HS-koodid - 68: Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms materjalist tooted

6801.00.00.00
Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.. A kiltkivist)
6802
Töödeldud kivi (v.. A kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.. A rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
6802.10.00.00
Plaadid, kuubikud jms tooted, ka ruudu- või ristkülikukujulised, mille suurima pinnaga tahk mahub alla 7 cm küljepikkusega ruutu; kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber
-
Muud kivid monumentideks või ehituse tarbeks ja tooted nendest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga
6802.21
Marmor, travertiin ja alabaster
6802.21.10.00
Travertine
6802.21.50.00
Muud
6802.23.00.00
Graniit
6802.29
Muu kivi
6802.29.10.00
Calcareous stone, other than marble, travertine or alabaster
6802.29.90.00
Muud
-
Muud
6802.91
Marmor, travertiin ja alabaster
-
Marble:
6802.91.05.00
Slabs
6802.91.15.00
Muud
-
Travertine:
6802.91.20.00
Articles of subheading 6802.21.10 that have been dressed or polished, but not further worked
6802.91.25.00
Muud
6802.91.30.00
Alabaster
6802.92.00.00
Muu lubjakivi
6802.93.00
Graniit
6802.93.00.10
Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, not cut to size, with only one face surface-worked more than simply cut or sawn
6802.93.00.11
Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn:
6802.93.00.20
With a maximum thickness of 1.5 cm
6802.93.00.25
With a maximum thickness greater than 1.5 cm but not greater than 7.5 cm
-
With a maximum thickness greater than 7.5 cm:
6802.93.00.35
Monuments, bases and markers
6802.93.00.60
Muud
6802.93.00.90
Muud
6802.99.00
Muu kivi
6802.99.00.30
Monuments, bases and markers
6802.99.00.31
Muud
-
Quartzite:
6802.99.00.50
Slabs
6802.99.00.70
Muud
6802.99.00.90
Muud
6803.00
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate:
6803.00.10.00
Roofing slate
6803.00.50.00
Muud
6804
Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, käsitsi teritamise või lihvimise kivid, nende osad looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamilisest materjalist, muust materjalist lisadetailidega või ilma
6804.10.00.00
Veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenestustöödeks
-
Muud veskikivid, käiad, lihvkettad jms
6804.21.00
Aglomeeritud sünteetilisest või looduslikust teemandist
6804.21.00.10
Segments for circular sawblades, consisting of diamond agglomerated with metal
6804.21.00.20
Articles consisting of a continuous rim segment of diamond agglomerated with metal, attached to circular plates of steel (whether or not attached to non-steel plates)
6804.21.00.30
Articles consisting of multiple segments of diamond agglomerated with metal, attached to circular plates of steel, without cutting parts (whether or not attached to non-steel plates)
6804.21.00.90
Muud
6804.22
Muudest aglomeeritud abrasiividest või keraamilisest materjalist
6804.22.10.00
Bonded with synthetic resins
-
Muud
6804.22.40.00
Abrasive wheels
6804.22.60.00
Muud
6804.23.00.00
Looduslikust kivist
6804.30.00.00
Luisud jm kivid käsitsi teritamiseks ja lihvimiseks
6805
Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata
6805.10.00.00
Ainult riidest alusel
6805.20.00.00
Ainult paberist või papist alusel
6805.30
Muust materjalist alusel
6805.30.10.00
Articles wholly or partly coated with abrasives, in the form of sheets, strips, disks, belts, sleeves or similar forms
6805.30.50.00
Muud
6806
Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid; paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid; segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest, v.. A rubriikide 6811 ja 6812 ning grupi 69 tooted
6806.10.00
Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt, tahvlite või rullidena
6806.10.00.10
Accoustical pads and boards
6806.10.00.11
Muud
6806.10.00.20
Batts, not exceeding 61 cm in width
6806.10.00.40
Batts, exceeding 61 cm in width
6806.10.00.60
Pipe coverings
6806.10.00.90
Muud
6806.20.00.00
Paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid (sh nende omavahelised segud)
6806.90.00
Muud
6806.90.00.10
Accoustical pads and boards
6806.90.00.11
Muud
6806.90.00.20
Of molded calcium silicate
6806.90.00.90
Muud
6807
Tooted asfaldist jms materjalidest (näiteks naftabituumenist, kivisöepigist)
6807.10.00.00
Rullides
6807.90.00
Muud
6807.90.00.10
Articles of a kind used for roofing or siding
6807.90.00.50
Muud
6808.00.00.00
Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taimsest kiust, õlgedest või laastudest, pilbastest, puutükikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeritud tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega
6809
Tooted kipsist ja kipsisegudest
-
Plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest, ilma ornamendita
6809.11.00
Kaetud või tugevdatud üksnes paberi või papiga
6809.11.00.10
Of gypsum plaster
6809.11.00.80
Muud
6809.19.00.00
Muud
6809.90.00.00
Muud tooted
6810
Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)
-
Tahvlid, kiviplaadid, tellised jms
6810.11.00
Ehitusplokid ja tellised
6810.11.00.10
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6810.11.00.70
Muud
6810.19
Muud
-
Floor and wall tiles:
6810.19.12.00
Of stone agglomerated with binders other than cement
6810.19.14.00
Muud
6810.19.50.00
Muud
-
Muud tooted
6810.91.00.00
Ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele
6810.99.00
Muud
-
Agglomerated quartz slabs of the type used for countertops:
6810.99.00.20
In slabs of rectangular shape, with a length of 3 m or more and a width of 1.25 m or more
6810.99.00.40
Muud
6810.99.00.80
Muud
6811
Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist
6811.40.00.00
Asbesti sisaldavad
-
Asbestivabad
6811.81.00.00
Laineplaadid (gofreeritud plaadid)
6811.82.00.00
Muud plaadid, paneelid, tahvlid, katusekivid jms tooted
6811.89
Muud tooted
6811.89.10.00
Tubes, pipes and tube or pipe fittings
6811.89.90.00
Muud tooted
6812
Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; tooted neist segudest või asbestist (näiteks niit, riie, rõivad, peakatted, jalatsid, tihendid), tugevdatud või tugevdamata, v.. A rubriikides 6811 ja 6813 nimetatud tooted
6812.80
Kroküdoliidist
6812.80.10.00
Footwear
6812.80.90.00
Muud
6812.81
Muud
-
Clothing, clothing accessories, footwear and headgear:
6812.91.10.00
Footwear
6812.91.90.00
Muud
6812.99
Muud
-
Muud
6812.99.10.00
Paper, millboard and felt
6812.99.20.00
Compressed asbestos fiber jointing, in sheets or rolls
6812.99.90.00
Muud
6813
Hõõrdematerjalid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi alusel, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, ning tooted neist (näiteks lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid), monteerimata, piduritele, siduritele ja muule
6813.20.00
Asbesti sisaldavad
-
Brake linings and pads:
6813.20.00.10
Articles for use in civil aircraft
6813.20.00.15
Muud
-
Muud
6813.20.00.20
Articles for use in civil aircraft:
6813.20.00.25
Muud
-
Asbestivabad
6813.81.00
Pidurihõõrdkatted ja -klotsid
6813.81.00.10
Articles for use in civil aircraft, with a basis of mineral substances
6813.81.00.50
Muud
6813.89.00
Muud
6813.89.00.10
Articles for use in civil aircraft, with a basis of mineral substances
6813.89.00.50
Muud
6814
Töödeldud vilk ja vilgust tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilk paberist, papist või muust materjalist alusel või aluseta
6814.10.00.00
Plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta
6814.90.00.00
Muud
6815
Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.. A süsinikkiud, tooted süsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata
-
Süsinikkiud; süsinikkiust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas; muud grafiidist või muust süsinikust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas
6815.11.00.00
Süsinikkiud
6815.12.00.00
Süsinikkiust kangad
6815.13.00.00
Muud süsinikkiust tooted
6815.19.00.00
Muud
6815.20.00.00
Tooted turbast
-
Muud tooted
6815.91.00
Magnesiiti, periklaasi kujul magneesiumoksiidi, dolomiiti, sealhulgas dololubja kujul, või kromiiti sisaldavad
6815.91.00.11
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6815.91.00.71
Muud
6815.99
Muud
6815.99.20.00
Talc, steatite and soapstone, cut or sawed, or in blanks, crayons, cubes, disks or other forms
6815.99.41
Muud
6815.99.41.10
Containing by weight more than 70 percent magnesia, expressed as MgO, with carbon content ranging from trace amounts to less than 30 percent, and chemically bonded by resin or pitch
6815.99.41.70
Muud
6815.99.42
I. GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

Need help to the find appropriate HS Code ?