HS-koodid - 67: Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

6701.00
Linnunahad jm linnuosad, kaetud sulgede või udusulgedega, linnusuled, sulgede osad, udusuled ning tooted nendest (v.. A rubriigi 0505 tooted ja töödeldud sulerood ja -tüvikud)
6702
Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuviljadest tooted
6702.10.00
Plastist
6702.90.00
Muust materjalist
6703.00
Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm viisil töödeldud; parukate jms tootmiseks ettevalmistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal
6704
Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest
-
Sünteestekstiilmaterjalist
6704.11.00
Täisparukad
6704.19.00
Muud
6704.20.00
Juustest
6704.90.00
Muust materjalist

Need help to the find appropriate HS Code ?