HS-koodid - 70: Klaas ja klaastooted

7001.00
Klaasikillud jm klaasijäätmed ja -jäägid; v.. A elektronkiiretoruklaas või muu rubriigi 8549 aktiveeritud klaas; klaasimass
7001.00.1000
无色光学玻璃块料
-
无色光学玻璃块料
7001.00.9010
废碎玻璃 (来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外)
-
废碎玻璃(来源于阴极射线管或税目85.49的其他活化玻璃除外)
7001.00.9090
其他玻璃块料
-
其他玻璃块料
7002
Klaaskuulid (v.. A rubriigis 7018 nimetatud mikroklaaskuulid), klaasvardad, klaastorud, töötlemata
7002.10
Kuulid
7002.10.0000
未加工的玻璃球 (品目7018的微型玻璃球除外)
7002.10.0000999
未加工的玻璃球(品目7018的微型玻璃球除外)
7002.20
Vardad
7002.21
Torud
7002.20.1010
直径≥60毫米的光导纤维预制棒
-
直径≥60毫米的光导纤维预制棒
7002.20.1090
其他光导纤维预制棒
-
其他光导纤维预制棒
7002.20.9000
其他未加工的玻璃棒
-
其他未加工的玻璃棒
7002.31
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest
7002.31.1000
光导纤维用波导级石英玻璃管 (未经加工
-
光导纤维用波导级石英玻璃管(未经加工,熔凝石英或其他熔凝硅石制)
7002.31.9000
熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管
-
熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管
7002.32
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7002.32.0010
药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%) (0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制)
-
药用硼硅玻璃管(三氧化二硼含量≥8%)(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制)
7002.32.0090
其他未加工的玻璃管 (0-300℃时线膨胀系数不超过5×10-6/开尔文的玻璃制)
-
其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃制)
7002.39
Muud
7002.39.0000
未列名、未加工的玻璃管
7002.39.0000999
未列名、未加工的玻璃管
7003
Valuklaas ja valtsklaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
-
Armeerimata lehtklaas
7003.12
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7003.12.0000
铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 (不透明
7003.12.0000999
铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工)
7003.19
Muud
7003.19.0001
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (铸、轧制的非夹丝玻璃板、片
7003.19.0001999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃(铸、轧制的非夹丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7003.19.0002
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 (未着色
7003.19.0002999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7003.19.0090
铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片 (未着色
-
铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7003.20
Sardklaasilehed
7003.20.0000
铸、轧制的夹丝玻璃板、片 (未经其他加工)
7003.20.0000999
铸、轧制的夹丝玻璃板、片(未经其他加工)
7003.30
Profiilid
7003.30.0000
铸、轧制的玻璃型材及异型材 (未经其他加工)
7003.30.0000999
铸、轧制的玻璃型材及异型材(未经其他加工)
7004
Tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7004.20
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas
7004.20.0000
拉、吹制的着色玻璃板、片 (不透明
7004.20.0000999
拉、吹制的着色玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工)
7004.90
Muu klaas
7004.90.0001
光学平板玻璃
7004.90.0001999
光学平板玻璃,厚度0.7mm以下(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7004.90.0002
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (未着色
7004.90.0002999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7004.90.0003
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 (未着色
7004.90.0003999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃(未着色;透明及不具吸收层的;未经其他加工)
7004.90.0090
拉、吹制的其他玻璃板、片 (未着色
-
拉、吹制的其他玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工)
7005
Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata
7005.10
Armeerimata lehtklaas absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga
7005.11
Muu armeerimata lehtklaas
7005.10.0000
有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板 (包括有反射或非反射层的玻璃板、片)
7005.10.0000999
有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板(包括有反射或非反射层的玻璃板、片)
7005.21
Massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või üksnes lihvitud pealispinnaga
7005.21.0000
其他着色非夹丝浮法玻璃板、片 (整块着色
7005.21.0000999
其他着色非夹丝浮法玻璃板、片(整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的)
7005.29
Muud
7005.29.0002
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 (非夹丝浮法玻璃板、片)
7005.29.0002999
液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃板、片)
7005.29.0003
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃
7005.29.0003999
手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃
7005.29.0090
其他非夹丝浮法玻璃板、片
-
其他非夹丝浮法玻璃板、片
7005.30
Sardklaasilehed
7005.30.0000
夹丝浮法玻璃板、片 (包括表面研磨或抛光的
7005.30.0000999
夹丝浮法玻璃板、片(包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层)
7006.00
Rubriikide 7003, 7004 ja 7005 klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta
7006.00.0001
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 (经弯曲
7006.00.0001999
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7006.00.0002
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下 (经弯曲
7006.00.0002999
液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7006.00.0090
经其他加工编号7003-7005的玻璃 (经弯曲
-
经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加工、未镶框或装配)
7007
Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas
-
Karastatud kildumatu klaas
7007.11
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.11.1001
空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃
-
空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃
7007.11.1090
航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 (其他规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
-
航空航天器及船舶用钢化安全玻璃(其他规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
7007.11.9000
车辆用钢化安全玻璃 (规格及形状适于安装在车辆上的)
-
车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(其他车辆零部件)
-
车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(钢化玻璃)
7007.19
Muud
7007.20
Lamineeritud kildumatu klaas
7007.19.0000
其他钢化安全玻璃
7007.19.0000999
其他钢化安全玻璃
7007.21
Sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga
7007.21.1000
航空航天器及船舶用层压安全玻璃 (规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
-
航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及船上的)
7007.21.9000
车辆用层压安全玻璃 (规格及形状适于安装在车辆上的)
-
车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(其他车辆零部件)
-
车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)(钢化玻璃)
7007.29
Muud
7007.29.0000
其他层压安全玻璃
7007.29.0000999
其他层压安全玻璃
7008.00
Mitmekihilised klaasisolaatorid
7008.00.1000
中空或真空隔温、隔音玻璃组件
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(其他车辆零部件)
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(钢化玻璃)
-
中空或真空隔温、隔音玻璃组件(其他玻璃及制品)
7008.00.9000
其他多层隔温、隔音玻璃组件
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(其他车辆零部件)
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(钢化玻璃)
-
其他多层隔温、隔音玻璃组件(其他玻璃及制品)
7009
Klaaspeeglid, raamitud või raamimata (sh tahavaatepeeglid)
7009.10
Sõidukite tahavaatepeeglid
7009.11
Muud
7009.10.0000
车辆后视镜 (不论是否镶框)
7009.10.0000101
车辆后视镜(不论是否镶框)(其他车辆零部件)
7009.10.0000102
车辆后视镜(不论是否镶框)(玻璃镜)
7009.91
Raamimata
7009.91.0000
未镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.91.0000999
未镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.92
Raamitud
7009.92.0000
其他镶框玻璃镜(包括后视镜)
7009.92.0000999
其他镶框玻璃镜(包括后视镜)
7010
Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.10
Ampullid
7010.10.0000
玻璃安瓿
7010.10.0000999
玻璃安瓿
7010.20
Klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid
7010.20.0000
玻璃制的塞、盖及类似封口器
7010.20.0000101
玻璃制的塞、盖及类似封口器(非食品用玻璃器皿)
7010.20.0000102
玻璃制的塞、盖及类似封口器(食品用玻璃包装)
7010.90
Muud
7010.90.1000
装运货物或保藏用的玻璃大容器 (指超过1升的坛
-
装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.2000
装运货物或保藏用的玻璃中容器 (指超过0.33升
-
装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.3000
装运货物或保藏用的玻璃小容器 (指超过0.15升
-
装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的坛,瓶,缸,罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7010.90.9000
装运货物或保藏用的玻璃特小容器 (指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)
-
装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)(非食品用玻璃器皿)
-
装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及其他容器)(食品用玻璃包装)
7011
Elektrilampide ja valgusallikate, elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende klaasosad
7011.10
Elektrivalgustuse tarvis
7011.10.0000
电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 (未装有配件)
7011.10.0000999
电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件)
7011.20
Elektronkiiretorude tarvis
7011.20.1000
显像管玻壳及其零件 (未装有配件)
-
显像管玻壳及其零件(未装有配件)(其它电光源及其零件)
-
显像管玻壳及其零件(未装有配件)(其它显像管及其零件)
7011.20.9000
其他阴极射线管用的未封口玻壳 (包括零件
-
其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件;但未装有配件)(其它电光源及其零件)
-
其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件;但未装有配件)(其它显像管及其零件)
7011.90
Muud
7011.90.1000
电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 (未装有配件)
-
电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件(未装有配件)
7011.90.9000
其他类似品用未封口玻璃外壳零件 (未装有配件)
-
其他类似品用未封口玻璃外壳零件(未装有配件)
7013
Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.. A rubriikide 7010 ja 7018 tooted)
7013.10
Klaaskeraamikast
7013.11
Jalaga joogiklaasid, v.. A klaaskeraamilised
7013.10.0000
玻璃陶瓷制玻璃器皿 (供餐桌
7013.10.0000999
玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用)
7013.22
Pliikristallist
7013.22.0000
铅晶质玻璃制高脚杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.22.0000101
铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.22.0000102
铅晶质玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.28
Muud
7013.29
Muud joogiklaasid, v.. A klaaskeraamilised
7013.28.0000
其他玻璃制高脚杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.28.0000101
其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.28.0000102
其他玻璃制高脚杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.33
Pliikristallist
7013.33.0000
铅晶质玻璃制其他杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.33.0000101
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.33.0000102
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.33.0000103
铅晶质玻璃制其他杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.37
Muud
7013.38
Klaasesemed laua katmiseks (v.. A joogiklaasid) või köögis kasutamiseks (v.. A klaaskeraamilised)
7013.37.0000
其他玻璃杯 (玻璃陶瓷制的除外)
7013.37.0000101
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.37.0000102
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.37.0000103
其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.41
Pliikristallist
7013.41.0000
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 ((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)
7013.41.0000101
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.41.0000102
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.41.0000103
铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.42
Klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga kuni 5 × 10-6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c
7013.42.0000
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 (低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)
7013.42.0000101
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(非食品用玻璃器皿)
7013.42.0000102
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(食品接触玻璃产品)
7013.42.0000103
低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文)(食品用玻璃包装)
7013.49
Muud
7013.50
Muud klaastooted
7013.49.0000
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 (不包括杯子
7013.49.0000101
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(非食品用玻璃器皿)
7013.49.0000102
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(食品接触玻璃产品)
7013.49.0000103
其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外)(食品用玻璃包装)
7013.91
Pliikristallist
7013.91.0000
其他铅晶质玻璃器皿
7013.91.0000101
其他铅晶质玻璃器皿(非食品用玻璃器皿)
7013.91.0000102
其他铅晶质玻璃器皿((食品接触玻璃产品))
7013.91.0000103
其他铅晶质玻璃器皿(食品用玻璃包装)
7013.99
Muud
7013.99.0000
其他玻璃器皿
7013.99.0000101
其他玻璃器皿(非食品用玻璃器皿)
7013.99.0000102
其他玻璃器皿(食品接触玻璃产品)
7013.99.0000103
其他玻璃器皿(食品用玻璃包装)
7014.00
Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid (v.. A rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötlemata
7014.00.1000
光学仪器用光学元件毛坯 (未经光学加工的
-
光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外)
7014.00.9001
滤波玻璃 (带有抗红外和防反射薄膜的)
-
滤波玻璃(带有抗红外和防反射薄膜的)
7014.00.9090
其他未经光学加工的信号玻璃器 (包括玻璃制光学元件
-
其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品除外)
7015
Kellaklaasid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist korrigeerivad või mittekorrigeerivad), kumerad, nõgusad vm, optiliselt töötlemata; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks
7015.10
Prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele
7015.10.1000
视力矫正眼镜用变色镜片坯件 (未经光学加工的)
-
视力矫正眼镜用变色镜片坯件(未经光学加工的)
7015.10.9000
其他视力矫正眼镜用镜片坯件 (未经光学加工的)
-
其他视力矫正眼镜用镜片坯件(未经光学加工的)
7015.90
Muud
7015.90.1000
钟表玻璃 (未经光学加工的)
-
钟表玻璃(未经光学加工的)
7015.90.2000
平光变色镜片坯件 (未经光学加工的)
-
平光变色镜片坯件(未经光学加工的)
7015.90.9000
品目7015的其他未经光学加工玻璃
-
品目7015的其他未经光学加工玻璃
7016
Sillutuskivid, ehitusplaadid, tellised, tahvlid, viimistlusplaadid jms tooted pressitud või vormitud klaasist, armeeritud või armeerimata; klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid (alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel); vitraažklaasid jms klaastooted; kärg- ja vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul
7016.10
Klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel
7016.10.0000
供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 (包括其他小件玻璃品
7016.10.0000999
供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(包括其他小件玻璃品,不论是否有衬背)
7016.90
Muud
7016.90.1000
花饰铅条窗玻璃及类似品
-
花饰铅条窗玻璃及类似品
7016.90.9000
建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖 (包括瓦等
-
建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或泡沫玻璃块,板等)
7017
Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted (gradueeritud või gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata)
7017.10
Sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast
7017.10.0000
实验室
7017.10.0000999
实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标量)
7017.20
Muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °c kuni 300 °c on kuni 5 × 10-6 kelvini kohta
7017.20.0000
其他玻璃制实验室等用玻璃器 (0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制)
7017.20.0000999
其他玻璃制实验室等用玻璃器(0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文的玻璃制)
7017.90
Muud
7017.90.0000
其他实验室、卫生及配药用玻璃器
7017.90.0000999
其他实验室、卫生及配药用玻璃器
7018
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed, tooted nendest (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); klaassilmad (v.. A silmaproteesid); klaaskujukesed jm jootelambiga töödeldud klaasdekoratiivtooted (v.. A juveeltoodete imitatsioonid); mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.10
Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed
7018.10.0000
玻璃珠
7018.10.0000999
玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外)
7018.20
Mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm
7018.20.0001
熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um
7018.20.0001999
熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um
7018.20.0090
其他直径≤1毫米的玻璃珠
-
其他直径≤1毫米的玻璃珠
7018.90
Muud
7018.90.0000
灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品
7018.90.0000999
灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外,医用假眼除外)
7019
Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)
-
Kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tükeldatud kiud ning neist tehtud matid
7019.11
Tükeldatud kiud pikkusega kuni 50 mm
7019.11.0010
两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的长度不超过50mm的短切原丝(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.11.0090
其他长度不超过50mm的短切原丝
-
其他长度不超过50mm的短切原丝
7019.12
Heie
7019.12.0020
两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维无捻粗纱(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.12.0090
其他玻璃纤维无捻粗纱
-
其他玻璃纤维无捻粗纱
7019.13
Muu lõng, kamm- või kraaslindid
7019.13.0010
两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他纱线、定长纤维纱条(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.13.0090
其他纱线、定长纤维纱条
-
其他纱线、定长纤维纱条
7019.14
Mehaaniliselt seostatud matid
7019.14.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的机械结合毡(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.14.0090
其他玻璃纤维制的机械结合毡
-
其他玻璃纤维制的机械结合毡
7019.15
Keemiliselt seostatud matid
7019.15.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.15.0090
其他玻璃纤维制的化学粘合毡
-
其他玻璃纤维制的化学粘合毡
7019.19
Muud
7019.20
Mehhaaniliselt seostatud riie
7019.19.0012
两用物项管制的其他短切原丝 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他短切原丝(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.19.0090
其他短切原丝
-
其他短切原丝
7019.61
Kootud tihe heidest riie
7019.61.0010
两用物项管制的紧密粗纱机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的紧密粗纱机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.61.0090
其他紧密粗纱机织物 (机械结合的)
-
其他紧密粗纱机织物(机械结合的)
7019.62
Muu tihe heidest riie
7019.62.0010
两用物项管制的其他紧密粗纱织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他紧密粗纱织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的,机织物除外)
7019.62.0090
其他紧密粗纱织物 (机械结合的
-
其他紧密粗纱织物(机械结合的,机织物除外)
7019.63
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistamata või lamineerimata
7019.63.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压
7019.63.1090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(机械结合的)
7019.63.2010
两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.63.2090
玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 (机械结合的)
-
玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯(机械结合的)
7019.63.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.63.9090
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;未经涂布或层压(机械结合的)
7019.64
Tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistatud või lamineeritud
7019.64.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压
7019.64.1090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(机械结合的)
7019.64.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
两用物项管制的其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.64.9090
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物
-
其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物;经涂布或层压(机械结合的)
7019.65
Hõre kuni 30 cm laiune kootud riie
7019.65.1010
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.65.1090
宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (机械结合的)
-
宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的)
7019.65.9010
两用物项管制的宽度≤30mm的玻璃纤维网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30mm的玻璃纤维网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的;但粗纱制的除外)
7019.65.9090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物 (机械结合的
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物(机械结合的;但粗纱制的除外)
7019.66
Hõre üle 30 cm laiune kootud riie
7019.66.1010
两用物项管制的宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.66.1090
宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物 (机械结合的)
-
宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的)
7019.66.9010
两用物项管制的宽度>30cm的其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度>30cm的其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.66.9090
其他玻璃纤维纱线制网孔机织物 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维纱线制网孔机织物(机械结合的)
7019.69
Muud
7019.70
Keemiliselt seostatud riie
7019.69.1010
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.1090
其他玻璃纤维制的垫 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维制的垫(机械结合的)
7019.69.2010
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.2090
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的)
7019.69.3010
两用物项管制的宽度≤30mm的其他玻璃纤维机织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的宽度≤30mm的其他玻璃纤维机织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.3090
其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 (机械结合的)
-
其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物(机械结合的)
7019.69.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,机械结合的)
7019.69.9090
其他玻璃纤维织物 (机械结合的)
-
其他玻璃纤维织物(机械结合的)
7019.71
Loorid (õhuke riie)
7019.71.0010
两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.71.0090
玻璃纤维制的覆面毡(薄毡) (化学粘合的)
-
玻璃纤维制的覆面毡(薄毡)(化学粘合的)
7019.72
Muu tihe riie
7019.72.1010
两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的紧密玻璃纤维垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.72.1090
紧密玻璃纤维垫 (化学粘合的)
-
紧密玻璃纤维垫(化学粘合的)
7019.72.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的,不包括垫)
7019.72.9090
其他玻璃纤维制紧密织物 (化学粘合的
-
其他玻璃纤维制紧密织物(化学粘合的,不包括垫)
7019.73
Muu hõre riie
7019.73.1010
两用物项管制的网孔玻璃纤维垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的网孔玻璃纤维垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的)
7019.73.1090
网孔玻璃纤维垫 (化学粘合的)
-
网孔玻璃纤维垫(化学粘合的)
7019.73.9010
两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m,化学粘合的,不包括垫)
7019.73.9090
其他玻璃纤维制网孔织物 (化学粘合的
-
其他玻璃纤维制网孔织物(化学粘合的,不包括垫)
7019.80
Klaasvill ja klaasvillast tooted
7019.80.1000
玻璃棉制的垫
-
玻璃棉制的垫
7019.80.2000
玻璃棉制的网、板及类似无纺产品
-
玻璃棉制的网、板及类似无纺产品
7019.80.9000
玻璃棉及其他玻璃棉制品
-
玻璃棉及其他玻璃棉制品
7019.90
Muud
7019.90.2110
两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂
-
两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯)(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂,每平方米重量<450克)
7019.90.2190
玻璃纤维布浸胶制品 (每平方米重量<450克)
-
玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量<450克)
7019.90.2910
两用物项管制的其他玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂
-
两用物项管制的其他玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯)(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂,每平方米重量≥450克)
7019.90.2990
其他玻璃纤维布浸胶制品 (每平方米重量≥450克)
-
其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克)
7019.90.9110
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9190
其他玻璃纤维制的垫
-
其他玻璃纤维制的垫
7019.90.9210
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9290
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品
-
其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品
7019.90.9910
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 (比模量≥3.18×10^6m
-
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品(比模量≥3.18×10^6m;以及比抗拉强度≥7.62×10^4m)
7019.90.9920
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 (用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂的连续的细线、粗纱、纱或宽度不超过15mm的带(预浸料坯))
-
两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品(用比模量≥3.18×10^6m以及比抗拉强度≥7.62×10^4m的玻璃纤维制成并浸渍了热固性树脂的连续的细线、粗纱、纱或宽度不超过15mm的带(预浸料坯))
7019.90.9990
其他玻璃纤维及其制品
-
其他玻璃纤维及其制品
7020.00
Muud klaastooted
7020.00.1100
导电玻璃
-
导电玻璃
7020.00.1200
绝缘子用玻璃伞盘
-
绝缘子用玻璃伞盘
7020.00.1301
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制) (用于插入熔化和氧化炉内)
-
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(熔融石英或其他熔融硅石制)(用于插入熔化和氧化炉内)
7020.00.1390
熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品 (导电玻璃及绝缘子用玻璃伞盘除外)
-
熔融石英或其他熔融硅石制工业用其他玻璃制品(导电玻璃及绝缘子用玻璃伞盘除外)
7020.00.1901
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器 (用于插入熔化和氧化炉内)
-
半导体晶片生产用石英反应管及夹持器(用于插入熔化和氧化炉内)
7020.00.1990
其他工业用玻璃制品
-
其他工业用玻璃制品
7020.00.9100
保温瓶或其他保温容器用玻璃胆
-
保温瓶或其他保温容器用玻璃胆
7020.00.9901
石英玻璃
-
石英玻璃,平整度小于等于1微米
7020.00.9990
其他非工业用玻璃制品
-
其他非工业用玻璃制品

Need help to the find appropriate HS Code ?