HS-koodid - 68: Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

6801.00
Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.. A kiltkivist)
6802
Töödeldud kivi (v.. A kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.. A rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
6802.10.00
Plaadid, kuubikud jms tooted, ka ruudu- või ristkülikukujulised, mille suurima pinnaga tahk mahub alla 7 cm küljepikkusega ruutu; kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
-
Muud kivid monumentideks või ehituse tarbeks ja tooted nendest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga
6802.21.00
Marmor, travertiin ja alabaster
6802.23.00
Graniit
6802.29.00
Muu kivi
-
Muud
6802.91.00
Marmor, travertiin ja alabaster
6802.91.00.10
Käsitsi valmistatud, nikerdatud
6802.91.00.90
Muud
6802.92.00
Muu lubjakivi
6802.92.00.10
Käsitsi valmistatud, nikerdatud
6802.92.00.90
Muud
6802.93.00
Graniit
6802.93.10.00
Poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem
6802.93.90.00
Muud
6802.93.90.10
Käsitsi valmistatud, nikerdatud
6802.93.90.90
Muud
6802.99.00
Muu kivi
6802.99.10.00
Poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem
6802.99.90.00
Muud
6802.99.90.10
Käsitsi valmistatud, nikerdatud
6802.99.90.90
Muud
6803
Töödeldud looduslik kiltkivi, tooted looduslikust või aglomeeritud kiltkivist
6803.00.10.00
Katusekatteks ja seinteks
6803.00.90.00
Muud
6804
Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, käsitsi teritamise või lihvimise kivid, nende osad looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamilisest materjalist, muust materjalist lisadetailidega või ilma
6804.10.00
Veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenestustöödeks
-
Muud veskikivid, käiad, lihvkettad jms
6804.21.00
Aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist
6804.21.00.20
Kettad- metalli-, keraamilise või plastisulamiga aglomeeritud tehisteemantidest,- iseterituvad tänu teemantide pidevale eraldumisele,- sobivad pooljuhtplaatide abrasiivlõikuseks,- keskel võib olla auk,- tugikonstruktsioonil või mitte,- massiga kuni 377 g ühiku kohta ja- välisläbimõõduga kuni 206 mm
6804.21.00.90
Muud
6804.22.00
Muudest aglomeeritud abrasiividest või keraamilisest materjalist
-
Tehisabrasiividest, milles on sideaine
-
Seotud sünteetilise või tehisvaiguga
6804.22.12.00
Armeerimata
6804.22.18.00
Armeeritud
6804.22.30.00
Seotud keraamiliste või silikaatsete materjalidega
6804.22.50.00
Muude materjalidega
6804.22.90.00
Muud
6804.23.00
Looduslikust kivist
6804.30.00
Luisud jm kivid käsitsi teritamiseks ja lihvimiseks
6805
Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata
6805.10.00
Ainult riidest alusel
6805.20.00
Ainult paberist või papist alusel
6805.30.00
Muust materjalist alusel
6806
Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid; paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid; segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest, v.. A rubriikide 6811 ja 6812 ning grupi 69 tooted
6806.10.00
Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt, tahvlite või rullidena
6806.20.00
Paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid (sh nende omavahelised segud)
6806.20.10.00
Kergkruus
6806.20.90.00
Muud
6806.90.00
Muud
6807
Tooted asfaldist jms materjalidest (näiteks naftabituumenist, kivisöepigist)
6807.10.00
Rullides
6807.90.00
Muud
6808.00
Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taimsest kiust, õlgedest või laastudest, pilbastest, puutükikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeritud tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega
6809
Tooted kipsist ja kipsisegudest
-
Plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest, ilma ornamendita
6809.11.00
Kaetud või tugevdatud üksnes paberi või papiga
6809.19.00
Muud
6809.90.00
Muud tooted
6810
Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
-
Tahvlid, kiviplaadid, tellised jms
6810.11.00
Ehitusplokid ja tellised
6810.11.10.00
Kergbetoonist (pimsipuru, granuleeritud šlaki vms baasil)
6810.11.90.00
Muud
6810.19.00
Muud
-
Muud tooted
6810.91.00
Ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele
6810.99.00
Muud
6811
Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist
6811.40.00
Asbesti sisaldavad
-
Asbestivabad
6811.81.00
Laineplaadid (gofreeritud plaadid)
6811.82.00
Muud plaadid, paneelid, tahvlid, katusekivid jms tooted
6811.89.00
Muud tooted
6812
Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; tooted neist segudest või asbestist (näiteks niit, riie, rõivad, peakatted, jalatsid, tihendid), tugevdatud või tugevdamata, v.. A rubriikides 6811 ja 6813 nimetatud tooted
6812.80.00
Kroküdoliidist
6812.80.10.00
Töödeldud kiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil
6812.80.10.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6812.80.10.90
Muud
6812.80.90.00
Muud
6812.80.90.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6812.80.90.90
Muud
-
Muud
6812.91.00
Rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted
6812.99.00
Muud
6812.99.10.00
Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil
6812.99.10.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6812.99.10.90
Muud
6812.99.90.00
Muud
6812.99.90.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6812.99.90.90
Muud
6813
Hõõrdematerjalid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi alusel, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, ning tooted neist (näiteks lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid), monteerimata, piduritele, siduritele ja muule
6813.20.00
Asbesti sisaldavad
6813.20.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6813.20.00.90
Muud
-
Asbestivabad
6813.81.00
Pidurihõõrdkatted ja -klotsid
6813.81.00.10
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6813.81.00.90
Muud
6813.89.00
Muud
6813.89.00.05
Kasutamiseks tsiviilõhusõidukites
6813.89.00.6
Muud
6813.89.00.20
Hõõrdematerjal paksusega alla 20 mm, katmata, kasutatakse hõõrdedetailide valmistamiseks
6813.89.00.90
Muud
6814
Töödeldud vilk ja vilgust tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilk paberist, papist või muust materjalist alusel või aluseta
6814.10.00
Plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta
6814.10.00.10
Aglomeeritud vilk paksusega kuni 0,15 mm, rullis, võib olla kaltsineeritud, võib olla aramiidkiuga tugevdatud
6814.10.00.90
Muud
6814.90.00
Muud
6815
Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.. A süsinikkiud, tooted süsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata
-
Süsinikkiud; süsinikkiust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas; muud grafiidist või muust süsinikust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas
6815.11.00
Süsinikkiud
6815.12.00
Süsinikkiust kangad
6815.13.00
Muud süsinikkiust tooted
6815.19.00
Muud
6815.20.00
Tooted turbast
-
Muud tooted
6815.91.00
Magnesiiti, periklaasi kujul magneesiumoksiidi, dolomiiti, sealhulgas dololubja kujul, või kromiiti sisaldavad
6815.99.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?