HS-koodid - 69: Keraamikatooted

6901.00
Tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted ränimuldsetest fossiiljahudest (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) vms ränimuldsetest mineraalidest
6902
Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, v.. A tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest
6902.10.00
Sisaldavad eraldi või kokku üle 50 % massist üht või mitut järgmistest elementidest: mg, ca või cr, vastavalt mgo, cao või cr2o3 kujul
6902.10.00.10
Magnesite bricks
6902.10.00.90
Muud
6902.20.00
Sisaldavad üle 50 % massist alumiiniumoksiidi (al2o3), kvartsi (sio2) või nende segu
-
Containing by weight more than 50% of alumina:
6902.20.00.11
Bricks
6902.20.00.19
Muud
6902.20.00.80
Other bricks
6902.20.00.90
Muud
6902.90.00
Muud
6903
Muud tulekindlad keraamikatooted (näiteks retordid, tiiglid, vardad, muhvid, düüsid, prundid, toed, proovitassid, torud, kestad, vardad ja liugplaadid), v.. A tooted fossiilsetest ränisetetest või samalaadseteset ränimuldadest
6903.10.00
Sisaldavad üle 50 % massist vaba süsinikku
6903.20.00
Sisaldavad üle 50 % massist alumiiniumoksiidi (al2o3) või selle ja kvartsi (sio2) segu
6903.90.00
Muud
6904
Keraamilised ehitustellised, põrandaplokid, tugi- või täitekivid jms
6904.10.00
Ehitustellised
6904.90.00
Muud
6904.90.10.00
Flooring blocks
6904.90.20.00
Support or filler tiles and the like
6905
Keraamilised katusekivid, korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid
6905.10.00
Katusekivid
6905.90.00
Muud
6906.00
Keraamilised torud, kaablikarbikud, katuserennid ning toruliitmikud
6907
Keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaplaadid; keraamilised mosaiikkivid jms alusel või aluseta; viimistluskeraamika
-
Keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid, mis ei kuulu alamrubriikidesse 6907 30 ja 6907 40
6907.21.00
Veeimendumise koefitsiendiga kuni 0,5 % massist
6907.21.10.00
Unglazed
-
Glazed:
6907.21.21.00
Tiles with a surface area of 103 cm² or more
6907.21.29.00
Muud
6907.22.00
Veeimendumise koefitsiendiga üle 0,5 % massist, kuid mitte üle 10 % massist
6907.22.10.00
Unglazed
-
Glazed:
6907.22.21.00
Tiles with a surface area of 103 cm² or more
6907.22.29.00
Muud
6907.23.00
Veeimendumise koefitsiendiga üle 10 % massist
6907.23.10.00
Unglazed
-
Glazed:
6907.23.21.00
Tiles with a surface area of 103 cm² or more
6907.23.29.00
Muud
6907.30.00
Mosaiikkivid jms tooted, mis ei kuulu alamrubriiki 6907 40
6907.30.10.00
Unglazed
-
Glazed:
6907.30.21.00
Tiles with a surface area of 103 cm² or more
6907.30.29.00
Muud
6907.40.00
Viimistluskeraamika
6907.40.10.00
Unglazed
-
Glazed:
6907.40.21.00
Tiles with a surface area of 103 cm² or more
6907.40.29.00
Muud
6909
Keraamilised laboritarbed, keraamikatooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks; keraamilised rennid, torud jm mahutid põllumajanduse tarbeks; keraamilised potid, nõud jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks
-
Keraamilised laboritarbed, keraamikatooted keemiatööstusele jm tehniliseks otstarbeks
6909.11.00
Portselanist
6909.12.00
Tooted kõvadusega 9 ja rohkem mohsi skaala järgi
6909.12.10.00
For use in machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
6909.12.90.00
Muud
6909.19.00
Muud
6909.19.10.00
Ceramic rings for use in the manufacture of formaldehyde; For use in machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
6909.19.90.00
Muud
6909.90.00
Muud
6909.90.00.10
Subject to customs duty based on excise duty
6909.90.00.90
Muud
6910
Keraamilised valamud, kraanikausid, kraanikausijalad, vannid, bideed, klosetipotid, loputuskastid, pissuaarid jms sanitaartehnikatooted
6910.10.00
Portselanist
6910.10.10.00
Water closet pans (toilet bowls) and flushing cisterns (toilet tanks) or combinations thereof
6910.10.10.10
Water closet pans (toilet bowls)
6910.10.10.20
Flushing cisterns (toilet tanks)
6910.10.10.30
Combinations of water closet pans and flushing cisterns
6910.10.90.00
Muud
6910.10.90.30
Sinks and wash basins
6910.10.90.90
Muud
6910.90.00
Muud
6910.90.00.10
Wash basins
6910.90.00.90
Muud
6911
Portselanist lauanõud, kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed
6911.10.00
Lauanõud ja kööginõud
6911.10.10.00
Undecorated tableware, of a thickness of 3 mm or more, for use in the manufacture of decorated heavy duty tableware for hotel, restaurant or institutional use
6911.10.20.00
Other undecorated tableware for use in the manufacture of decorated tableware by kiln-fired decoration
6911.10.90.00
Muud
6911.10.90.10
Subject to customs duty based on excise duty
6911.10.90.90
Muud
6911.90.00
Muud
6911.90.00.10
Subject to customs duty based on excise duty
6911.90.00.90
Muud
6912
Keraamilised (v.. A portselanist) lauanõud ja kööginõud, muud majapidamistarbed ja tualett-tarbed
6912.00.10.00
Undecorated coffee mugs of earthenware or stoneware, for use in the manufacture of decorated coffee mugs by kiln-fired decoration; Undecorated tableware of semi-porcelain or white granite, of a thickness of 3 mm or more, for use in the manufacture of decorated heavy duty tableware for hotel, restaurant or institutional use
6912.00.20.00
Other, undecorated tableware of semi-porcelain or white granite for use in the manufacture of decorated tableware by kiln-fired decoration
6912.00.90.00
Muud
6912.00.90.10
Tableware
6912.00.90.20
Kitchenware
6912.00.90.90
Muud
6913
Kujukesed jm dekoratiivkeraamikatooted
6913.10.00
Portselanist
6913.90.00
Muud
6913.90.10.00
Produced in Canada more than 25 years prior to the date of accounting
6913.90.90.00
Muud
6914
Muud keraamikatooted
6914.10.00
Portselanist
6914.10.10.00
Porcelain hand forms to be employed in the manufacture of rubber gloves
6914.10.90.00
Muud
6914.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?