HS-koodid - 57: Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

5701
Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte
5701.10.00
Lamba- või muude loomade villast
5701.10.10.00
Mis sisaldavad üle 10 % massist siidi või siidijääke, v.. A siidikraasmeid
5701.10.10.10
Käsitsi valmistatud
5701.10.10.90
Muud
5701.10.90.00
Muud
5701.90.00
Muust tekstiilmaterjalist
5701.90.10.00
Siidist, siidijäätmetest peale siidikraasmete, sünteeskiududest, rubriigi 5605 lõngast või metallniiti sisaldavatest tekstiilkiududest
5701.90.10.10
Käsitsi valmistatud
5701.90.10.90
Muud
5701.90.90.00
Muust tekstiilmaterjalist
5701.90.90.10
Käsitsi valmistatud
5701.90.90.90
Muud
5702
Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.. A tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena või mitte, k.. A "kelem", "schumacks", "karamanie" jms käsitelgedel kootud vaibad
5702.10.00
"kelem", "schumacks", "karamanie" jms käsitelgedel kootud vaibad
5702.20.00
Kookoskiust põrandakatted
-
Muud karusvaibad pooltoodetena
5702.31.00
Lamba- või muude loomade villast
5702.31.10.00
Axminsteri vaibad
5702.31.80.00
Muud
5702.32.00
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5702.39.00
Muust tekstiilmaterjalist
5702.39.00.10
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5702.39.00.20
Sisalist, muudest perekonna agave taimede kiududest või manillakanepist
5702.39.00.30
Puuvillased
5702.39.00.90
Muud
-
Muud karusvaibad valmistoodetena
5702.41.00
Lamba- või muude loomade villast
5702.41.10.00
Axminsteri vaibad
5702.41.90.00
Muud
5702.42.00
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5702.49.00
Muust tekstiilmaterjalist
5702.49.00.20
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5702.49.00.30
Sisalist, muudest perekonna agave taimede kiududest või manillakanepist
5702.49.00.90
Muud
5702.50.00
Muud, v.. A karusvaibad, pooltoodetena
5702.50.10.00
Lamba- või muude loomade villast
-
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5702.50.31.00
Polüpropüleenist
5702.50.39.00
Muud
5702.50.90.00
Muust tekstiilmaterjalist
5702.50.90.10
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5702.50.90.30
Sisalist, muudest perekonna agave taimede kiududest või manillakanepist
5702.50.90.90
Muud
-
Muud, v.. A karusvaibad, valmistoodetena
5702.91.00
Lamba- või muude loomade villast
5702.92.00
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5702.92.10.00
Polüpropüleenist
5702.92.90.00
Muud
5702.99.00
Muust tekstiilmaterjalist
5702.99.00.10
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5702.99.00.30
Sisalist, muudest perekonna agave taimede kiududest või manillakanepist
5702.99.00.90
Muud
5703
Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted (sh kunstmuru), valmistoodetena või mitte
5703.10.00
Lamba- või muude loomade villast
-
Nailonist või muust polüamiidkiust
5703.21.00
Kunstmuru
5703.29.00
Muud
-
Trükitud
5703.29.10.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 1 m²
5703.29.19.00
Muud
-
Muud
5703.29.91.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 1 m²
5703.29.99.00
Muud
-
Muudest sünteetilistest tekstiilmaterjalidest
5703.31.00
Kunstmuru
5703.39.00
Muud
-
Polüpropüleenist
5703.39.10.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 1 m²
5703.39.19.00
Muud
-
Muud
5703.39.91.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 1 m²
5703.39.99.00
Muud
5703.90.00
Muust tekstiilmaterjalist
5703.90.20.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 1 m2
5703.90.20.10
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5703.90.20.90
Muud
5703.90.80.00
Muud
5703.90.80.10
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
5703.90.80.90
Muud
5704
Vildist vaibad ja muud viltpõrandakatted, v.. A tafting- ja flokeetooted, valmistoodetena või mitte
5704.10.00
Plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m2
5704.20.00
Plaatidena, mille pindala on üle 0,3 m2, kuid mitte üle 1 m2
5704.20.00.10
Käsitsi valmistatud
5704.20.00.90
Muud
5704.90.00
Muud
5704.90.00.10
Käsitsi valmistatud
5704.90.00.90
Muud
5705
Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või mitte
5705.00.30.00
Keemilistest tekstiilmaterjalidest
5705.00.30.10
Käsitsi valmistatud
5705.00.30.90
Muud
5705.00.80.00
Muust tekstiilmaterjalist
-
Sisalist, muudest perekonna agave taimede kiududest või manillakanepist
5705.00.80.31
Käsitsi valmistatud
5705.00.80.39
Muud
-
Muud
5705.00.80.91
Käsitsi valmistatud
5705.00.80.99
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?