HS-koodid - 63: Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud

6301
Tekid ja reisivaibad
6301.10.00
Elektritekid
6301.20.00
Tekid (v.. A elektritekid) ja reisivaibad lamba- või muude loomade villast
6301.30.00
Tekid (v.. A elektritekid) ja reisivaibad, puuvillased
6301.40.00
Tekid (v.. A elektritekid) ja reisivaibad, sünteeskiududest
6301.90.00
Muud tekid ja reisivaibad
6302
Voodipesu, lauapesu, vannilinad, käterätikud ning köögirätikud
6302.10.00
Silmkoeline või heegeldatud voodipesu
-
Muu voodipesu, trükitud
6302.21.00
Puuvillane
6302.21.00.10
Bed sheet and pillow case sets
6302.21.00.90
Muud
6302.22.00
Keemilistest kiududest
6302.29.00
Muust tekstiilmaterjalist
-
Muu voodipesu
6302.31.00
Puuvillane
6302.31.00.10
Bed sheet and pillow case sets
6302.31.00.90
Muud
6302.32.00
Keemilistest kiududest
6302.32.00.10
Bed sheets
6302.32.00.20
Bed sheets and pillow case sets
6302.32.00.90
Muud
6302.39.00
Muust tekstiilmaterjalist
6302.40.00
Silmkoeline või heegeldatud lauapesu
-
Other table linen:
6302.51.00
Puuvillane
6302.51.00.10
Tablecloths
6302.51.00.90
Muud
6302.53.00
Keemilistest kiududest
6302.53.00.10
Tablecloths
6302.53.00.90
Muud
6302.59.00
Muust tekstiilmaterjalist
6302.59.10.00
Of flax
6302.59.90.00
Muud
6302.60.00
Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest
6302.60.00.10
Towels and sheets, bath
6302.60.00.20
Towels, tea (dish)
6302.60.00.30
Washcloths
6302.60.00.90
Muud
-
Muud
6302.91.00
Puuvillased
6302.93.00
Keemilistest kiududest
6302.99.00
Muust tekstiilmaterjalist
6302.99.10.00
Of flax
6302.99.90.00
Muud
6303
Kardinad (sh eesriided) ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud (volangid)
-
Silmkoelised või heegeldatud
6303.12.00
Sünteeskiududest
6303.19.00
Muust tekstiilmaterjalist
-
Muud
6303.91.00
Puuvillased
6303.92.00
Sünteeskiududest
6303.92.10.00
Made up from fabrics of tariff item No. 5407.61.10
6303.92.90.00
Muud
6303.92.90.10
Curtains, including drapes
6303.92.90.90
Muud
6303.99.00
Muust tekstiilmaterjalist
6304
Muud sisustustarbed (v.. A rubriigis 9404 esitatud)
-
Voodikatted (päevatekid)
6304.11.00
Silmkoelised või heegeldatud
6304.19.00
Muud
6304.20.00
Käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud voodivõrgud
-
Muud
6304.91.00
Silmkoelised või heegeldatud
6304.91.10.00
Seat covers for motor vehicles
6304.91.90.00
Muud
6304.92.00
Puuvillased, v.. A silmkoelised või heegeldatud
6304.92.10.00
Seat covers for motor vehicles
6304.92.90.00
Muud
6304.93.00
Sünteeskiududest, v.. A silmkoelised või heegeldatud
6304.93.10.00
Seat covers for motor vehicles
6304.93.90.00
Muud
6304.99.00
Muust tekstiilmaterjalist, v.. A silmkoelised või heegeldatud
6304.99.10.00
Seat covers for motor vehicles
6304.99.90.00
Muud
6305
Kotid kaupade pakendamiseks
6305.10.00
Džuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest
6305.20.00
Puuvillased
-
Of man-made textile materials:
6305.32.00
Painduvad mahtlastipakendid
6305.33.00
Muud, polüetüleen- või polüpropüleenribadest vms
6305.33.00.10
Impregnated, coated, covered or laminated
6305.33.00.90
Muud
6305.39.00
Muud
6305.90.00
Muust tekstiilmaterjalist
6306
Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid (kaasa arvatud ajutised varikatused jms tooted); paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed
-
Presentkatted, markiisid ja päikesekatted
6306.12.00
Sünteeskiududest
6306.19.00
Muust tekstiilmaterjalist
-
Telgid (kaasa arvatud ajutised varikatused jms tooted)
6306.22.00
Sünteeskiududest
6306.22.00.30
Nailonist või muust polüamiidkiust
6306.22.00.40
Of polyesters
6306.22.00.90
Muud
6306.29.00
Muust tekstiilmaterjalist
6306.30.00
Purjed
6306.40.00
Õhkmadratsid
6306.90.00
Muud
6306.90.10.00
Puuvillane
6306.90.90.00
Muud
6307
Muud valmistooted, k.. A rõivalõiked (šabloonid)
6307.10.00
Põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid
6307.10.10.00
Industrial shop towels, hemmed, of a width of 43 cm or more but not exceeding 56 cm and a length of 43 cm or more but not exceeding 61 cm, of unbleached woven fabrics solely of cotton or of cotton and man-made fibres, measuring per single yarn 420 decitex to 1,000 decitex and having not less than 78 yarns but not more than 133 yarns per 10 cm in the warp and not less than 78 yarns but not more than 137 yarns per 10 cm in the weft, of a weight of 135 g/m² or more but not exceeding 203 g/m²
6307.10.90.00
Muud
6307.20.00
Päästevestid ja päästevööd
6307.90.00
Muud
6307.90.10.00
Burial shrouds; Climbing harnesses, for climbing or mountaineering, manufactured to the standards of the Union Internationale des Associations d'Alpinisme; Marine evacuation chutes, for use in the manufacture of marine evacuation systems; Respirators, NIOSH approved or equivalent, consisting of several layers of nonwovens of man-made fibres, whether or not treated with activated carbon, with or without an exhalation valve, to be employed in a noxious atmosphere; Sample books of textile wall coverings of subheading 5905.00; Tubular webbing, for climbing or mountaineering; Wire-edged ribbon for use in the manufacture of articles put up for retail sale as festive articles of heading 95.05
6307.90.30.00
Belts for occupational use
6307.90.40.00
Furniture moving pads
6307.90.50.00
Shells for use in the manufacture of articles of subheading 9404.90
-
Muud
6307.90.91.00
Solely of jute
6307.90.92.00
Of silk
6307.90.93.00
Of cotton or other vegetable textile fibres, except solely of jute
6307.90.99.00
Muust tekstiilmaterjalist
6307.90.99.20
Face-masks
6307.90.99.30
Infant or child carrier including backpack style carrier (frame style or soft-infant carrier), sling carrier or baby wearing apparel (clothing for an adult that is designed to hold a baby onto an adult's body)
6307.90.99.90
Muud
6308.00
Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
6309
Worn clothing and other worn articles.
6309.00.10.00
Used textile articles for use in the manufacture of wiping rags
6309.00.90.00
Muud
6310
Tekstiilmaterjalist kaltsud (uued või kasutatud), nööri-, paela, köie- ja trossijäätmed ning kasutatud tooted nöörist, paelast, köiest, trossist
6310.10.00
Sorteeritud
6310.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?