HS-koodid - 70: Klaas ja klaastooted

7001
Klaasikillud jm klaasijäätmed ja -jäägid; v.. A elektronkiiretoruklaas või muu rubriigi 8549 aktiveeritud klaas; klaasimass
-
Klaasimass
7002
Klaaskuulid (v.. A rubriigis 7018 nimetatud mikroklaaskuulid), klaasvardad, klaastorud, töötlemata
7002.10
Kuulid
7002.20
Vardad
7002.21
Torud
7002.31
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest
7002.32
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7002.39
Muud
7003
Valuklaas ja valtsklaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
-
Armeerimata lehtklaas
7003.12
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7003.19
Muud
7003.20
Sardklaasilehed
7003.30
Profiilid
7004
Tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7004.20
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7004.90
Muu klaas
7005
Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7005.10
Armeerimata lehtklaas absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga
7005.11
Muu armeerimata lehtklaas
7005.21
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pealispinnaga
7005.29
Muud
7005.30
Sardklaasilehed
7006
Rubriikide 7003, 7004 ja 7005 klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta
7007
Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas
-
Karastatud kildumatu klaas
7007.11
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.19
Muud
-
Lamineeritud kildumatu klaas
7007.21
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.29
Muud
7008
Mitmekihilised klaasisolaatorid
-
Muud
7009
Klaaspeeglid, raamitud või raamimata (sh tahavaatepeeglid)
7009.10
Sõidukite tahavaatepeeglid
7009.11
Muud
7009.91
Raamimata
7009.92
Raamitud
7010
Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.10
Ampullid
7010.20
Klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.90
Muud
7011
Elektrilampide ja valgusallikate, elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende klaasosad
7011.10
Elektrivalgustuse tarvis
7011.20
Elektronkiiretorude tarvis
7011.90
Muud
7013
Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.. A rubriikide 7010 ja 7018 tooted)
7013.10
Klaaskeraamikast
7013.11
Jalaga joogiklaasid, v.. A klaaskeraamilised
7013.22
Pliikristallist
7013.28
Muud
7013.12
Muud joogiklaasid, v.. A klaaskeraamilised
7013.33
Pliikristallist
7013.37
Muud
7013.13
Klaasesemed laua katmiseks (v.. A joogiklaasid) või köögis kasutamiseks (v.. A klaaskeraamilised)
7013.41
Pliikristallist
7013.42
Klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga kuni 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c
7013.49
Muud
7013.14
Muud klaastooted
7013.91
Pliikristallist
7013.99
Muud
7014
Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid (v.. A rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötlemata
7015
Kellaklaasid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist korrigeerivad või mittekorrigeerivad), kumerad, nõgusad vm, optiliselt töötlemata; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks
7015.10
Prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele
7015.90
Muud
7016
Sillutuskivid, ehitusplaadid, tellised, tahvlid, viimistlusplaadid jms tooted pressitud või vormitud klaasist, armeeritud või armeerimata; klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid (alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel); vitraažklaasid jms klaastooted; kärg- ja vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul
7016.10
Klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel
7016.90
Muud
7017
Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted (gradueeritud või gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata)
7017.10
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast
7017.20
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7017.90
Muud
7018
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed, tooted nendest (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); klaassilmad (v.. A silmaproteesid); klaaskujukesed jm jootelambiga töödeldud klaasdekoratiivtooted (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.10
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed
7018.20
Mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.90
Muud
7019
Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)
-
Kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tükeldatud kiud ning neist tehtud matid
7019.11
Tükeldatud kiud pikkusega kuni 50 mm
7019.12
Heie
7019.13
Muu lõng, kamm- või kraaslindid
7019.14
Mehaaniliselt seostatud matid
7019.15
Keemiliselt seostatud matid
7019.19
Muud
-
Mehhaaniliselt seostatud riie
7019.61
Kootud tihe heidest riie
7019.62
Muu tihe heidest riie
7019.63
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistamata või lamineerimata
7019.64
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistatud või lamineeritud
7019.65
Hõre kuni 30 cm laiune kootud riie
7019.66
Hõre üle 30 cm laiune kootud riie
7019.69
Muud
-
Keemiliselt seostatud riie
7019.71
Loorid (õhuke riie)
7019.72
Muu tihe riie
7019.73
Muu hõre riie
7019.80
Klaasvill ja klaasvillast tooted
7019.90
Muud
7020
Muud klaastooted
-
Termospudelite jm vaakumnõude klaaskolvid
-
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?