HS-koodid - 71: Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetalliga plakeeritud metallid, nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

-
I. Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääriskivid ja poolvääriskivid
7101
Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lükkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks
7101.10
Looduslikud pärlid
7101.11
Kultiveeritud pärlid
7101.21
Töötlemata
7101.22
Töödeldud
7102
Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata
7102.10
Sorteerimata
7102.11
Tööstuslikud
7102.21
Töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud
7102.29
Muud
7102.12
Mittetööstuslikud
7102.31
Töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud
7102.39
Muud
7103
Vääriskivid (v.. A teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.. A teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud
7103.10
Töötlemata, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud
7103.11
Muul viisil töödeldud
7103.91
Rubiinid, safiirid ja smaragdid
7103.99
Muud
7104
Tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lükkimata, raamistamata ja kinnitamata; sorteerimata tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lükitud
7104.10
Piesoelektriline kvarts
7104.11
Muud, töötlemata, üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud
7104.21
Teemandid
7104.29
Muud
7104.12
Muud
7104.91
Teemandid
7104.99
Muud
7105
Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest
7105.10
Teemandipuru ja -pulber
7105.90
Muud
71.6
II. Väärismetallid ja väärismetalliga plakeeritud metallid
7106
Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
7106.10
Pulber
7106.11
Muud
7106.91
Survetöötlemata
7106.92
Pooltöödeldud
7107.00
Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud
7108
Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
-
Mitte mündikuld
7108.11
Kullapulber
7108.12
Muul survetöötlemata kujul
7108.13
Muul pooltöödeldud kujul
7108.20
Mündikuld
7109.00
Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud
7110
Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina
-
Plaatina
7110.11
Survetöötlemata või pulbrina
7110.19
Muud
-
Pallaadium
7110.21
Survetöötlemata või pulbrina
7110.29
Muud
-
Roodium
7110.31
Survetöötlemata või pulbrina
7110.39
Muud
-
Iriidium, osmium ja ruteenium
7110.41
Survetöötlemata või pulbrina
7110.49
Muud
7111.00
Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud
7112
Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks, v.. A rubriigi 8549 kaubad
7112.30
Väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldav tuhk
7112.31
Muud
7112.91
Kullast, sh kullaga plakeeritud metallidest, v.. A muid väärismetalle sisaldavad pühkmed
7112.92
Plaatinast, sh plaatinaga plakeeritud metallidest, v.. A muid väärismetalle sisaldavad pühkmed
7112.99
Muud
71.3
III. Juveeltooted, kullassepa- ja hõbesepatooted jm tooted
7113
Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
-
Väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7113.11
Hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7113.19
Muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7113.20
Väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist
7114
Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
-
Väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7114.11
Hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7114.19
Muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte
7114.20
Väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist
7115
Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist
7115.10
Plaatinast traatvõrgu- või võrekujulised katalüsaatorid
7115.90
Muud
7116
Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)
7116.10
Looduslikest või kultiveeritud pärlitest
7116.20
Looduslikest, tehislikest või taastatud vääris- või poolvääriskividest
7117
Juveeltoodete imitatsioonid
-
Mitteväärismetallist, väärismetalliga pinnatud või mitte
7117.11
Manseti- ja kraenööbid
7117.19
Muud
7117.90
Muud
7118
Mündid
7118.10
Ametlikku kurssi mitteomavad mündid (v.. A kuldmündid)
7118.90
Muud

Need help to the find appropriate HS Code ?