HS-koodid - 67: Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest

6701.00
Linnunahad jm linnuosad, kaetud sulgede või udusulgedega, linnusuled, sulgede osad, udusuled ning tooted nendest (v.. A rubriigi 0505 tooted ja töödeldud sulerood ja -tüvikud)
6701.00.30.00
Articles of feathers or down
6701.00.60.00
Muud
6702
Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuviljadest tooted
6702.10
Plastist
6702.10.20.00
Assembled by binding with flexible materials such as wire, paper, textile materials, or foil, or by gluing or by similar methods
6702.10.40.00
Other, including parts
6702.90
Muust materjalist
6702.90.10.00
Of feathers
-
Muud
6702.90.35.00
Of man-made fibers
6702.90.65.00
Muud
6703.00
Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm viisil töödeldud; parukate jms tootmiseks ettevalmistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal
6703.00.30.00
Human hair
6703.00.60.00
Muud
6704
Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest
-
Sünteestekstiilmaterjalist
6704.11.00.00
Täisparukad
6704.19.00.00
Muud
6704.20.00.00
Juustest
6704.90.00.00
Muust materjalist

Need help to the find appropriate HS Code ?