HS-koodid - 68: Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

6801.00.000
Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.. A kiltkivist)
6802
Töödeldud kivi (v.. A kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.. A rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
6802.10.000
Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest face of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder
6802.10
Plaadid, kuubikud jms tooted, ka ruudu- või ristkülikukujulised, mille suurima pinnaga tahk mahub alla 7 cm küljepikkusega ruutu; kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
6802.21.000
Marble, travertine and alabaster
6802.23.000
Graniit
6802.29.000
Other stone
6802.29
Muu kivi
6802.91
Marmor, travertiin ja alabaster
6802.91
Marmor, travertiin ja alabaster
6802.91.011
-- Slabs and sheets
6802.91.019
-- Other
6802.91.090
- Other
6802.92.000
Other calcareous stone
6802.93.000
Graniit
6802.99.000
Other stone
6803.00.000
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate.
6804
Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, käsitsi teritamise või lihvimise kivid, nende osad looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamilisest materjalist, muust materjalist lisadetailidega või ilma
6804.10
Veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenestustöödeks
6804.10.010
1 Of artificial abrasives
6804.10.020
2 Other
6804.10
Veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenestustöödeks
6804.21.000
Of agglomerated synthetic or natural diamond
6804.22
Muudest aglomeeritud abrasiividest või keraamilisest materjalist
6804.22
Muudest aglomeeritud abrasiividest või keraamilisest materjalist
6804.22.011
- Manufactured by the vitrified method or the resinoid method, excluding those with axles
6804.22.019
- Other
6804.22.020
2 Other
6804.23.000
Of natural stone
6804.30.000
Hand sharpening or polishing stones
6805
Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata
6805.10.000
On a base of woven textile fabric only
6805.20.000
On a base of paper or paperboard only
6805.30.000
On a base of other materials
6806
Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid; paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid; segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest, v.. A rubriikide 6811 ja 6812 ning grupi 69 tooted
6806.10.000
Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls
6806.20.000
Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof)
6806.90.000
Muud
6807
Tooted asfaldist jms materjalidest (näiteks naftabituumenist, kivisöepigist)
6807.10.000
In rolls
6807.90.000
Muud
6808.00.000
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.
6809
Tooted kipsist ja kipsisegudest
6809
Tooted kipsist ja kipsisegudest
6809.11.000
Faced or reinforced with paper or paperboard only
6809.19.000
Muud
6809.90.000
Muud tooted
6810
Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
6810
Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
6810.11.000
Building blocks and bricks
6810.19.000
Muud
6810.19
Muud
6810.91.000
Prefabricated structural components for building or civil engineering
6810.99.000
Muud
6811
Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist
6811.40.000
Containing asbestos
6811.40
Asbesti sisaldavad
6811.81.000
Corrugated sheets
6811.82.000
Other sheets, panels, tiles and similar articles
6811.89.000
Muud tooted
6812
Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; tooted neist segudest või asbestist (näiteks niit, riie, rõivad, peakatted, jalatsid, tihendid), tugevdatud või tugevdamata, v.. A rubriikides 6811 ja 6813 nimetatud tooted
6812.80.000
Of crocidolite
6812.80
Kroküdoliidist
6812.91.000
Clothing, clothing accessories, footwear and headgear
6812.99.000
Muud
6813
Hõõrdematerjalid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi alusel, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, ning tooted neist (näiteks lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid), monteerimata, piduritele, siduritele ja muule
6813.20
Asbesti sisaldavad
6813.20.100
1 Parts of motor vehicles
6813.20.900
2 Other
6813.20
Asbesti sisaldavad
6813.81
Pidurihõõrdkatted ja -klotsid
6813.81.100
1 Parts of motor vehicles
6813.81.900
2 Other
6813.89
Muud
6813.89.100
1 Parts of motor vehicles
6813.89.900
2 Other
6814
Töödeldud vilk ja vilgust tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilk paberist, papist või muust materjalist alusel või aluseta
6814.10.000
Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support
6814.90.000
Muud
6815
Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.. A süsinikkiud, tooted süsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata
6815
Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.. A süsinikkiud, tooted süsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata
6815.11.000
Carbon fibres
6815.12.000
Fabrics of carbon fibres
6815.13.000
Other articles of carbon fibres
6815.19.000
Muud
6815.20.000
Articles of peat
6815.20
Tooted turbast
6815.91.000
Containing magnesite, magnesia in the form of periclase, dolomite including in the form of dolime, or chromite
6815.99
Muud
6815.99.010
- Electro-cast refractory bricks
6815.99.090
- Other

Need help to the find appropriate HS Code ?