HS-koodid - 67: Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

6701.00.000
Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 05.05 and worked quills and scapes)
6702
Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuviljadest tooted
6702.10.000
Of plastics
6702.90.000
Muudest materjalidest
6703.00.000
Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm viisil töödeldud; parukate jms tootmiseks ettevalmistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal
6704
Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest
6704
Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest
6704.11.000
Complete wigs
6704.19.000
Muud
6704.20.000
Of human hair
6704.90.000
Muudest materjalidest

Need help to the find appropriate HS Code ?