HS-koodid - 70: Klaas ja klaastooted

7001.00
Cullet and other waste and scrap of glass, excluding glass from cathode-ray tubes or other activated glass of heading 85.49; glass in the mass.
7002
Klaaskuulid (v.. A rubriigis 7018 nimetatud mikroklaaskuulid), klaasvardad, klaastorud, töötlemata
7002.10.00
Kuulid
7002.20.00
Vardad
-
Tubes:
7002.31.00
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest
7002.32.00
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7002.39.00
Muud
7003
Valuklaas ja valtsklaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
-
Armeerimata lehtklaas
7003.12.00
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7003.19.00
Muud
7003.20.00
Sardklaasilehed
7003.30.00
Profiilid
7004
Tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7004.20.00
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7004.90.00
Muu klaas
7005
Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7005.10.00
Armeerimata lehtklaas absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga
7005.10.00.20
Float glass, having a reflecting layer
7005.10.00.90
Muud
-
Other non-wired glass:
7005.21.00
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pealispinnaga
-
Float glass, coloured green throughout the mass:
7005.21.00.11
Of a thickness not exceeding 3 mm
7005.21.00.12
Of a thickness exceeding 3 mm
7005.21.00.90
Muud
7005.29.00
Muud
7005.29.00.20
Of a thickness not exceeding 3 mm
7005.29.00.30
Of a thickness exceeding 3 mm but not exceeding 4 mm
7005.29.00.40
Of a thickness exceeding 4 mm but not exceeding 5 mm
7005.29.00.50
Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 6 mm
7005.29.00.60
Of a thickness exceeding 6 mm but not exceeding 10 mm
7005.29.00.70
Of a thickness exceeding 10 mm
7005.30.00
Sardklaasilehed
7006.00
Glass of heading 70.03, 70.04 or 70.05, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials.
7007
Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas
-
Karastatud kildumatu klaas
7007.11.00
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.19.00
Muud
7007.19.00.10
Having an absorbent or reflecting layer
7007.19.00.20
Other, coloured throughout the mass
7007.19.00.21
Other, colourless:
7007.19.00.32
Of a thickness not exceeding 6 mm
7007.19.00.33
Of a thickness exceeding 6 mm
-
Lamineeritud kildumatu klaas
7007.21.00
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.29.00
Muud
7008.00
Multiple-walled insulating units of glass.
7009
Klaaspeeglid, raamitud või raamimata (sh tahavaatepeeglid)
7009.10.00
Sõidukite tahavaatepeeglid
7009.10.00.10
Interior
7009.10.00.11
Exterior:
7009.10.00.21
Non-braced, for mounting on doors
7009.10.00.29
Muud
-
Muud
7009.91.00
Raamimata
7009.92.00
Raamitud
7010
Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.10.00
Ampullid
7010.20.00
Klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.90.00
Muud
-
Food preserve containers:
7010.90.00.21
Having a wide mouth, outside diameter of 38 mm or more
7010.90.00.29
Muud
7010.90.00.30
Muud
7010.90.00.91
Alcoholic beverage containers
7010.90.00.93
Soft drink containers
7010.90.00.94
Cosmetic containers
7010.90.00.95
Pharmaceutical containers
7010.90.00.96
Having a wide mouth, outside diameter of 38 mm or more
7010.90.00.99
Muud
7011
Elektrilampide ja valgusallikate, elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende klaasosad
7011.10.00
Elektrivalgustuse tarvis
7011.20.00
Elektronkiiretorude tarvis
7011.20.10.00
Cones (funnels)
7011.20.90.00
Muud
7011.90.00
Muud
7013
Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.. A rubriikide 7010 ja 7018 tooted)
7013.10.00
Klaaskeraamikast
-
Stemware drinking glasses, other than of glass-ceramics:
7013.22.00
Pliikristallist
7013.22.00.10
Subject to customs duty based on excise duty
7013.22.00.90
Muud
7013.28.00
Muud
-
Other drinking glasses, other than of glass-ceramics:
7013.33.00
Pliikristallist
7013.37.00
Muud
-
Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes, other than of glass-ceramics:
7013.41.00
Pliikristallist
7013.41.00.20
Decanters, subject to customs duty based on excise duty
7013.41.00.90
Muud
7013.42.00
Klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga kuni 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c
7013.49.00
Muud
7013.49.00.20
Laminated glass tableware
7013.49.00.30
Decanters, subject to customs duty based on excise duty
7013.49.00.50
Coffee mugs, beer mugs, tankards, shot glasses and mixing glasses
7013.49.00.90
Muud
-
Other glassware:
7013.91.00
Pliikristallist
7013.99.00
Muud
7013.99.00.20
Vases
7013.99.00.30
Decorative ware
7013.99.00.90
Muud
7014
Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid (v.. A rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötlemata
7014.00.00.50
Blanks
7014.00.00.90
Muud
7015
Kellaklaasid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist korrigeerivad või mittekorrigeerivad), kumerad, nõgusad vm, optiliselt töötlemata; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks
7015.10.00
Prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele
7015.90.00
Muud
7016
Sillutuskivid, ehitusplaadid, tellised, tahvlid, viimistlusplaadid jms tooted pressitud või vormitud klaasist, armeeritud või armeerimata; klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid (alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel); vitraažklaasid jms klaastooted; kärg- ja vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul
7016.10.00
Klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel
7016.90.00
Muud
7017
Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted (gradueeritud või gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata)
7017.10.00
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast
7017.20.00
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7017.90.00
Muud
7017.90.00.10
Microscope slides
7017.90.00.11
Muud
7017.90.00.91
Bottles, flasks, phials and jars
7017.90.00.99
Muud
7018
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed, tooted nendest (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); klaassilmad (v.. A silmaproteesid); klaaskujukesed jm jootelambiga töödeldud klaasdekoratiivtooted (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.10.00
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed
7018.10.00.20
Glass beads, of a kind designed for hand-made articles
7018.10.00.90
Muud
7018.20.00
Mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.90.00
Muud
7019
Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)
-
Kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tükeldatud kiud ning neist tehtud matid
7019.11.00
Tükeldatud kiud pikkusega kuni 50 mm
7019.12.00
Heie
7019.13.00
Muu lõng, kamm- või kraaslindid
7019.14.00
Mehaaniliselt seostatud matid
7019.15.00
Keemiliselt seostatud matid
7019.19.00
Muud
-
Mehhaaniliselt seostatud riie
7019.61.00
Kootud tihe heidest riie
7019.62.00
Muu tihe heidest riie
7019.63.00
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistamata või lamineerimata
7019.64.00
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistatud või lamineeritud
7019.65.00
Hõre kuni 30 cm laiune kootud riie
7019.66.00
Hõre üle 30 cm laiune kootud riie
7019.69.00
Muud
-
Keemiliselt seostatud riie
7019.71.00
Loorid (õhuke riie)
7019.72.00
Muu tihe riie
7019.73.00
Muu hõre riie
7019.80.00
Klaasvill ja klaasvillast tooted
-
Insulation products:
7019.80.00.11
Pipe coverings
7019.80.00.19
Muud
7019.80.00.90
Muud
7019.90.00
Muud
7019.90.00.20
Woven articles
7019.90.00.90
Muud
7020
Muud klaastooted
7020.00.10.00
For use in the manufacture of cut or decorated glassware; Glassware having a linear coefficient of expansion not exceeding 5x10-6 per Kelvin within a temperature range of 0°C to 300°C; Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels
7020.00.90.00
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?