20
Lausriie sulatismenetlusel termoplastilisest elastomeerist valmistatud keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata polüpropüleenfilamentkiududega
5603.92.90.60
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.92.90.70
Lausmaterjalid, mis koosnevad mitmest polüpropüleeni ja polüestri sulatismenetlusel valmistatud kiudude ja staapelkiudude segu kihist, võivad olla ühelt või mõlemalt poolt lamineeritud ketramistehnika abil valmistatud polüpropüleenfilamentidega
5603.92.90.80
Polüolefiinist laustekstiil, mis koosneb elastomeerikihist, mis on mõlemalt poolt lamineeritud polüolefiinkiududega:- massiga 25 – 70 g/m²,- ühes tükis või lihtsalt lõigatud ruutudeks või nelinurkadeks,- immutamata,- masina- või ristsuunaliselt venitatav,kasutatakse imiku- või väikelapsehooldusvahendite valmistamiseks
5603.92.90.90
Muud
5603.93.00
Pindtihedusega üle 70 g/m2, kuid mitte üle 150 g/m2
5603.93.10.00
Pealistatud või kaetud
5603.93.90.00
Muud
5603.93.90.20
Lausriie sulatismenetlusel termoplastilisest elastomeerist valmistatud keskkihiga, mis on mõlemalt poolelt lamineeritud orienteerimata polüpropüleenfilamentkiududega
5603.93.90.40
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.93.90.50
Polüolefiinist laustekstiil, mis koosneb elastomeerikihist, mis on mõlemalt poolt lamineeritud polüolefiinkiududega:- massiga 70 – 150 g/m²,- ühes tükis või lihtsalt lõigatud ruutudeks või nelinurkadeks,- immutamata,- masina- või ristsuunaliselt venitatav,kasutatakse imiku- või väikelapsehooldusvahendite valmistamiseks
5603.93.90.60
Polüesterkiududest lausmaterjal, mille omadused on järgmised: - pindtihedus 85 g/m², - ühtlane paksus 95 μm (± 5 μm), - pindamata ja katmata, - 1 meetri pikkuses rullis, mis sisaldab 2 000 - 5 000 meetrit lausmaterjali,sobib membraanide katmiseks osmoos- ja pöördosmoosfiltrite valmistamisel
5603.93.90.90
Muud
5603.94.00
Pindtihedusega üle 150 g/m2
5603.94.10.00
Pealistatud või kaetud
-
Muud
5603.94.20.00
Polüestrist kandekile, mis on määratletud käesoleva grupi lisamärkuses 1
5603.94.80.00
Muud
5603.94.80.20
Akrüülkiust vardad pikkusega kuni 50 cm markerite otsakute tootmiseks
5603.94.80.30
M-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud aramiidkiududest lausriie metraažkaubana või lõigatud ristkülikukujulisteks tükkideks
5603.94.80.40
Lausmaterjalid, mis koosnevad mitmest polüpropüleeni ja polüestri sulatismenetlusel valmistatud kiudude ja staapelkiudude segu kihist, võivad olla ühelt või mõlemalt poolt lamineeritud ketramistehnika abil valmistatud polüpropüleenfilamentidega
5603.94.80.90
Muud
5604
Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga
5604.10.00
Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael
5604.90.00
Muud
5604.90.10.00
Eriti tugev lõng polüester-, nailon- või teistest polüamiidkiududest või viskooskiust, impregneeritud või pealistatud kummi või plastiga
5604.90.10.10
Sünteetilistest filamentkiududest, jaemüügiks pakendamata, v.. A tekstureerimata nullkeeruga või keerdumusega kuni 50 keerdu meetrile
5604.90.10.20
Viskooskiust, jaemüügiks pakendamata, v.. A nullkeeruga või keerdumusega kuni 250 meetrile
5604.90.10.90
Muud
5604.90.90.00
Muud
5604.90.90.10
Siidijääkidest kedratud lõng ning jämesiid
5604.90.90.20
Sünteetilistest tekstiilmaterjalidest monofilament, ribad (tehisõlg jms) ja haavaõmblusmaterjal
5604.90.90.30
Tehismonofilament
5604.90.90.50
Puuvillane lõng, jaemüügiks pakendamata
5604.90.90.90
Muud
5605.00
Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms
5606
Mähitud lõng; rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.. A rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.. A šenill-lõng flokist); bukleelõng
5606.00.10.00
Bukleelõng
-
Muud
5606.00.91.00
Mähitud lõng
5606.00.99.00
Muud
5607
Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga või mitte
-
Sisalist või muudest perekond agave taimede kiududest
5607.21.00
Sidumis- või pakkenöör
5607.21.00.10
Põllumajandusmasinate jaoks
5607.21.00.90
Muud
5607.29.00
Muud
-
Polüetüleenist või polüpropüleenist
5607.41.00
Sidumis- või pakkenöör
5607.49.00
Muud
-
Joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m)
5607.49.11.00
Punutud või põimitud
5607.49.19.00
Muud
5607.49.90.00
Joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi (5 g/m)
5607.50.00
Muudest sünteeskiududest
-
Nailonist või muudest polüamiid- või polüesterkiududest
-
Joontihedusega üle 50 000 detsiteksi (5 g/m)
5607.50.11.00
Punutud või põimitud
5607.50.11.10
Sidumisnöörid
5607.50.11.90
Muud
5607.50.19.00
Muud
5607.50.19.10
Sidumisnöörid
5607.50.19.90
Muud
5607.50.30.00
Joontihedusega kuni 50 000 detsiteksi (5 g/m)
5607.50.30.10
Sidumisnöörid
5607.50.30.90
Muud
5607.50.90.00
Muudest sünteeskiududest
5607.50.90.10
Nöör, steriliseerimata, valmistatud polü(glükoolhappest) või polü(glükoolhappest) ja selle kopolümeeridest koos piimhappega, punutud või põimitud, sisemise südamikuga, kirurgiliste õmblusmaterjalide tootmiseks
-
Muud
5607.50.90.91
Sidumisnöörid
5607.50.90.99
Muud
5607.90.00
Muud
5607.90.20.00
Manillakanepist (abaka ehk musa textilis nee) või muudest kõvadest (lehe) kiududest; džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5607.90.20.10
Manillakanepist (abaka ehk musa textilis nee) või muudest kõvadest (lehe) kiududest
5607.90.20.20
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5607.90.90.00
Muud
5607.90.90.10
Kanepist
5607.90.90.20
Linased või ramjeekiust
5607.90.90.90
Muud
5608
Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest; kalavõrgud valmistoodetena ja muud tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena
-
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5608.11.00
Kalavõrgud valmistoodetena
5608.11.20.00
Nööridest, paeltest, köitest või trossidest
5608.11.80.00
Muud
5608.19.00
Muud
-
Võrgud valmistoodetena
-
Nailonist või muust polüamiidkiust
5608.19.11.00
Nööridest, paeltest, köitest või trossidest
5608.19.19.00
Muud
5608.19.30.00
Muud
5608.19.90.00
Muud
5608.90.00
Muud
5608.90.00.10
Puuvillased käsitsi valmistatud võrkkiiged
5608.90.00.90
Muud
5609.00
Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist

Need help to the find appropriate HS Code ?